Thương mại tsc

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thương mại tsc
 • z LUẬN VĂN: Trong những năm đầu thế kỷ XXI này, nền kinh tế nước ta thực sự sôi động với hàng loạt doanh nghiệp đã, đang và sẽ ra đời trong cơ chế thị trường co sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước – một cơ chế với 15 tuổi đời có thể làm nền tảng vững chắc cho những bước đi đầy nhiệt huyết của các doanh nghiệp.

  pdf93p inspiron1212 01-11-2012 67 24   Download

 • Trong những năm đầu thế kỷ XXI này, nền kinh tế nước ta thực sự sôi động với hàng loạt doanh nghiệp đã, đang và sẽ ra đời trong cơ chế thị trường co sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước – một cơ chế với 15 tuổi đời có thể làm nền tảng vững chắc cho những bước đi đầy nhiệt huyết của các doanh nghiệp.

  pdf107p loaken_1 18-11-2012 33 6   Download

 • Kinh tế Việt Nam đang bước thêm những bước quan trọng vào quá trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới, do đó công tác xúc tiến thương mại và đầu tư được nâng lên một tầm cao mới. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập và mở cửa thì thương mại dịch vụ đóng một vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia không những nó đem lại nguồn thu lớn mà nó còn là nhân tố thúc đẩy cả về văn hoá, chính trị và kinh tế của một quốc gia...

  pdf51p intel1212 06-12-2012 24 3   Download

 • Quản trị chiến lược có vai trò quan trọng trong sự phát triển tổ chức. Nền kinh tế cạnh tranh càng gay gắt thì quản trị chiến lược càng có giá trị. Hiện nay có nhiều mô hình quản trị chiến lược, trong đó có 3 mô hình được sử dụng phổ biến: Mô hình Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị M.porter.

  pdf54p shift_12 15-07-2013 60 20   Download

 • Quyết định sản xuất, kinh doanh cái gì đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường. Nhu cầu của thị trường về hàng hoá và dịch vụ rất phong phú, đa dạng và ngày một tăng về số lượng cũng như chất lượng. Nhưng thực tế nhu cầu có khả năng thanh toán lại thấp hơn, cho nên muốn thoả mãn nhu cầu lớn trong khi khả năng thanh toán có hạn, người tiêudùng phải lựa chọn từng loại nhu cầu có lợi nhất cho họ ở từng thời điểm nhất định.

  doc77p dinhthao00 14-06-2011 225 122   Download

 • Vốn luôn được coi là một nhân tố hết sức quan trọng trong mọi quá trình sản xuất kinh doanh, vì vậy việc sử dụng vốn có hiệu quảđóng vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, trước xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài là hết sức mãnh liệt.

  doc77p dinhthao00 14-06-2011 86 43   Download

Đồng bộ tài khoản