intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn chất lượng nước

Xem 1-20 trên 1192 kết quả Tiêu chuẩn chất lượng nước
 • Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt (TCVN 5942-95) Water quality - Surface water quality standard. 1 Phạm vi áp dụng. 1.1 Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép

  doc2p lehuuloi 28-04-2010 848 170   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tiêu chuẩn chất lượng đất - nước - không khí và phương pháp thử, phần 2 trình bày các tiêu chuẩn được chia thành 2 phần bao gồm: Phần 2 - Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử, phần 3 - Tiêu chuẩn chất lượng không khí và phương pháp xác định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf569p tsmttc_008 07-09-2015 91 30   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm xác định toàn diện thành phần hóa học của nguồn nước thiên nhiên tại miền Bắc Việt Nam và hiệu quả của bệnh; nêu lên yêu cầu sử dụng hợp lý các loại nước khoáng chứa nguyên tố có tác dụng sinh học; góp phần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nước đối với nguồn nước chữa bệnh.

  pdf21p hieuminhdo 03-09-2019 12 0   Download

 • Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 .ISO là một tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa có tên đầy đủ là The International Organization for Standardization. Các thành viên của nó là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế giới. ISO là tổ chức phi chính phủ, ra đời và hoạt động từ 23/2/1947. Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch...

  pdf30p coc_xanh 16-01-2013 570 134   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tiêu chuẩn chất lượng đất - nước - không khí và phương pháp thử trình bày các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm: TCXDVN 297:2003 - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận, TCXDVN 273:2002 - Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân thí nghiệm ngành xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf730p tsmttc_008 07-09-2015 142 39   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5944:1995 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen6 01-12-2016 32 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5942:1995 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 42 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5943:1995 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven hồ quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen6 01-12-2016 55 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông Đu dựa trên các phương pháp lý - hóa học (sử dụng tiêu chuẩn chất lượng nước của Việt Nam và Bỉ) đồng thời áp dụng các chỉ số BMWPVIET, ASPTVIET (Average Score Per Taxon của Việt Nam) và EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) dựa trên ĐVKSXCL.

  pdf14p lalala05 30-11-2015 67 11   Download

 • Nội dung bài học này giúp sinh viên biết được các tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và chất lượng nước thải; ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình xác định một số chi tiêu cơ bản về chất lượng nước.

  pdf27p uocvong09 16-10-2015 75 9   Download

 • Nội dung bài giảng giúp sinh viên biết được các tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và chất lượng nước thải; ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình xác định một số chi tiêu cơ bản về chất lượng nước.

  pdf5p uocvong09 16-10-2015 80 7   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng...

  doc9p thuthuy651 11-03-2013 444 211   Download

 • Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động đến môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các động xấu đối với môi trường”. Đảm bảo chất lượng (QA: Quality Assurance) trong quan trắc môi trường Là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm đảm bảo cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.  Kiểm soát chất lượng (QC: Quality Control). trong quan trắc môi trường. Là việc thực hiện...

  ppt65p donglanh1990 25-09-2011 600 165   Download

 • Tài liệu tham khảo Cấp thoát nước - Chương 1: Các chi tiêu Đánh giá chất lượng nước và tiêu chuẩn chất lượng nước

  pdf36p firhting 20-10-2010 308 150   Download

 • Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này bao gồm các chỉ tiêu chất lượng cho dịch vụ điện thoại VoIP trong nước (như được định nghĩa tại mục 2.2.1). 1.2. Tiêu chuẩn này là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ; cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ...

  doc9p daodungdkn117 10-04-2010 278 112   Download

 • Tiêu chuẩn chung về việc áp dụng phân loại khu vực: a. Khu vực tinh khiết, khu vực a, khu vực b và khu vực đặc biệt được phân chia khu vực theo các mục và ghi chú tại điều 2 như sau: 1) Khu vực tinh khiết: Là khu vực được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên quy định và kiểm tra là khu vực gây ảnh hưởng đến nguồn nước thuộc khu vực nước được công nhận là phải bảo tồn nguồn nước thuộc bậc “rất tốt(I a)” theo tiêu chuẩn chất lượng nước và hệ sinh thái thủy...

  pdf6p nguyenvanquan037 04-01-2011 270 60   Download

 • An toàn thực phẩm hiện là vấn đề nóng trong buôn bán các sản phẩm nông nghiệp. Các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm được xây dựng như thế nào để hạn chế những ảnh hưởng không tốt đến hoạt động xuất khẩu của các nước đang phát triển là vấn đề luôn được quan tâm, nghiên cứu. Các chuyên gia đã xem đây là một cuộc chiến mà kẻ thắng và người thua đều đến từ “một thế giới không hài hòa”....

  pdf59p suthebeo 01-08-2012 157 59   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6185:2015 về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu quy định bốn phương pháp khác nhau để kiểm tra độ màu, được ký hiệu từ A đến D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p thangnamvoiva5 01-12-2016 163 42   Download

 • TCVN 6178:1996 quy định phân tích chất lượng nước, phân tích amoni trong nước, thông số chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước.

  doc6p bomtvc 24-08-2014 180 39   Download

 • Nhằm góp phần đạt được mục tiêu chiến lượt "Tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia với số lượng tối thiểu 60 lít/người-ngày", nghiên cứu này đã được thực hiện với mục đích rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực trạng công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay để trên cơ sở đó phát hiện ra các vấn đề cần tập trung gi ải quyết trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn ở nước ta, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường...

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 157 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn chất lượng nước
p_strCode=tieuchuanchatluongnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2