intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng anh 6 unit 15

Xem 1-14 trên 14 kết quả Tiếng anh 6 unit 15
 • Bao gồm 10 bài giảng được biên soạn đẹp mắt và chi tiết bám sát yêu cầu nội dung trọng tâm của bài 15 Countries giúp bạn có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh. Giúp học sinh tìm hiểu cấu trúc câu so sánh, địa lý, dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Bộ sưu tập bài giảng của bài 15 Countries sẽ giúp thầy cô có một tiết học thú vị, thu hút học sinh tập trung vào bài để dễ dàng nắm được các kiến thức trọng tâm của bài, cải thiện kỹ năng Tiếng Anh.

  ppt36p vanbao_04 24-10-2013 236 59   Download

 • Bộ sưu tập gồm 15 bài giảng về bài 5 Things I do - Chương trình Tiếng Anh lớp 6, tạo điều kiện cho giáo viên có thêm nhiều tư liệu trong quá trình giảng dạy. Với hình ảnh đẹp, hấp dẫn, nội dung bám sát với yêu cầu bài học sẽ giúp các bạn học sinh biết thêm nhiều từ vựng về các môn học, các ngày trong tuần, nói về thói quen và sinh sinh hoạt hằng ngày của mình cũng như của những người trong gia đình. Hy vọng rằng bài giảng của bài 5 Things I do sẽ hữu ích cho bạn.

  ppt29p vanbao_04 28-10-2013 263 61   Download

 • HS thực hành hỏi và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và viết một tấm bưu thiếp cho bạn bè của họ. Giáo án về unit 15 - Tiếng anh lớp 6 thích hợp cho quý thầy cô tham khảo.

  doc16p vanbao_04 24-10-2013 258 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'anh văn 6 unit 15 - countries', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_42 07-11-2011 397 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'anh văn 6 unit 15 : cities, buildings & people', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_42 07-11-2011 219 16   Download

 • UNIT 3 : AT SCHOOL Period 13 Lesson 1 A1 - 2 p.30-31  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use these / those (this/ that) to talk about things in the house.  VISUAL AIDS : Crossword Puzzle + drawings for new words. 1 - Revision : Correct the 15' test. Warmer : Shark attack : THIS / THAT 2 - Pre - teach vocab : a lamp, a bookshelf, a chair, a couch, an armchair, a table, a clock, a stereo. * Matching : words + drawings   * STB : T calls the words in...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 335 54   Download

 • UNIT 3 : AT HOME PREIOD 15 LESSON 3 - 36 B.1 - 2 P.35  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use numbers from 21 - 100 to count things in the classroom.  VISUAL AIDS : Sound cards / s / / z / / iz / Poster of snakes and ladders. Revision : Board drill (numbers 1 - 26) a=1b c d e f g h I T asks : What ‘s number 9 ? 10 ? 25 ? j k .... z = 26 Exchange : S1 : What ‘s number 9 ? S2 : “I “ 1.Pre - teach : thirty = 30...

  pdf7p mobell1209 20-10-2010 317 51   Download

 • UNIT 1 : GREETINGS Period 4 Lesson 3 B1 - 6 p.14 - 16  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use "good morning/ afternoon ..." to greet each other correctly ; use "we' re ..." to talk about "us" and use number 11 - 15.  VISUAL AIDS : Pictures for morning, afternoon ... 1 - Numbers (cont.) 11 – 15 Warmer : T reads : Numbers game : 0 - 10 1, 2 5, 6, 7 Pre - teach : eleven = 11 fourteen = 14 * STB Practice : Picture - drill : Exchange :...

  pdf9p mobell1209 20-10-2010 423 49   Download

 • UNIT 5 : THINGS I DO PREIOD 32 LESSON 7 GRAMMAR PRACTICE  AIM : Further practise in Simple present tense,telling the time, Adjs with be, Question words, school subjects,days of the week.  OBJECTIVE : By the end of the lesson, Ss will be able to do all the exerciseson page 60 - 61.  VISUAL AIDS : Handouts for FSW. 1 - Telling the time : Gr Pr 2 p.60 Ask Ss to look at 6 clocks on bb. of Play STB. WA 2 groups 6 on bb Dictation : 1 : 45, 5 : 30, 8 : 15, 12 : 00, 6 :...

  pdf8p mobell1209 20-10-2010 237 23   Download

 • I. AIMS By the end of the lesson, students will be able to describe Vietnam using “ lots of…” as a quantifier with the geography vocabulary. Teaching aids: textbook, poster Anticipated problems. II. CONTENT 1. Revision: Slap the boardBeautiful

  pdf4p abcdef_26 03-09-2011 262 21   Download

 • I. AIMS By the end of the lesson, students will be able to read and understand the main idea of the text about the world’s great rivers and mountains and get further practice in using comparatives and superlatives. Teaching aids: textbook, poster Anticipated problems.

  pdf5p abcdef_26 03-09-2011 189 11   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to: - Use classroom commands. II. Teaching aids: - Pictures, tape recorder, cards of words, teacher cards ( 25 - 32). III. Procedures: Tim e 6’ Stages and Contents I. WARM UP: Repetition Drill. ( Teacher’s book, page 13) Teacher’s Student’s activities activities - Giving instructio n - Showing up color squares

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 105 9   Download

 • Objectives: -After the lesson Ss will be able to with the simple past tense revise the present perfect tense and compare -Ask Ss to do the exercise in the text book. -To drill Ss writing and speaking skills.

  pdf6p chenxanh_1 20-09-2011 205 9   Download

 • Key to the starting test The number after the answer tells you which unit of the book has information and practice on that grammar point. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 c) c) d) a) a) d) c) d) b) d) b) d) d) a) a) b) b) d) c) b) d) b) a) c) 3 4,6 5,6 7 8 9 9,10 11 12,13 14 15 16 17 18,19 20 23 24,25 26 27 28 31 33 34,36 37 35 36 37 38...

  pdf10p codon12 26-12-2010 62 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng anh 6 unit 15
p_strCode=tienganh6unit15

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2