Tiến trình asem

Xem 1-11 trên 11 kết quả Tiến trình asem
 • Ngay những năm đầu của thập niên 70, các học giả đã bắt đầu trăn trở về những sự kiện kinh tế diễn ra trên thế giới.

  pdf110p coxetuanloc 07-01-2013 85 27   Download

 • Bối cảnh ra đời của ASEM:Châu Âu thấy rõ vai trò quan trọng của Đông Á - Châu Á đang phát triển cao cần vốn, công nghệ, kinh nghiệm của Châu Âu… Theo sáng kiến của Xin-ga-po,Tiến trình hợp tác ÁÂu (Asia-Europe Meeting, viết tắt là ASEM) được chính thức thành lập tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ nhất tại Băng-cốc (3/1996).

  ppt25p haikey 17-05-2010 164 32   Download

 • Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, thiết lập quan hệ hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU), ASEM (1996), APEC (1998),Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, hiện nay Việt Nam đang trong quá trình đàm phán để hội nhập trong khuôn khổ (TPP). Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.

  pdf6p allbymyself_07 02-02-2016 62 8   Download

 • Theo sáng kiến của Xin-ga-po,Tiến trình hợp tác ÁÂu (Asia-Europe Meeting, viết tắt là ASEM) được chính thức thành lập tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ nhất tại Băng-cốc (3/1996).

  ppt25p tuanld_forever 03-10-2011 49 7   Download

 • Thành lập tháng 3/1996, tiến trình hợp tác Á- Âu chính thức thành lập theo sáng kiến của Xinh-ga-po, Pháp và duowcis sự ủng hộ tích cực của ASEAN. Đây là diễn đàn đối thoại phi chính thức giữa các Nguyên thủ và Người đứng đầu chính phủ các nước thành viên ASEM, Ủy ban châu Âu EC và ban thư ký ASEM

  doc3p kutin1206 04-12-2013 64 6   Download

 • Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, thiết lập quan hệ hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU), ASEM (1996), APEC (1998),Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, hiện nay Việt Nam đang trong quá trình đàm phán để hội nhập trong khuôn khổ (TPP). Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.

  pdf6p thiendiadaodien_3 27-12-2018 2 1   Download

 • Hơn 9 năm trước đây, vào ngày 1 tháng 3 năm 1996, tại Băng Cốc Thái Lan đã diiễn ra một sự kiện quan trọng. 25 người đứng đầu nhà nước chính phủ của 10 nước Châu Á, 15 nước thành viên Châu Âu và chủ tích ủy ban châu âu đã gặp nhau tại trung tâm hội nghị mang tên hoàng hậu SiriKit của vương quốc Thái Lan.

  pdf228p ruavanguom 14-10-2012 66 27   Download

 • TRONG NHỮNG NĂM QUA, VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC ĐI QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: GIA NHẬP ASEAN VÀ THAM GIA VÀO KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA) (1995); THAM GIA TIẾN TRÌNH Á - ÂU (ASEM) (1996) VÀ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA APEC (1998); KÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – HOA KỲ (2000) VÀ ĐANG ĐÀM PHÁN ĐỂ GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO).

  pdf73p coxetuanloc 07-01-2013 49 10   Download

 • I. Bối cảnh ra đời của ASEM - Châu Âu thấy rõ vai trò quan trọng của Đông Á - Châu Á đang phát triển cao cần vốn, công nghệ, kinh nghiệm của Châu Âu… Theo sáng kiến của Xin-ga-po,Tiến trình hợp tác ÁÂu (Asia-Europe Meeting, viết tắt là ASEM) được chính thức thành lập tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ nhất tại Băng-cốc (3/1996).

  ppt25p hikari1009 29-08-2011 72 8   Download

 • Thực hiện đường lối đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại, Việt Nam đã và đang dần dần hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Chủ động hội nhập, Việt Nam đã trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN (1995), thành viên của ASEM (1996) và thành viên của APEC (1998). Quá trình hội nhập đó đòi hỏi việc xây dựng và áp dụng chính sách phải tính đến pháp luật và thực tiễn quốc tế.

  pdf129p coxetuanloc 07-01-2013 124 47   Download

 • Hội nhập là xu thế tất yếu của thời đại, quá trình này diễn ra dưới nhiều lĩnh vực và dưới nhiều hình thức – quốc tế hoá về thương mại, về vốn, về sản xuất và dưới dạng tham gia nhiều tổ chức kinh tế thế giới. Việt Nam đã là thành viên chính thức của hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), của diễn đàn hợp tác Châu á Thái Bình Dương (APEC), của tiến trình hợp tác á - Âu (ASEM) và tổ chức thương mại thế giới WTO. ...

  pdf87p vaio1111 04-09-2012 67 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiến trình asem
p_strCode=tientrinhasem

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản