intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
213
lượt xem
19
download

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng" với mục tiêu nhằm sử dụng một số biện pháp sư phạm giúp trẻ nhận biết 29 chữ cái, luyện cách phát âm chuẩn và hứng thú tham gia vào hoạt động. Tìm thấy các kiểu bài làm quen với chữ cái ở chương trình mới để thấy được sự thay đổi so với chương trình cũ. Nâng cao chất lượng dạy và học ở môn Làm quen chữ cái nhằm làm giàu vốn từ cho trẻ. Giáo dục trẻ tình yêu quê hương, đất nước, con người qua các tiết học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng

I. Phần mở đầu<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình và toàn xã hội. Việc bảo vệ, <br /> chăm sóc và giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng đến sự hình thành phát triển  <br /> nhân cách  ở  mỗi trẻ. Thông qua các hoạt động học tập, vui chơi  ở  trường mà <br /> khả  năng nhận thức của mỗi trẻ  cũng được nâng lên, trong đó, hoạt động làm  <br /> quen chữ cái rất cần thiết đối với trẻ mầm non, vì nó là phương tiện góp phần  <br /> trong việc giáo dục đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, đặc biệt giúp trẻ phát triển ngôn  <br /> ngữ. Ngoài ra, môn Làm quen chữ  cái là tiền đề  vững chắc giúp trẻ  bước vào <br /> trường Tiểu học với một tâm thế  tự  tin, vững chắc. Làm quen với chữ  cái là  <br /> môn học mở đầu cho bước ngoặc của quá trình giao tiếp, đồng thời nó là thước  <br /> đo đánh giá kết quả học tập và giảng dạy các môn học khác trong chương trình  <br /> chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Đối với trẻ mầm non hoạt động vui chơi đóng <br /> vai trò chủ đạo, trẻ bằng chơi, chơi mà học, nhưng bước vào trường phổ  thông <br /> trẻ  cần phải có tính kỉ  luật trong học tập, để  làm được điều đó trẻ  phải nhận <br /> biết và phát âm đúng – chuẩn 29 chữ cái cơ bản. <br /> Ngôn ngữ  chính là phương tiện quan trọng để  phát triển trí tuệ  giúp cho  <br /> việc tiếp thu kiến thức học tập tốt  ở  các cấp học sau này. Hình thành và phát <br /> triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là rất quan trọng. Đó là nền tảng để hiểu  <br /> về  thế  giới chữ viết và tiếp nhận nhiều tri thức mới. Thông qua các hoạt động <br /> sinh hoạt, học tập, lao động, qua các buổi tham quan, dạo chơi...cần kích thích <br /> trẻ  sử  dụng tiếng Việt một cách thành thạo, mở  rộng vốn từ  về  thế  giới xung  <br /> quanh, tập cho trẻ biết cách diễn đạt những gì muốn nói một cách rõ ràng, không  <br /> nói ngọng, không nói lắp, ...<br /> Trong chương trình giáo dục Mầm non dạy trẻ  làm quen chữ  cái là nội <br /> dung không thể  thiếu cho trẻ  mầm non. Bởi vì, nó được lồng ghép trong nhiều <br /> môn : Thơ, chuyện, làm quen chữ  cái, trò chơi chữ  cái… như  vậy làm quen với <br /> chữ  cái là   một môn học mang tính tổng thể  và sáng tạo rất lớn và cần thiết <br /> trong công tác Giáo dục Mầm non.<br /> Trên thực tế, hiệu quả đạt được ở các tiết làm quen chữ  cái còn thấp, do <br /> trẻ  chưa hứng thú, chưa nhớ  chữ  cái, còn nhầm lẫn giữa các chữ, viết còn bị <br /> ngược, một số giáo viên chưa nắm bắt được trọng tâm của tiết dạy theo chương  <br /> trình Mầm non mới, khả năng tổ  chức các hoạt động còn hạn chế. Nhiều giáo <br /> viên trong trường nghiên cứu vấn đề này và khi áp dụng đã có sự thay đổi về nội  <br /> dung và phương pháp nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn. Chính vì <br /> tất cả lý do này nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 tuổi học tốt  <br /> môn làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng”<br /> <br /> <br /> 1<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> a) Mục tiêu<br /> Sử dụng một số biện pháp sư  phạm giúp trẻ  nhận biết 29 chữ cái, luyện  <br /> cách<br /> phát âm chuẩn và hứng thú tham gia vào hoạt động<br /> Tìm thấy các kiểu bài làm quen với chữ  cái  ở  chương trình mới để  thấy  <br /> được sự thay đổi so với chương trình cũ. Nâng cao chất lượng dạy và học ở môn  <br /> Làm quen chữ cái nhằm làm giàu vốn từ cho trẻ.<br /> Giáo dục trẻ tình yêu quê hương, đất nước, con người qua các tiết học. <br /> b) Nhiệm vụ<br /> Nghiên cứu cơ sở lý luận về một số biện pháp giúp trẻ  5 ­ 6 tuổi học tốt  <br /> môn Làm quen chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng.<br /> Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao môn Làm  <br /> quen chữ cái cho trẻ.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 tuổi học tốt môn Làm quen chữ cái tại lớp  <br /> Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.<br /> 4. Giới hạn của đề tài<br />  Khuôn khổ nghiên cứu : Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 tuổi học tốt môn  <br /> Làm quen chữ cái<br /> Đối tượng khảo sát : Học sinh lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng.<br /> Thời gian : Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp quan sát.<br /> Phương pháp đàm thoại.<br /> Phương pháp nghiên cứu lí luận.<br /> Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm.<br /> Phương pháp kiểm tra, đánh giá.<br /> Phương pháp thống kê, so sánh.<br /> II. Phần nội dung<br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> <br /> 2<br /> Tất cả  chúng ta đang sống trong một xã hội khoa học ­ công nghệ, hội <br /> nhập quốc tế  và phát triển. Đảng nhận định rõ : “Giáo dục là quốc sách hàng  <br /> đầu của mỗi quốc gia”, giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc hình thành <br /> và phát triển của mỗi con người, nhất là đối tượng trẻ  mầm non. Mục tiêu đó <br /> được thể hiện trong các môn học hàng ngày, hàng tuần và đặc biệt bộ môn Làm <br /> quen chữ  cái trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ  mầm non 5 ­ 6 tuổi. Do  <br /> đó, làm quen chữ  cái có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ  cho <br /> trẻ. <br /> Trong Modul MN 3 có viết :“Phát triển ngôn ngữ  cho trẻ  là một trong <br /> những nhiệm vụ  quan trọng nhất  ở  trường mầm non. Hoạt  động này không <br /> những nhằm giúp trẻ  hình thành và phát triển các năng lực ngôn ngữ  như  nghe,  <br /> nói, đọc, viết mà còn giúp trẻ  phát triển tư  duy, tình cảm. Đó là chiếc cầu nối <br /> giúp trẻ  bước vào thế  giới lung linh, huyền  ảo, rực rỡ màu sắc của xã hội loài  <br /> người. Vì vậy trẻ  nói năng mạch lạc được chuẩn bị  sẵn sàng để  vào lớp 1, là <br /> yêu cầu trọng tâm của phát triển ngôn ngữ  cho trẻ  mầm non”.   Chính vì vậy, <br /> hoạt động làm quen chữ  cái được coi là phương tiện giáo dục, hình thành nhân <br /> cách cho trẻ. Thông qua đọc thơ, kế  chuyện, tranh  ảnh có gắn các chữ  cái, các <br /> trò chơi động tĩnh với làm quen chữ cái...để từ đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong  <br /> giao tiếp. Có thể  nói hoạt động làm quen chữ  cái là nền tảng đưa trẻ  đến hoạt  <br /> động giao tiếp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.<br /> Với  hoạt  động làm quen chữ  cái không phải là vấn đề  mới, nó là công  <br /> việc thường xuyên của mỗi giáo viên đứng lớp.  Ta thấy đây là hoạt động khó, <br /> rất  phức  tạp,  đa  dạng.  Trong quá trình  hình  thành,  rèn  luyện,  củng  cố  các  kỹ <br /> năng cho trẻ không thể tránh khỏi những khó khăn, sai lầm. Vì thế người giáo <br /> viên đóng vai trò quan trọng ­ là cầu nối trẻ  với những kiến thức mới của bài <br /> học, giúp tr ẻ  h ọc t ốt, n ắm v ững ki ến th ức và biế t cách   thực hiện yêu cầu <br /> của bài học, của hoạt động. Qua đó tạo được một không khí hoạt động mà ở đó <br /> mọi trẻ đều hăng hái, hứng thú tham gia. <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> Trường Mầm non Hoa Phượng đóng trên địa bàn vùng ven của thị  trấn <br /> Buôn Trấp, trường có 03 điểm lẻ, trong đó có 01 điểm đóng ở  buôn Ê Căm nên <br /> một nửa trẻ ở điểm lẻ này là người dân tộc thiểu số. Hầu hết trẻ chưa qua lớp  <br /> 3 tuổi, 4 tuổi nên chưa mạnh dạn, tự tin trong các môn học khác nói chung cũng <br /> như môn Làm quen chữ cái nói riêng; luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của <br /> Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana và Lãnh đạo nhà trường đã tạo <br /> điều kiện cho giáo viên học tập các chuyên đề, tham gia tập huấn, dự giờ, thăm <br /> lớp để tích lũy chuyên môn, góp ý, đúc rút kinh nghiệm. Giáo viên trẻ có trình độ <br /> chuyên môn trên chuẩn, đều là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở  lên, luôn yêu <br /> <br /> 3<br /> nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo  nhằm lối cuốn trẻ  vào tiết học, <br /> đồng thời giáo viên biết làm một số  đồ  dùng, đồ  chơi phục vụ  cho hoạt động <br /> làm quen chữ  cái. Học sinh được chia theo độ  tuổi và thực hiện đúng chương <br /> trình mầm non mới theo Quy định của Vụ  Giáo dục Mầm non nên việc nhận <br /> thức của trẻ trong lớp tương đối đồng đều. Một số trẻ đã có kĩ năng nhận biết, <br /> phát âm chữ cái chuẩn và tham gia các trò chơi theo từng chủ đề, chủ  đề  nhánh <br /> khác nhau. Nhận thức của một số  cha mẹ  học sinh đã quan tâm đến việc học <br /> làm quen chữ cái cho trẻ ngay từ khi các cháu được đến trường.<br /> Bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan do cơ sở vật chất của nhà trường chưa <br /> đầy đủ  để  phục vụ  cho hoạt động dạy học môn Làm quen chữ  cái; đồ  dùng  <br /> chưa phong phú nên chưa lôi cuốn được trẻ  tham gia một cách tích cực nhất. <br /> Lớp nằm ở điểm lẻ, khả năng tiếp thu bài của các cháu người đồng bào dân tộc  <br /> thiểu số  còn chậm. Một số  cháu mới đi học năm đầu tiên nên chưa mạnh dạn, <br /> chưa phát âm rõ ràng, nhận thức còn chênh lệch nên việc truyền thụ  kiến thức  <br /> còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cha mẹ học sinh chủ yếu là người đồng bào dân  <br /> tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên không ít cha mẹ chưa <br /> nhận thức được hết tầm quan trọng của độ  tuổi mầm non, còn xem nhẹ  việc <br /> học của con em mình, thường cho con nghỉ  học còn tuỳ  tiện, thường chú ý về <br /> đọc và viết mà chưa chú ý đến kỹ  năng phát âm. Một số giáo viên còn hạn chế <br /> về  cách tổ  chức một tiết hoạt động làm quen chữ  cái cho trẻ  theo chương trình  <br /> mầm non mới, chưa có sự  linh hoạt sáng tạo trong dạy học làm quen chữ  cái. <br /> Một số  trẻ  là người đồng bào dân tộc thiểu số  còn nhút nhát, chưa mạnh dạn <br /> diễn đạt nhu cầu của mình; một số  cha mẹ  của trẻ  chưa thấy được tầm quan  <br /> trọng của bộ môn Làm quen chữ cái với sự phát triển của trẻ.<br /> Khả năng nói tiếng Việt của trẻ còn hạn chế cùng với việc quan tâm chưa  <br /> đúng mức của cha mẹ  trẻ  đến việc học cũng  ảnh hưởng không nhỏ  tới chất  <br /> lượng giáo dục chung của nhà trường.<br /> Vào đầu năm học, qua kiểm tra, khảo sát chất lượng trẻ lớp Lá 2 với tổng  <br /> số 31 trẻ, chúng tôi thu được kết quả sau :<br /> Kết quả<br /> Nội dung Tỉ lệ  Chưa <br /> Đạt Tỉ lệ %<br /> % đạt<br /> Phát âm rõ ràng  12/31 38,7 19/31 61,3<br /> Nhận biết đúng mặt chữ cái 13/31 41,9 18/31 58,1<br /> Tô viết trùng khít lên chấm mờ, hoàn <br /> 10/31 32,3 21/31 67,7<br /> thành vở tập tô<br /> <br /> 4<br /> Tữ  những số  liệu trên, giáo viên cần phải thay đổi trong cách dạy, tuyên <br /> truyền đến các bậc cha mẹ học sinh để hiểu được tầm quan trọng của môn Làm <br /> quen chữ cái. Trước đây đã sử dụng những biện pháp nhưng còn rập khuôn chưa  <br /> theo chương trình mầm non mới. Trên thực tế, việc xây dựng kế  hoạch hoạt  <br /> động trong ngày chưa có sự  logic, chưa sáng tạo và chưa đưa ra được yêu cầu <br /> phù hợp với lớp mình.<br /> Xuất phát từ tình hình thực tế của trường, của lớp, bản thân đã tìm ra các  <br /> biện pháp tháo gỡ  để thực hiện chương trình mới đạt kết quả  tốt và phát triển  <br /> đúng mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra: Nắm vững tâm sinh lý theo từng lứa tuổi <br /> của trẻ; hình thành nhân cách của trẻ  thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc,  <br /> viết... luôn đưa ra hệ  thống những câu hỏi phù hợp với khả  năng của từng trẻ <br /> nhưng không áp đặt làm mất đi sự hứng thú của trẻ, tạo cho trẻ có sự tranh luận, <br /> thảo luận sôi nổi, khơi gợi tính tò mò, sáng tạo, khám phá để  thúc đẩy trẻ  học <br /> tập tích cực hơn. Chính vì vậy, dạy làm quen chữ  cái cho trẻ  mầm non là một  <br /> nhiệm vụ cần thiết.<br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp.<br /> a) Mục tiêu của giải pháp<br /> Để thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp, giáo viên cần có sự cố gắng và <br /> nỗ  lực trong chuyên môn. Luôn dành thời gian cho trẻ và khuyến khích trẻ  hoạt  <br /> động tốt hơn.<br /> Hình thành cho trẻ  các kỹ  năng, thói quen nghe, nói, đọc, viết, đàm thoại <br /> qua môn Làm quen chữ  cái giúp trẻ  biết giao tiếp, diễn tả, cảm nhận được cái  <br /> đẹp trong cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm giữa con người với  <br /> con người, con người với mọi cảnh vật xung quanh trẻ.<br />  b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> Làm quen với chữ  cái theo chương trình mầm non mới là nâng cao chất  <br /> lượng giáo dục nhằm giúp trẻ  luôn sáng tạo trong cách nghĩ, cách thể  hiện qua <br /> minh hoạ  theo từng đề  tài của từng chủ  đề, chủ  đề  nhánh, đề  tài khác nhau.  <br /> Khơi gợi  ở  trẻ tính tò mò, ham học hỏi, chủ  động tích cực và khả  năng tư  duy  <br /> trong khi hoạt động.<br /> Là một giáo viên cần phải có trình độ  chuyên môn để  nắm bắt, cập nhật  <br /> kịp thời chương trình mầm non mới, tìm ra phương pháp và hình thức tổ  chức  <br /> dạy học nhằm giúp đồng nghiệp lĩnh hội kiến thức từ  cảm nhận thơ, chuyện  <br /> đến làm quen các chữ  cái cho trẻ  một cách dễ  hiểu. Từ  những thực trạng trên <br /> bản thân đã đưa ra một số biện pháp sau :<br /> <br /> 5<br /> Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để rèn luyện cho trẻ.<br /> Môi trường hoạt động làm quen chữ  cái trong trường, lớp mầm non rất  <br /> quan trọng đòi hỏi giáo viên mầm non cần phải tạo môi trường giúp trẻ  hứng <br /> thú trong hoạt động làm quen chữ cái. Một trong những hoạt động tạo hứng thú  <br /> cho trẻ  đó là tạo môi trường trong và ngoài lớp học cho trẻ  học tập và hoạt  <br /> động. Khi tạo môi trường phải đảm bảo tính thẩm mỹ  phù hợp chủ  đề, đề  tài,  <br /> trò chơi, đồ  dùng đa dạng về  chủng loại, môi trường phải thường xuyên thay <br /> đổi nội dung và hình thức tổ chức giúp trẻ không bị nhàm chán.<br /> Ví dụ  trong lớp học : Với chủ  đề  thực vật giáo viên cắt một cây to có <br /> nhiều loại quả, sau đó cho trẻ  cắt các chữ  cái l, m, n dán chữ cái dưới các quả <br /> theo sự hướng dẫn của cô giáo như lá thì trẻ dán chữ  l, quả mận thì trẻ dán chữ <br /> m, quả na thì trẻ  dán chữ  n,...Bên ngoài trang trí nét chữ, đặc điểm của chữ  cái <br /> như vậy để trẻ quan sát, học mọi lúc mọi nơi qua đó kích thích tính tò mò, lòng  <br /> say mê học làm quen chữ cái.<br />  Ví dụ  ngoài lớp học : Giáo viên dành một mảng tường dùng treo những <br /> chữ cái trong tuần trẻ học để mỗi ngày khi đến lớp trẻ được quan sát và nhớ lâu.  <br /> Đồng thời, trên sân trường nơi mỗi cây đều có bảng chữ  tên của cây đó, khi đi  <br /> dạo giáo viên giới thiệu cho trẻ  chữ  cái và cho trẻ  đọc, nhận ra những chữ  cái <br /> viết thường, in thường, viết hoa trên các bảng biểu trong sân trường như  bảng  <br /> nội quy, bảng thông tin,...<br /> Ngoài ra để trẻ khắc sâu chữ cái hơn, giáo viên dùng các chữ cái để làm kí  <br /> hiệu cho đồ dùng của trẻ như : Ghế, sách vở, khăn, bàn chải,...trong nhà của trẻ. <br /> Thay đổi góc tuyên truyền theo từng chủ đề, chủ  đề  nhánh, từng tuần để <br /> gây sự chú ý cho trẻ, đồng thời các bậc cha mẹ học sinh thấy và hiểu được tầm  <br /> quan trọng của môn Làm quen chữ cái trong trường Mầm non.<br /> Góc học tập là nơi trẻ  được thể  hiện khả  năng của mình, trẻ  có thể  làm <br /> quen, ôn luyện, củng cố và vận dụng phát triển các kĩ năng nghe, nói, giao tiếp,  <br /> qua các trò chơi, các hoạt động sáng tạo. Tận dụng diện tích phòng học, trang trí <br /> góc học tập đẹp mắt với những tranh ảnh ngộ nghĩnh cùng với những chữ cái do <br /> cô tạo ra, bố trí sắp xếp đồ dùng, đồ  chơi để  tạo môi tương gần gũi, thoải mái <br /> cho trẻ  hoạt động. Thường xuyên thay đổi theo chủ  đề, chủ  đề  nhánh, tiết học  <br /> để trẻ hoạt động tích cực.<br /> Ví dụ  : Trong giờ  hoạt động góc,  ở  góc học tập cần cho trẻ  tô màu chữ <br /> bằng bút sáp, sử dụng màu nước(trẻ có thể dùng tay trực tiếp tô chữ hoặc dùng <br /> chổi vẽ) Khi trẻ tô xong đến hỏi trẻ vừa tô được chữ gì ? Như vậy trẻ vừa nhớ <br /> lại được mặt chữ vừa luyện được cả cách phát âm.      <br /> <br /> <br /> 6<br /> Như vậy, việc tạo môi trường thân thiện giúp lôi cuốn được trẻ  tham gia  <br /> một cách tích cực vào các hoạt động làm quen chữ cái, từ đó góp phần nâng cao <br /> chất lượng giáo dục môn Làm quen chữ cái cũng như các môn học khác.<br /> Biện pháp 2 : Cách thức tổ chức hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ một  <br /> cách nhẹ nhàng, linh hoạt<br /> Với trẻ, học bằng chơi, chơi mà học sẽ  tạo cho trẻ  thích thú trong học  <br /> tập. Do đó, đổi mới hình thức, phương pháp để tiết học nhẹ nhàng, linh hoạt sẽ <br /> góp phần không nhỏ trong sự thành công.<br /> Để  lôi cuốn được trẻ  tham gia vào hoạt động trước hết người giáo viên <br /> Mầm non cần phải tìm tòi những sáng kiến mới, những thủ thuật sư phạm và từ <br /> đó dùng ngôn ngữ  của mình để  truyền đạt tới trẻ  một cách sinh động và lôi <br /> cuốn. Trước khi vào bài giáo viên chọn nhiều hình thức như kể chuyện, đọc thơ, <br /> ... cuốn hút trẻ  vào tiết học sao cho thật thoải mái, không gò ép, mọi phương  <br /> pháp đưa ra phải phù hợp với khả  năng, nhận thức của trẻ  và có tác dụng phát <br /> huy tính tích cực, chủ động sáng tạo ở trẻ.<br /> Ví dụ : Với chủ đề Trường mầm non với nhóm chữ cái o, ô, ơ vào bài giáo <br /> viên sẽ  kể  cho trẻ  nghe câu chuyện Vịt con trong ngày khai trường, sau đó hỏi <br /> trẻ  ngày đầu tiên vịt con chuẩn bị trong cặp được những gì ? trẻ  nói bảng con,  <br /> vở, hộp màu...giáo viên cho trẻ  làm quen chữ  o trong từ  Bảng con khi viết trên <br /> bảng thành thạo cô giáo bảo vịt con lấy gì ? ( Hộp màu) và cô cho trẻ làm quen  <br /> chữ  cái ô trong từ  Hộp màu cô giáo ra bài tập về  nhà vào đâu ? Quyển vở cũng <br /> như ở phần trên giáo viên cho trẻ chơi trò chơi tạo dáng chữ cái. Bạn nào có thể <br /> tạo dáng chữ o trên cơ thể ? Trẻ tạo như cong hai ngón tay lại, cháu thì há miệng <br /> ra, cháu thì dùng hai cánh tay,...<br /> Trên cơ thể bộ phận nào giống chư o ( Mắt, miệng, đầu...)<br /> Cho trẻ tạo dáng chữ  ô. Cho trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn lớn, hai trẻ <br /> làm dấu. Với chữ ơ cô cũng thực hiện như thế.<br /> Theo chương trình mầm non mới thì việc sử dụng công nghệ thông tin các <br /> phần mềm powerpoint, phần mềm kissmarsk, phần mềm tương tác giúp cho trẻ <br /> hứng thú, kích thích tính tò mò, chủ động, tập trung chú ý nhiều hơn vào tiết học <br /> làm quen chữ cái.<br /> Ví dụ : Với chủ đề  Thế giới động vật, có nhóm chữ cái i, t, c thay vì gắn <br /> tranh có chứa từ : vịt bơi lội thì giáo viên tìm hình  ảnh động trên mạng. Sau đó <br /> cho trẻ gọi tên con vật rồi gắn thẻ có chứa chữ cái và cho trẻ kích chuột để tìm  <br /> chữ cái đã học. Hình ảnh “động” trẻ được quan sát trên máy sẽ làm trẻ thích thú  <br /> và trẻ tập trung, tiếp theo cô khéo léo đặt những câu hỏi và đưa trẻ  vào bài một <br /> <br /> <br /> 7<br /> cách say mê, hứng thú. Hoặc cho trẻ được lên kích chuột vào các chữ cái đã học,  <br /> hoặc cho trẻ lên kích chuột vào các chữ cái giống nhau,...<br /> Trong khi dạy muốn trẻ  ghi nhớ các chữ  cái được lâu hơn giáo viên cần  <br /> liên hệ  thực tế  hỏi trẻ  chữ  cái đó giống cái gì, hay con gì, đồ  vật gì ? Để  phát <br /> huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ ,Ví dụ chữ o giống quả trứng, quả cam, chữ y <br /> giống cái nạng, chữ h giống cái ghế....<br /> Kết quả  từ  việc thay đổi nội dung, phương pháp và sử  dụng phần mềm <br /> trên giáo án điện tử trẻ  hứng thú hơn vào tiết học, giáo viên lên lớp tự  tin hơn, <br /> gần gũi trẻ hơn và tiết học nhẹ nhàng hơn.<br /> Biện pháp 3 : Sử dụng một số trò chơi làm quen chữ cái<br /> Trẻ ở lứa tuổi mầm non chủ yếu học bằng chơi, chơi mà học. Bởi lẽ  đó  <br /> trò chơi làm quen chữ  cái là phương tiện đem đến cho trẻ  giờ  học sinh động, <br /> nhẹ nhàng, thoải mái. Ngoài ra trò chơi làm quen chữ cái còn giúp trẻ  phát triển  <br /> nghe, nói mạch lạc,... Thường xuyên thay đổi trò chơi, phù hợp với từng địa <br /> phương. Nâng dần trò chơi để  rèn luyện cho trẻ  kỹ  năng nói mạch lạc, mạnh  <br /> dạn, tự tin trong giao tiếp.<br /> Ví dụ : Trò chơi  Tạo dáng, tìm nét chữ, xếp hột hạt,…Những trò chơi này <br /> đòi hỏi trẻ  phải tập trung, lắng nghe yêu cầu để  tìm chữ  cái gì, có cấu tạo bởi  <br /> những nét gì, xếp nét nào trước, nét nào sau.<br /> Ngoài những trò chơi mà hằng ngày trẻ chơi cần sưu tầm và sáng tạo một <br /> số trò chơi khác để trẻ hứng thú, linh hoạt trong khi chơi. Để trẻ được ôn luyện <br /> qua các trò chơi động và tĩnh.<br /> Ví dụ : Trò chơi Chiếc nón kì diệu giúp trẻ ôn luyện những chữ cái mà trẻ <br /> biết, rèn kỹ năng mạnh dan, tự tin muốn khám phá trước khi chơi.  Cô chuẩn bị 1 <br /> chiếc nón có gắn kim đồng hồ, xung quanh là những chữ cái mà trẻ học. Sau đó <br /> cô mời một bạn lên quay, khi kim đó chỉ vào chữ cái nào thì các bạn ở dưới phải  <br /> tìm thẻ chữ cái đó giơ lên và phát âm chính xác. Cô đổi hình thức chơi là cho trẻ <br /> tìm nét chữ cái ghép 2 bạn ngồi gần nhau và cô tổ  chức cho trẻ  chơi nhiều lần  <br /> để giúp trẻ củng cố lại chữ cái đã học.<br /> Ví dụ  khác : Với  Chủ  đề  gia đình  với nhóm chữ  e, ê. Giáo viên cho trẻ <br /> chơi trò chơi đồng diễn. Để  trẻ  cùng tham gia chơi tập thể, thỏa mãn nhu cầu <br /> chơi qua đó phát âm được chữ cái đã học.<br />  Luật chơi : Đội gia đình đông con sẽ đứng xếp thành hình chữ  ê. Đội gia <br /> đình ít con đứng xếp thành hình chữ  e. Trong thời gian một bản nhạc đội nào <br /> đứng xếp nhanh đúng và đẹp sẽ là đội chiến thắng.<br /> <br /> <br /> 8<br /> Cách chơi : Các thành viên trong đội chơi sẽ  thảo luận, bàn bạc để  sắp <br /> xếp các chỗ đứng sao cho tạo thành chữ cái theo yêu cầu.<br /> Trò chơi giúp trẻ  ôn luyện những chữ cái mà trẻ  biết, rèn kỹ  năng mạnh <br /> dạn, tự tin, đoàn kết, biết phân công sắp xếp, bàn bạc theo nhóm cho trẻ.<br /> Biện pháp 4 : Tổ chức lồng ghép với các hoạt động khác.<br /> Như chúng ta đã biết một ngày của trẻ ở trường Mầm non được tham gia <br /> rất nhiều hoạt động. Thông qua các hoạt động này giáo viên có thể tổ chức tích <br /> hợp làm quen chữ cái vào từng đề tài. <br /> Ví dụ : Trong giờ làm quen văn học với câu chuyện Sự tích Hồ Gươm cô <br /> kể cho trẻ nghe câu chuyện sau đó đưa tranh Rùa vàng ra cho trẻ lên rút chữ cái <br /> đã được học. Hôm nay cô sẽ dạy cho các con chữ cái v và r.<br /> Trong giờ hoạt động âm nhạc cô có thể  sử  dụng một bài hát dẫn dắt trẻ <br /> vào hoạt động trò chuyện, đàm thoại trước khi vào hoạt động trọng tâm. Những  <br /> câu hỏi trò chuyện dựa vào nội dung bài hát để giúp trẻ luyện kĩ năng phát âm.<br />  Ví dụ : Trong giờ làm quen với chữ  b, d, đ sau khi đã được làm quen với <br /> các chữ  cái này tôi cho trẻ  hát bài “Búp bê bằng bông” Trẻ  rất vui sướng, thích <br /> thú vì được hát nhún nhảy theo nhạc. Qua đó giúp trẻ học cách phát âm chính xác <br /> chữ “b” hơn. <br /> Giáo dục thể chất trọng tâm là khởi động, trọng động, hồi tĩnh,… thì việc <br /> sử  dụng làm quen chữ  cái không kém phần quan trọng, nó góp phần trong việc <br /> dạy trẻ  ôn lại, nhớ  lại những chữ cái đã học để  khắc sâu những kiến thức mà  <br /> giáo viên đã dạy trẻ.<br /> Ví dụ : Với đề tài “Bật chụm, tách chân”. Giáo viên lồng ghép chữ cái i, t,  <br /> c, m, n, l. Khi trẻ bật vào ô có chữ cái nào thì phát âm chữ cái đó.<br />           <br /> l n<br /> m<br />        <br /> t c<br />          <br /> i<br />                      <br /> Làm quen chữ cái là môn học dễ dàng lồng ghép thích hợp với tất cả các <br /> bộ  môn khác như  taọ  hình, hoạt động ngoài trời,… nhằm giúp cho các bộ  môn <br /> <br /> 9<br /> khác trở  nên sinh động, lôi cuốn trẻ  vào hoạt động một cách nhẹ  nhàng, thoải  <br /> mái hơn.<br /> Biện pháp 5 :  Phối hợp tuyên truyền với các bậc cha mẹ học sinh<br /> Phối hợp với cha mẹ học sinh và cô giáo là một mắt xích rất quan trọng, <br /> nếu chỉ có cô dạy thì chưa đủ, mà phải kết hợp cả hai thì trẻ khắc sâu những gì <br /> đã học được  ở  trường, lớp. Bởi vậy vào những buổi họp cha mẹ  học sinh đầu <br /> năm, hằng ngày đón trẻ  giáo viên trao đổi về  tình hình học tập của trẻ   ở  lớp,  <br /> trao đổi với các cha mẹ  có con em là người đồng bào dân tộc thiểu số  thường  <br /> xuyên đưa trẻ  đến trường, lớp để  học theo kịp với các bạn khác và đảm bảo tỉ <br /> lệ  chuyên cần. Để  trẻ  chú ý mỗi chủ  đề  cần phải tạo môi trường học, tuyên <br /> truyền về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, lịch học, môn học của từng ngày, từng <br /> tuần để các bậc cha mẹ nắm được chương trình học của con em mình.<br /> Ngoài ra, giáo viên vận động các bậc cha mẹ  học sinh, hỗ  trợ về  nguyên <br /> vật liệu, phế  liệu sẵn để  phục vụ  tiết dạy có nhiều đồ  dùng phong phú, đa <br /> dạng. <br /> Như vậy, các bậc cha mẹ  quan tâm hơn đến trẻ, cho trẻ  đi học đều đặn, <br /> đưa và đón trẻ, tin tưởng vào môi trường trẻ  đang học, hiểu được tầm quan  <br /> trọng của hoạt động làm quen chữ  cái trong trường Mầm non, nhất là các bậc <br /> cha mẹ có con em là người dân tộc thiểu số.<br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> Các giải pháp, biện pháp được nêu trong đề  tài có mối quan hệ  chặt chẽ <br /> với nhau, có sự thống nhất, phù hợp với lứa tuổi và có mục tiêu là hướng trẻ vào  <br /> quá trình học tập. <br /> Giải pháp đầu là tiền đề, là cơ  sở  giúp giáo viên thực hiện tốt giải pháp <br /> sau và giữa chúng có mối quan hệ  mật thiết với nhau. Các giải pháp, biện pháp <br /> tương trợ, có quan hệ  chặt chẽ  với nhau cùng hướng về  một mục đích là giúp <br /> trẻ phát triển ngôn ngữ  cho trẻ  qua hoạt động nghe, nói, tiền đọc, tiền viết, trò <br /> chơi chữ  cái,… và đạt hiệu quả  mong muốn. Từ  đó có sự  liên kết khăng khít <br /> trong việc dạy và học cho trẻ.<br /> Giáo viên cần linh hoạt khi thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm phát <br /> huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong hoạt động làm quen chữ cái. <br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> Kết quả khảo nghiệm<br /> Qua thực tế  áp dụng các biện pháp, giải pháp vào đề  tài đã thu được kết  <br /> quả như sau :<br /> <br /> 10<br />        Trước khi thực  Sau khi thực  So sánh trước <br />           Nội dung hiện đề tài hiện đề tài và sau khi <br /> Đạt Tỉ lệ % Đạt Tỉ lệ % thực hiện đề <br /> tài<br /> Phát âm rõ ràng  12/31 38,7 28/31 90,3 Tăng 51,6%<br /> Nhận biết đúng mặt chữ  Tăng 54,9%<br /> 13/31 41,9 30/31 96,8<br /> cái<br /> Tô viết trùng khít lên <br /> chấm mờ, hoàn thành vở  10/31 32,3 25/31 80,6 Tăng 48,3%<br /> tập tô sạch sẽ<br /> <br /> <br /> * Giá trị khoa học<br /> Qua thời gian áp dụng dạy trẻ  theo chương trình mầm non mới. Ta thấy <br /> được sự thay đổi của trẻ trước và sau khi thực hiện đề tài như sau :<br /> Trẻ  nhận biết cách phát âm rõ ràng tăng 51,6%.  Nhận biết đúng mặt 29 <br /> chữ  cái tăng 54,9%. Tô viết trùng khít lên chấm mờ, hoàn thành vở  tập tô sạch  <br /> sẽ tăng 48,3%. <br /> Trên thực tế hoạt động làm quen chữ cái là đề  tài giúp giáo viên mang lại <br /> hiệu quả trong giảng dạy và cung cấp kiến thức cho trẻ mang tính giáo dục cao <br /> và được sử  dụng rộng rãi trong nhà trường. Hoạt động làm quen chữ  cái đem  <br /> đến cho trẻ  kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trò chơi chữ  cái,... từ  đó giáo viên biết <br /> lựa chọn những cách thức tổ  chức hoạt động làm quen chữ  cái nhẹ  nhàng, linh <br /> hoạt và đạt kết quả cao.<br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> * Đối với giáo viên<br /> Giáo viên đã nắm được phương pháp môn Làm quen chữ  cái theo chuyên <br /> đề  đã được học. Nắm được nội dung của từng hoạt động trong mỗi tiết dạy  <br /> theo từng thể loại và yêu cầu trọng tâm của tiết dạy. Phát huy khả năng tích cực  <br /> sáng tạo, chủ  động của trẻ. Biết sắp xếp môi trường học tập trong lớp, ngoài <br /> lớp phù hợp với từng chủ đề, chủ đề nhánh, đề  tài để giúp trẻ  dễ  học, dễ nhớ,  <br /> dễ nhận biết về từng đề tài ở mọi lúc mọi nơi.<br /> Giáo viên tự chủ động, tìm tòi, học hỏi để làm giàu vốn kiến thức về chữ <br /> cái như đọc thơ, kể chuyện sáng tạo, phát âm các chữ cái chuẩn. Nghiên cứu, tìm <br /> tòi ra những cái mới, sáng tạo để thu hút trẻ vào hoạt động.<br /> <br /> <br /> 11<br /> * Đối với trẻ<br /> Trẻ giàu vốn từ nên trẻ kễ diễn cảm, rõ lời, tự tin thể hiện lại một cách  <br /> hồn nhiên, nhí nhảnh theo từng thể loại đề tài.<br /> Thể hiện được nhiều bài hát trong chương trình và ngoài chương trình có <br /> nội dung phong phú.        <br /> Trẻ ở hiểu được nội dung một số bài thơ, câu  chuyện, nắm vững 29 chữ <br /> cái trước khi vào lớp 1. Biết minh họa các nhân vật trong nội dung câu chuyện.  <br /> Trẻ tự tin khi kể chuyện độc lập và kết hợp cùng bạn bè, cùng cô và chơi được  <br /> những trò chơi mang tính sáng tạo.<br /> III. Phần kết luận, kiến nghị<br /> 1. Kết luận<br />  Muốn dạy tốt môn làm quen chữ cái đạt kết quả cao người giáo viên phải <br /> được củng cố nâng cao thêm về kiến thức, kỹ năng thực hành bộ môn, biết vận  <br /> dụng linh hoạt sáng tạo, các hình thức phương pháp để giúp trẻ tiếp thu bài một <br /> cách nhẹ  nhàng. Giáo viền cần gần gũi sát sao với trẻ để  nắm được đối tượng <br /> phân loại học sinh, để từ đó đề ra các yêu cầu phù hợp cho từng trẻ để giúp trẻ <br /> phát huy hết khả năng của mình, cô luôn luôn gần gũi quan tâm theo dõi trẻ, để <br /> hiểu được tâm tư tình cảm sở thích của từng trẻ, động viên khuyến khích những  <br /> trẻ phát âm còn ngọng, hướng dẫn chỉ bảo trẻ ở mọi lúc mọi nơi, muốn dạy tốt  <br /> hoạt động làm quen chữ  cái giáo viên phải biết tích hợp các môn học để  cung <br /> cấp lượng kiến thức cơ bản cần thiết giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.<br />  Giáo viên cần phải phối hớp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để dạy trẻ <br /> nhận biết và phát âm chính xác 29 chữ  cái tiếng Việt theo kiểu mẫu in thường  <br /> và viết thường. Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định để trẻ ham mê các hoạt <br /> động  ở  trường mầm non cũng như   ở  nhà. Đồng thời, giúp trẻ  vào học lớp 1  ở <br /> trường Tiểu học một cách tốt nhất.<br />   Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trau dồi chuyên môn để tiếp tục đưa ra các biện <br /> pháp giúp trẻ  làm quen chữ  cái đạt hiệu quả  cao nhất, phù hợp với thực tế  địa <br /> phương, của lớp mình để phát huy tính tích cực độc lập của trẻ.<br /> 2. Kiến nghị<br /> Đối với nhà trường : Tiếp tục làm công tác chỉ  đạo cụ  thể, làm tốt công <br /> tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên và có kế  hoạch bồi  dưỡng <br /> cho giáo viên còn những mặt hạn chế, luôn tổ chức các buổi chuyên đề làm quen <br /> với chữ cái để giáo viên được trao đổi những vướng mắc trong chuyên môn.<br /> Đối với giáo viên : Phải linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên thay đổi các <br /> hình thức và thủ  thuật lên lớp, giúp trẻ  hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ <br /> 12<br /> động sáng tạo. Chuẩn bị đầy đủ, đồ  dùng thiết bị cho hoạt động âm nhạc. Cần <br /> quan tâm những trẻ  chậm, chưa có kĩ năng nhiều để  bồi dưỡng nhận thức cho  <br /> trẻ.<br /> Trên đây là  “Một số  biện pháp giúp trẻ  5­6 tuổi học tốt môn Làm quen  <br /> chữ cái tại lớp Lá 2 Trường Mầm non Hoa Phượng”  mà tôi đã rút ra được trong <br /> quá trình giảng dạy. Tuy nhiên đề  tài cũng còn những hạn chế  nhất định. Rất <br /> mong sự góp ý của đồng chí, đồng nghiệp để những kinh nghiệm trên được đầy <br /> đủ và hoàn thiện hơn./.        <br />                                                            Buôn Trấp ngày 23 tháng 03 năm 2017<br />                                                                                     Người viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                                                 Nguyễn Thị Út Quyên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> ...................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................<br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> Mục lục<br />                                                                                      <br /> Trang<br /> I. Phần mở đầu ……………...……………………………………1<br /> 1. Lý do chọn đề tài  …………….…………………………………….1<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ........ ……………………………………2<br /> a. Mục tiêu   .................. ............................................................................. 2<br /> b. Nhiệm vụ  ............................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu .………………..……………………………2<br /> 4. Giới hạn của đề tài ……………………………………………….2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu. ………………………………………….2<br /> II. Phần nội dung ………..…………………………………………2<br /> 1. Cơ sở lý luận  ………………………..…………………………….. 2<br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu  …………………………………….3<br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp    ………………………………...5<br /> a. Mục tiêu của giải pháp ..................……………………………………..5<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp  ………………5<br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp   …………………………..9<br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu ……….10<br /> III. Phần kết luận, kiến nghị ...........................……………………… 11<br /> 1. Kết luận ..................……………………………… ……………..……11<br /> 2. Kiến nghị..............……………………………………………………..12<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2