intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn chất lượng nước

Xem 1-20 trên 674 kết quả Tiêu chuẩn chất lượng nước
 • Bài viết bàn luận về tiêu chuẩn chuyên môn, mô hình đào tạo và phát triển chuyên môn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở các nước và từ đó liên hệ với thực tế tại Việt Nam. Các vấn đề trọng tâm mà Việt Nam có thể thực hiện ngay hoặc trong một tương lai gần đó là nâng cao năng lực sư phạm dạy nghề thông qua bồi dưỡng nhà giáo, thành lập cơ sở giáo dục chuyên đào tạo nhà giáo GDNN, tiến tới nâng chuẩn trình độ chuyên môn của nhà giáo GDNN là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

  pdf7p vithales 20-04-2022 9 0   Download

 • Giáo trình nội bộ “Bảo quản dụng cụ thí nghiệm” được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước hiệu chỉnh nội bộ, là công việc hiệu chỉnh những dụng cụ đơn giản (do nhân viên trong của phòng có thể tự đảm nhiệm). Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã cập nhật các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam áp dụng trong lĩnh vực hiệu chỉnh dụng cụ- thiết bị thí nghiệm, đồng thời đã tham khảo nhiều tài liệu tiêu chuẩn nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.

  pdf60p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Lựa chọn thành phần bê tông là công tác quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất bê tông. Bài viết này trình bày các nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các đề xuất điều chỉnh một số giá trị tra bảng trong phương pháp lựa chọn thành phần của Anh Quốc - DOEmethod để áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

  pdf8p vigalileogalilei 27-02-2022 3 1   Download

 • Quyết định số 154/2021/QĐ-QLD ban hành quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 282/2021/QĐ-QLD ban hành quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 343/2021/QĐ-QLD ban hành quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 779/2021/QĐ-BNV ban hành các quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là trên cơ sở nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, lí luận và thực tiễn, căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường, đồng thời tham mưu với các cấp quản lí về những giải pháp trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bậc Tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  doc23p tomjerry007 18-01-2022 18 7   Download

 • Thẩm định phương pháp định lượng rotundin sulfat trong thuốc tiêm rotundin sulfat bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) nhằm góp phần tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Phương pháp: Tiến hành định lượng Rotundin sulfat bằng phương pháp HPLC với cột sắc ký C18 (4,6 × 150 mm, 5µm), tốc độ dòng 1,0 mL/phút, detector PDA tại bước sóng 281nm, thể tích tiêm mẫu: 15μL, dung môi pha động gồm acetonitril và nước (70:30).

  pdf4p viericschmid 13-01-2022 4 2   Download

 • Bài viết trình bày: Dược chất phóng xạ(DCPX) 18F-FDG dùng trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật PET, PET/CT. Theo tiêu chuẩn của dược điển Anh (BP), Mĩ (USP), Châu Âu (Ph.Eur)…. hàm lượng dung môi dư Acetonitrile (ACN) trong DCPX 18F-FDG không vượt quá 0,41mg/mL. Để đảm bảo kết quả phân tích đạt độ chính xác cao, thiết bị sắc ký khí cần kiểm tra độ lặp lại trước khi tiến hành xây dựng đường chuẩn và đo mẫu.

  pdf4p viwilliamleiding 09-12-2021 8 0   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu quy trình quản lý chất lượng hiện tại trong chuỗi. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với việc xây dựng quy trình quản lý chất lượng, VSATTP đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p caphesuadathemhanh 02-12-2021 7 3   Download

 • Mục đích sử dụng nước ở các hồ này khá đa dạng: Cấp nước cho hoạt động công nghiệp, cấp nước sinh hoạt, làm công viên, điều tiết nước mưa, tạo cảnh quan đô thị và điều tiết vi khí hậu khu vực. Tuy nhiên, chất lượng nước (CLN) các hồ, đặc biệt là các hồ khu vực nội thành đang có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nghiên cứu này đánh giá CLN tại 7 điểm thuộc 6 hồ có diện tích lớn nhất trong nội thành Đà Nẵng (hồ Xanh, hồ Bàu Tràm, hồ Thạc Gián hồ Công Viên, hồ Phần Lăng, và hồ Đò Xu) trong giai đoạn 2010-2013.

  pdf11p princessmononoke 28-11-2021 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm khảo sát và đánh giá được một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thóc, gạo tại Chi cục Dữ trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Rèn luyện kỹ năng thực hành, nắm chắc được quy trình kỹ thuật bảo quản lương thực, hàng hóa trong kho theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của ngành Dự trữ Nhà nước.

  pdf65p caphesuadathemmatong 18-11-2021 15 2   Download

 • Bài giảng Logistics: Chương 2 Dịch vụ khách hàng trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò, và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng; Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; Qui định của Nhà nước về dịch vụ khách hàng trong logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p caphesuadathemchanh 25-10-2021 17 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là để công tác nâng cao chất lượng cho đội ngũ ngày một tốt hơn, góp phần vào thực hiện chủ trương của ngành giáo dục nói riêng, của Đảng và Nhà nước nói chung về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng sự phát triển của đất nước, vững vàng trong hội nhập.

  doc8p tomjerry002 27-10-2021 14 0   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu chế tạo mỡ bảo quản chịu mặn trên cơ sở chất làm đặc xà phòng nhôm” nhằm thay thế mỡ biển AMC-3 của LB Nga, với chất lượng đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật GOST 2712-75 của Nga và đáp ứng cho việc bảo quản VKTBKT ở vùng biển Nhiệt đới Việt Nam, giúp cho việc chống xuống cấp và giữ gìn được VKTBKT từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.

  pdf96p closefriend04 17-10-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng làm giàu mẫu sét Cổ Định bằng phương pháp hydrocyclon. Đánh giá chất lượng của mẩu sét đã làm giàu này theo các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp dầu khí (Tiêu chuẩn API) và tiêu chuẩn của doanh nghiệp (tiêu chuẩn của Vietsovpetro). Từ đó, đánh giá khả năng ứng dụng của mẫu sét đã làm giàu trong pha chế dung dịch thực tế cho khoan dầu khí.

  pdf70p closefriend04 17-10-2021 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ, là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học. Những nhiệm vụ đó, những mục tiêu đó không ai khác ngoài cô giáo, cô giáo là người đem lại sự thành công trong việc hình thành nhân cách cho trẻ.

  doc8p bobietbo 14-10-2021 27 1   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở nước ta, những thành tựu và những hạn chế, đồng thời phân tích sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặt ra yêu cầu và cơ hội cho việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  pdf6p viwinter2711 05-10-2021 4 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là có thể nói đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên Mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Bởi vậy phải nhanh chóng cũng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ tay nghề có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp, là điều kiện tiên quyết, là khâu đột phá, cần làm ngay để chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT nước nhà.

  pdf19p bobietbay 09-10-2021 7 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1108 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn chất lượng nước
p_strCode=tieuchuanchatluongnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2