intTypePromotion=4
ADSENSE

Tiếp cận văn hóa

Xem 1-20 trên 2360 kết quả Tiếp cận văn hóa
 • Cuốn sách "Một cách tiếp cận văn hóa" trình bày về vấn đề văn hóa và cách tiếp cận mới, bản sắc văn hóa Việt Nam, nhận thức về văn hóa Việt Nam, nói chuyện văn hóa với Huế, tình nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu, khổng giáo và môi trường Việt Nam, chế độ học tập ngày xưa, phong cách sống của Bác,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf460p la_lan1 27-03-2013 238 128   Download

 • Bài viết "Gia đình - Từ cách tiếp cận văn hóa" hệ thống hóa các nghiên cứu về gia đình dưới góc độ văn hóa đang được trao đổi, thảo luận trong sách báo lý luận ở nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf5p meomun12340628 09-09-2015 86 7   Download

 • Bài viết "Tiếp cận văn hóa các tộc người Việt Nam bằng con đường nghiên cứu so sánh truyện kể dân gian" trình bày các nội dung: Văn hoá tộc người Việt Nam - những lý giải cần thiết, vai trò của truyện kể dân gian trong văn hoá tộc người, nghiên cứu so sánh truyện kể dân gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nhasinhaoanh_04 27-10-2015 77 5   Download

 • Tài liệu "Tiếp cận văn hóa trong tâm lý học" xuất phát từ một quan điểm chung nhất là sự hình thành và phát triển tâm lý bao giờ cũng là kết quả của những tương tác giữa gien, văn hóa và môi trường hoạt động, trải nghiệm của con người.

  pdf5p susuqb 17-12-2015 76 7   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Dân số từ hướng tiếp cận văn hóa" dưới đây để nắm bắt được thực trạng dân số của nước ta và nhu cầu dự báo xu hướng vận động của văn hóa, nghiên cứu sự quá độ của dân số ở Việt Nam, nghiên cứu hệ thống bảo vệ sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình nông thôn,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 16 2   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thử có một tiếp cận văn hóa về một vùng cảnh quan văn hóa" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn văn hóa và cảnh quan văn hóa của một số vùng như: Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 31 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Truyện ngắn Trang Thế Hy dưới góc nhìn văn hóa gồm có 3 chương trình bày về Trang Thế Hy và phương pháp tiếp cận văn hóa học trong nghiên cứu Văn học, văn hóa Nam bộ trong truyện ngắn Trang Thế Hy, con người Nam bộ trong truyện ngắn Trang Thế Hy.

  pdf126p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 73 19   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Tâm lý học văn hóa - Tập bài giảng, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự truyền và tiếp nhận văn hóa, cách tiếp cận văn hóa trong tâm lý học, tiếp nhận văn hóa, bản chất của sự tiếp nhận văn hóa, nghiên cứu tâm lý theo cấu trúc các mặt và các mối quan hệ của văn hóa, văn hóa và xã hội hóa, văn hóa học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p vimessi2711 02-04-2019 72 23   Download

 • Bài viết đưa ra 5 nhóm tiếp cận văn hóa khác nhau bao gồm: Văn hóa như là thuộc tính bản chất của đời sống xã hội, Văn hóa như là một dạng hoạt động của đời sống xã hội, Văn hóa như là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra, Văn hóa như là một tiểu hệ thống của toàn bộ hệ thống xã hội - tiểu hệ thống văn hóa tinh thần, Văn hóa như là hệ thống các biểu tượng - thông tin xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tathimu66 23-01-2017 54 2   Download

 • Trong phương pháp nghiên cứu xã hội học, người ta thường nói tới hai cách tiếp cận định hướng và định tính như là hai cách tiếp cận đối lập với nhau, dù trên thực tế, chúng bổ sung và không thể tách biệt với nhau. Vì thế phải coi văn hóa như là yếu tố cấu thành đối tượng của xã hội học chung chứ không phải của xã hội học chuyên biệt.

  pdf10p danhnguyentuongvi 18-12-2018 23 1   Download

 • Bài viết bàn về khái niệm văn hóa đổi mới, những rào cản trong việc hình thành văn hóa đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ và đề xuất những khuyến nghị đối với hệ thống đổi mới quốc gia.

  pdf9p thiendiadaodien_6 12-02-2019 12 0   Download

 • Các hành vi giao tiếp của trẻ được hình thành chủ yếu từ sự bắt chước và phản ánh rất chân thực những điều trẻ học được. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của người lớn, những hành vi không phù hợp với chuẩn mực của người xung quanh sẽ ăn sâu vào nhận thức và trở thành những hành vi giao tiếp không văn hóa của trẻ. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 183 22   Download

 • Bài giảng cung cấp các nội dung: nhận diện văn hóa bản địa và các rào cản văn hóa, nhận diện khác biệt văn hóa, các kỹ năng đàm phán liên văn hóa... Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf50p doremon_12 24-12-2013 104 22   Download

 • Giao lưu tiếp biến văn hóa là sự tương hỗ lẫn nhau giữa hai nền văn hóa. Sự tương hỗ này có khi diễn ra không cân xứng, và kết quả sẽ có một nền văn hóa bị hút vào trong một nền văn hóa khác, hoặc bị thay đổi bởi một nền văn hóa khác; hay cả hai nền văn hóa cùng thay đổi. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Giao lưu tiếp biến văn hóa ở cộng đồng đa dân tộc (Việt, Khmer, Hoa) tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang".

  pdf8p hera_02 23-04-2016 98 12   Download

 • Bài viết phân tích tiếp biến văn hóa trong hội nhập quốc tế dưới góc nhìn lý thuyết hệ thống. Đó chính là những mối liên hệ tương tác thuận/nghịch của một chỉnh thể, tác động lên những thành tố nằm trong hệ thống đó. Qua đó, tác giả đề xuất tiếp cận tiếp biến và hội nhập văn hóa trong tư duy phức hợp đa chiều thay thế cho tư duy sơ lược đơn giản hóa.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 65 9   Download

 • Bài viết đề xuất cách tiếp cận đối với môn học Giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Theo đó, ưu tiên nội dung xây dựng ý thức nhận thức và chấp nhận sự đa dạng văn hóa lên trước các mục tiêu khác, và áp dụng phương pháp “dạy học qua dự án” (project-based learning, PBL) vào giảng dạy.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 61 4   Download

 • Vận dụng cách tiếp cận liên ngành, đối chiếu, sàng lọc, sắp xếp các thành tựu nghiên cứu của một số ngành khoa học (khảo cổ học, sử học, ngôn ngữ học, văn hóa học, địa chất học, sinh học...), bài viết phác họa lại bốn chặng đường tiếp biến văn hóa từ thời tiền Việt - Mường đến thời cận đại ở Việt Nam.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 48 5   Download

 • Bài viết này bàn về cách tiếp cận “phân tích giao tiếp liên văn hóa - intercultural communication analysis (ICA)” trong nghiên cứu giao tiếp. Sau khi làm rõ khái niệm “phân tích giao tiếp liên văn hóa” cùng những khái niệm có liên quan khác, bài viết đề cập đến một số giá trị văn hoá mang tính phổ quát và vai trò của chúng trong giao tiếp liên văn hóa.

  pdf11p miulovesmile4 19-11-2018 67 2   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa là một lĩnh vực nghiên cứu mang tính đa ngành. Tại các nước tiên tiến trên thế giới, Giao tiếp liên văn hóa không chỉ được giảng dạy và nghiên cứu trong giáo dục, du lịch mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong các ngành kinh tế, chính trị và trong các doanh nghiệp đa quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, những cuộc trao đổi, tiếp xúc và hợp tác diễn ra trong mọi lĩnh vực, làm nảy sinh nhiều vấn đề do văn hóa khác biệt, thậm chí dẫn đến xung đột văn hóa và gây cản trở hiệu quả công việc.

  pdf11p vikakashi2711 28-05-2019 18 0   Download

 • Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa lâu đời, được tạo nên từ rất nhiều mối quan hệ và bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Tiếp cận văn hoá. Đông Nam Á ngày nay cái cảm đầu tiên với mỗi người sẽ là một nền văn hoá đa dạng trong thống nhất. Trong kho tàn văn hóa đồ sộ ấy dẫu có rất nhiều yếu tố chung.

  doc20p matbubuon 02-09-2011 1208 328   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp cận văn hóa
p_strCode=tiepcanvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2