intTypePromotion=3
ANTS

Tiêu chuẩn cấp nước

Xem 1-20 trên 662 kết quả Tiêu chuẩn cấp nước
 • Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp. Ghi chú: 1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước còn phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.

  doc250p congbien 15-11-2009 528 176   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 196:1976 về Quần âu nam - Cỡ số và yêu cầu kỹ thuật được ban hành để thay thế TCVN 196-1966. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quần âu cạp rời (nối vào thân) hai ly xuôi, quần âu cạp mỏ một ly xuôi túi chéo.

  doc16p thangnamvoiva24 13-10-2016 77 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3624 - 81 Các mối nối tiếp xúc điện quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử. Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho các mối nối tiếp xúc các cực của thiết bị điện và các thiết bị điện thông dụng: Các khí cụ các máy điện, máy biến áp, thiết bị phân phối, dây dẫn điện đường cáp chuyên tải, đường dây trên không, các thiết bị tự động, điểu khiển và bảo vệ. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử mối nối tháo được và không tháo được theo các yêu cầu của tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật đã được duyệt của các dạng thiết bị điện cụ thể.

  doc14p girl_84 13-05-2016 44 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2024:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,50 đến 1400 N.

  doc14p thangnamvoiva19 13-09-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2020:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp I bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 850 N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 22 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2021:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 800 N.

  doc14p thangnamvoiva19 13-09-2016 17 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2022:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất P3 từ 140 đến 6000 N.

  doc7p thangnamvoiva19 13-09-2016 16 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2023:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại 1, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại I, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 2800 đến 90000 N. Mời các bạn tham khảo.

  doc6p thangnamvoiva19 13-09-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2025:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,25 đến 1250N.

  doc14p thangnamvoiva19 13-09-2016 14 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2026:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 236 đến 10000N. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p thangnamvoiva19 13-09-2016 15 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2047:1977 áp dụng cho cặp pittông và xilanh của bơm cao áp động cơ điêzen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cặp pittông và xilanh của bơm cao áp kiểu bơm vòi phun và kiểu phân phối.

  doc4p thangnamvoiva19 13-09-2016 10 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1049:1971 về Thủy tinh - Phân cấp về độ bền hóa học quy định chỉ tiêu đặc trưng cho khả năng của thủy tinh chịu được tác dụng ăn mòn của nước, axit, kiềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva24 13-10-2016 18 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1768:1975 về Hồi liệu kim loại đen - Phân loại và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho việc phân loại, cung cấp hồi liệu kim loại đen dùng làm liệu cho các loại lò luyện thép, gang và hợp kim ferô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc27p thangnamvoiva24 13-10-2016 18 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1826:1976 qui định phương pháp thử khả năng chịu bẻ gập nhiều lần của dây kim loại có mặt cắt tròn và những mặt cắt phức tạp khác với đường kính từ 0,5 mm tới 8 mm. Đường kính của dây có mặt cắt phức tạp là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thanh cặp giữ mẫu.

  doc3p thangnamvoiva24 13-10-2016 13 0   Download

 • TCVN Cấp Thoát Nước bên trong Trang 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC BÊN TRONG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCVN 4513 – 88 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCVN 4474 – 87 TP. HỒ CHÍ MINH TCVN Cấp Thoát Nước bên trong Trang 2 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM CẤP NƯỚC BÊN TRONG Tiêu chuẩn thiết kế Water supply system Design standard TCVN 4513 – 88 Có hiệu lực Từ : 01 – 01 – 89 Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong, Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để...

  pdf66p ctnhukieu10 27-04-2011 1115 289   Download

 • Xử lý nước cấp chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước do ThS. Lâm Vĩnh Sơn biên soạn cung cấp những kiến thức cơ bản về: Các hệ thống cấp nước, phân loại, các yếu tố để chọn hệ thống cấp nước rẻ, tiêu chuẩn dùng nước, xác định lưu lượng nước cấp, áp lực trong mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của chương 1 của bài giảng.

  pdf15p dinhlan0501 21-02-2011 501 194   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2260:1977 về Truyền động bánh răng côn mô đun nhỏ - Dung sai áp dụng cho các bánh răng, bộ truyền cũng như các cặp truyền, bánh răng côn ăn khớp ngoài, răng thẳng có đường kính trung bình côn chia đến 200 mm, môđun trung bình trong giới hạn, 0,1

  doc26p bautroibinhyen12 04-01-2017 73 10   Download

 • Phần 1 của tài liệu Hệ thống cấp nước (Tái bản) cung cấp cho người đọc một số kiến thức về: Nhu cầu, tiêu chuẩn dùng nước và công suất của trạm cấp nước; nguồn nước sử dụng vào mục đích cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; hệ thống cấp nước và chế độ làm việc của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p thuongdanguyetan04 31-07-2019 27 9   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2027:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại II, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại II, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 4500 đến 100000N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p bautroibinhyen12 04-01-2017 30 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 316:1969 về Máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 100 đến 1000 KW - Dãy công suất, điện áp và tốc độ quay định mức áp dụng cho các máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 100 đến 1000 kW, loại sử dụng thông thường và có trục nằm ngang. Máy phát cung cấp dòng điện xoay chiều, tần số 50 Hz.

  doc1p bautroibinhyen12 04-01-2017 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Tiêu chuẩn cấp nước
p_strCode=tieuchuancapnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản