intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa Sen

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
125
lượt xem
14
download

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa Sen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa Sen" nhằm cung cấp một số biện pháp để trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen với Toán tại lớp mình phụ trách thông qua tất cả các hoạt động theo quy định của trường lớp mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa Sen

Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> I. Phần mở đầu:<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> <br /> Hiện nay giáo dục mầm non  đang dần được toàn xã hội quan tâm, có  <br /> thể nói giáo dục mầm non là tiền đề trong sự nghiệp phát triển giáo dục của  <br /> đất nước, bởi giáo dục mầm non đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ <br /> thống giáo dục quốc dân  ở  nước ta, tạo tiền đề  cho sự  hình thành và phát <br /> triển nhân cách con người mới.<br /> <br /> Trẻ Mầm non là một thực thể đang từng bước hình thành, phát triển và <br /> hoàn thiện. Cho nên giáo dục trẻ Mầm non là mắc xích đầu tiên của hệ thống <br /> giáo dục.  Dạy trẻ  làm quen với toán là một trong những môn học rất quan  <br /> trọng, mà cũng là môn học trẻ yêu thích ở  trường mầm non. Vì qua môn học <br /> này trẻ học tập vui chơi, trẻ được thực hành đếm số  lượng bằng nhiều hình <br /> thức, không những thế trẻ  còn được làm quen với các khái niệm sơ  đẳng về <br /> dài ngắn, rộng hẹp, cao thấp, kích thước và định hướng trong không gian, trẻ <br /> được tiếp xúc, được sờ  vào các đồ  vật, quan sát làm quen với các hình dạng  <br /> của các vật thể  của môi trường xung quanh rất đa dạng và phong phú. Trẻ <br /> biết xác định được phía phải, phía trái, phía trước, phía sau, phía trên, phía <br /> dưới của bản thân và của đối tượng khác, cũng như  kỹ  năng định hướng <br /> trong không gian giúp trẻ  phát triển về  các giác quan. Qua môn học này giúp  <br /> trẻ tích lũy số vốn kiến thức sơ đảng toán học  vận dụng trực tiếp vào cuộc  <br /> sống hàng ngày của trẻ  từ  đó giúp trẻ  có 1 tâm thế  vững vàng, có kiến thức <br /> nhất định tạo tiền đề  tốt cho việc học tập và hoạt động chính ở  trường phổ <br /> thông sau này nhưng thực tế trẻ tại trường Mầm non Hoa sen đa số là con em  <br /> đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiên kinh tế  khó khăn nên các bậc cha mẹ <br /> học sinh chưa quan tâm đến việc học của con em mình tại trường lớp mầm  <br /> non, nên kỹ  năng tham gia các hoạt động học tập và vui chơi còn nhiều hạn <br /> chế đặc biệt là môn làm quen với toán . Từ những yếu tố trên  trên tôi đã tìm  <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 1<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> tòi, học hỏi đúc rút kinh nghiệm từ  bản thân và các bạn bè đồng nghiệp, tôi  <br /> quyết định chọn đề  tài “Một số  biện pháp giúp trẻ  5 ­ 6 học tốt môn Làm  <br /> quen với Toán tại trường mầm non Hoa Sen”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> ̣<br /> Muc tiêu nghiên cưu cua đê tai: áp d<br /> ́ ̉ ̀ ̀ ụng một số biện pháp sư phạm giúp <br /> trẻ 5­6 tuổi học tốt môn làm quen với toán.<br /> <br /> Mục đích nghiên cưu cua đê tai: <br /> ́ ̉ ̀ ̀ giúp trẻ 5­6 tuổi học tốt môn làm quen <br /> với toán.<br /> <br /> ̣ ̣<br /> Nhiêm vu nghiên cưu cua đê tai:<br /> ́ ̉ ̀ ̀<br /> <br /> ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ột số  biện pháp để  trẻ  5­6 <br /> Nhiêm vu ma đê tai đăt ra nhăm cung câp m<br /> ̀<br /> tuổi học tốt môn làm quen với toán tại lớp mình phụ  trách thông qua tất cả <br /> các hoạt động theo quy định của trường lớp mầm non.<br /> <br /> ̉ ̣ ́ ể  tạo được hứng thú, <br /> Giúp giáo viên  tim ra cac giai phap, biên phap đ<br /> ̀ ́ ́<br /> sáng tạo nhằm giúp cho trẻ thích đến trường lớp.  <br /> <br /> Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực nhằm nâng cao hiệu quả <br /> môn toán cho trẻ  5­6 tuổi về  hình thành biểu tượng toán học về  số  lượng,  <br /> nhận biết về thời gian, không gian, trẻ biết cách đếm, thêm bớt trong phạm vi  <br /> từ  1 đến 10, nên việc góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả  về  mọi mặt,  <br /> phát triển nhân cách cho trẻ. <br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br /> <br /> Biện pháp sư phạm nhằm giúp trẻ học tốt môn Làm quen với toán.<br /> <br /> 4. Giới hạn của đề tài.<br /> <br /> Khuôn khổ  nghiên cứu: Một số  biện pháp giúp trẻ  5 ­ 6 học tốt môn  <br /> Làm quen với toán.<br /> <br /> Đối tượng khảo sát học sinh lớp lá 1 ­ Trường Mầm non Hoa Sen<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 2<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Thời gian khảo sát năm học 2016 ­ 2017 <br /> <br /> 5. Phương phap nghiên c<br /> ́ ưu<br /> ́:<br /> <br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> <br /> Phương pháp thu thập những thông tin qua các tư liệu trên Internet, <br /> những vấn đề thực tiễn liên quan đến môn làm quen với toán.<br /> <br /> b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> <br /> * Phương pháp trò chuyện:<br /> <br />         ­ Để  nắm bắt được nhận thức của từng trẻ  tôi thường xuyên trao đổi  <br /> với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp cũng như ở nhà, qua đó tôi <br /> có điều kiện theo dõi, uốn nắn trẻ. Bên cạnh đó tôi cũng thường xuyên trò <br /> chuyện cùng trẻ  để  nắm bắt được các nguyên nhân làm cho trẻ  không thích  <br /> ̣<br /> hoc môn lam quen v<br /> ̀ ới toán và tìm ra hướng khắc phục.<br /> <br />    * Phương pháp quan sát:<br /> <br />         ­ Trong các giờ học tôi luôn quan sát, chú ý đến từng trẻ  để  uốn nắn, <br /> củng cố, rèn luyện thêm các kỹ năng cho trẻ.<br /> <br /> * Phương pháp dự giờ: <br /> <br />      ­ Tôi luôn luôn học hỏi đồng nghiệp thông qua các buổi thao giảng, dự <br /> giờ, chuyên đề…tìm ra các biện pháp để áp dụng phù hợp với lớp mình.<br /> <br /> c) Phương pháp thống kê toán học:<br /> <br /> Vào đầu năm học, tôi đã chủ động kiểm tra, khảo sát, thống kê qua số <br /> trẻ thực tế đến trường lớp mầm non cụ thể: <br /> <br /> Tông số<br /> ̉    Kêt́ <br /> NÔI DUNG<br /> ̣<br /> trẻ quả<br /> ­ Trẻ nhận biết đúng các chữ số từ 1­10 8/25 32%<br /> <br /> ­ Trẻ  biết đếm, thêm bớt trong phạm vi 10 10/25 40%<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 3<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> ­ Trẻ  biết so sánh chiều rộng, dài, cao… giữa các đối <br /> 9/25 36%<br /> tượng: 96%<br /> <br /> ­ Trẻ tô viết đúng chữ số đã học 12/25 25%<br /> <br /> ­ Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động làm quen với <br /> 13/25 52%<br /> toán.<br /> <br /> II. Phần nội dung<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận:<br /> <br /> ­ Thực hiện đề tài này dựa trên các tài liệu:<br /> <br /> + Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non<br /> <br /> + Bồi dưỡng thường xuyên mô đun 22:  Ứng dụng phương pháp dạy <br /> học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.<br /> <br /> + Chương trình Giáo dục mầm non 5­ 6 tuổi.<br /> <br /> + Tuyển tập hướng dẫn tổ chức hoạt động môn làm quen với toán.  <br /> <br /> Làm quen với toán theo quan điểm tích hợp trong đổi mới phương pháp <br /> giáo dục mầm non phải được tiến hành một cách tự nhiên, bắt đầu từ những <br /> hoạt động gần gũi và có ý nghĩa đối với trẻ. Để  dạy trẻ  làm quen với toán <br /> học, cần có sự  thay đổi cách tổ  chức các hoạt  động trong môi trường  một  <br /> cách phong phú. <br /> <br /> Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán học về số lượng mỗi vật <br /> ở môi trường xung quanh đều mang những dấu hiệu nhất định như đếm nhận  <br /> biết nhóm đối tượng có số lượng nhất định, mối quan hệ hơn kém, cách chia <br /> nhóm đối tượng thành 2 phần  ở  vị  trí lắp đặt trong không gian không theo <br /> nguyên tắt. Số lượng là một trong những dấu hiệu của vật cụ thể mà dựa vào <br /> chúng con người có thể tiến hành nhận biết số lượng so sánh và tạo nhóm các <br /> vật khác nhau theo dấu hiệu hình thành những biểu hiện đúng đắn về  các <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 4<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> hiện tượng xung quanh cung cấp những tri thức đơn giản có hệ  thống giúp <br /> trẻ hiểu biết sơ đẳng về cơ sở hình thành biểu tượng toán học.<br /> <br /> Hình thành các biểu tượng toán học sơ  đẳng cho trẻ  mầm non là một  <br /> nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Hiệu  <br /> quả việc hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non không chỉ <br /> phụ thuộc vào phương pháp, biện pháp tổ chức các hoạt động mà trọng tâm là  <br /> các “tiết học toán” cho trẻ   ở  trường mầm non. Với các phương pháp, biện <br /> pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng tích cực là cơ sở  ban đầu góp phần  <br /> hình thành nhân cách và phát triển toàn diện về  mọi mặt cho trẻ  ngay từ <br /> những năm tháng đầu đời. Hiệu quả  của việc hình thành biểu tượng kích <br /> thước cho trẻ  mẫu giáo 5­6 tuổi, không chỉ  phụ  thuộc vào việc xây dựng hệ <br /> thống các biểu tượng toán học cần hình thành cho trẻ  mà còn phụ  thuộc vào <br /> phương pháp biện pháp tổ  chức các hoạt động trọng tâm là tiết học toán về <br /> hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ như: cao hơn, thấp hơn, to hơn, nhỏ <br /> hơn, dài nhất ngắn nhất, phân biệt  các chiều đo của vật…Trẻ  còn rất khó <br /> hiểu tính tương đối của các chiều đo kích thước khi thay đổi cách đặt các vật;  <br /> có trẻ còn lúng túng khi thực hiện yêu cầu phân biệt 3 chiều đo của vật theo <br /> trình tự tăng dần hoặc giảm dần khi sắp đặt vật. <br /> <br /> 2. Thực trang v<br /> ̣ ấn đề nghiên cứu:<br /> <br /> * Ưu điểm và hạn chế của vấn đề nghiên cứu:<br /> <br /> ­ Ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:<br /> <br /> Lớp có 2 giáo viên nhiệt tình yêu nghề  mến trẻ, một số  cha mẹ  học  <br /> sinh đã quan tâm đến việc học của con em nên số trẻ ra trường lớp mầm non  <br /> tương đối tăng so với các năm về trước.<br /> <br /> Cơ sở  vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thống mát, đồ <br /> dùng đồ chơi đầy đủ ở phân hiệu buôn Kruế, Hòa Trung.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 5<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Bản thân tôi luôn có tinh thần học hỏi, tham gia để đúc rút kinh nghiệm  <br /> nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình.<br /> <br /> ­ Hạn chế của vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> Trường lại chia  thành năm điểm cách nhau xa, cơ  sở  vật chất phân <br /> hiệu Buôn Mblớt, Buôn Sah, Buôn Năc đang phải mượn nhờ  của  nhà cộng  <br /> đồng. <br /> <br /> Trường có 95% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện <br /> sống và sinh hoạt của các em đang hết sức khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi <br /> làm nương rẫy ở xa bỏ mặc con cái ở nhà hoặc dẫn đi theo.<br /> <br /> Các cháu tuy cùng độ  tuổi nhưng trình độ  nhận thức không đồng đều. <br /> Có cháu phát âm chuẩn, nhanh nhớ, biết cầm bút, có kỹ  năng đo, đếm, thêm <br /> bớt.... Có nhiều cháu phát âm còn ngọng,   không chuẩn, nói câu chưa tròn. <br /> Một số trẻ không được học qua lớp Mầm, Chồi nên trẻ còn ngỡ ngàng khi đo, <br /> đếm, thêm bớt. Bên cạnh đó một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến <br /> việc học của con em mình.<br /> <br /> Khi thực hiện đề  tài này cần sự  phối hợp chặt chẽ  giữa giáo viên và  <br /> phụ huynh nhưng một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em  <br /> mình, chưa phối hợp được với giáo viên để giáo dục trẻ. <br /> <br /> *. Các nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> ­ Các nguyên nhân ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:<br /> <br /> + Nguyên nhân chủ quan:<br /> <br /> Đa số các bậc cha mẹ học sinh biết được tầm quan trọng của môn học  <br /> làm quen với toán.<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm luôn học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết <br /> lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ  tương đối  <br /> vững vàng.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 6<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> + Nguyên nhân khách quan<br /> <br /> Giáo viên được bố trí công tác phù hợp năng lực, giáo viên có tinh thần <br /> tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.<br /> <br /> Một sô phụ  huynh nhận thức được việc cho con em mình đến trường  <br /> lớp mầm non là quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho trẻ.<br /> <br /> Cơ sở vật chất trang thiết bị được Ủy Ban nhân dân xã EaBông rất quan  <br /> tâm, phân hiệu thuộc Buôn Kruế, Buôn Năc đã được đầu tư  cơ  sở  vật chất  <br /> đầy đủ. <br /> ­ Các nguyên nhân hạn chế của vấn đề nghiên cứu:<br /> <br /> + Nguyên nhân chủ quan:<br /> <br /> Do vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn nên việc <br /> tiếp cận công nghệ thông tin trên mạng, soạn giảng trên máy vi tính còn ít.<br /> <br /> Các cháu học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số  do bố  mẹ  đi làm <br /> rẫy mang đi theo nên việc đi học chuyên cần chưa cao…<br /> <br /> Đồ  dùng phục vụ  tiết hoạt động chung và các hoạt động trong ngày  <br /> chưa đa dạng như: Những vật mẫu, những con vật thật, đồ vật ...<br /> <br /> + Nguyên nhân khách quan<br /> <br />     Một số  cha mẹ  học sinh chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của <br /> việc cho con em mình đến trường mầm non.<br /> <br /> Đặc thù là vùng đồng bào Dân tộc thểu số  mà là vùng đặc biệt khó  <br /> khăn nên việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị còn hạn chế.<br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:<br /> <br /> ̣ ̉ ̉<br /> a. Muc tiêu cua giai phap<br /> ́<br /> <br /> Từ những nguyên nhân, các yếu tố thực trạng nêu trên tôi lựa chọn các  <br /> giải pháp biện pháp phù hợp. Những giải pháp biện pháp đó nhằm mục đích <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 7<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> giúp trẻ  có thể  phát huy hết được tính tích cực, chủ  động, sáng tạo khi hoạt <br /> động.  Đồng thời trau dồi thêm kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ  cho giáo <br /> viên. <br /> <br /> ­ Lựa chọn các biện pháp, giai phap phù h<br /> ̉ ́ ợp sẽ giải quyết được vấn đề <br /> từ lòng tin đến thay đổi cách nhìn của các bâc cha mẹ khi đưa con em đi học ở <br /> trường lơp mầm non, bằng nhiều hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, <br /> hấp dẫn khác nhau càng gây hứng thú thu hút trẻ, trẻ càng dễ tiếp thu dễ nhớ <br /> lâu quên, nhẹ nhàng lĩnh hội kiến thức hơn. <br /> <br /> ­ Khi áp dụng những biện pháp này thành công sẽ mang lại kết quả sau:<br /> <br /> <br />  Giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc trang trí môi trường trong <br /> và ngoài lớp cũng như  công tác tự làm đồ  dùng dạy học..dạy trẻ hàng ngày, <br /> tạo được mối liên hệ phối hợp giữa giáo viên và cộng đồng.<br /> <br /> Trẻ  phát triển đồng đều các lĩnh vực, phát huy tính tích cực của trẻ, <br /> giúp trẻ hứng thú hơn trong mọi hoạt động. <br /> <br /> Trẻ mạnh dạn, tự tin, phản  ứng tốt với mọi tình huống hàng ngày của  <br /> trẻ. <br /> <br /> Cha mẹ  học sinh thấy được sự  thay đổi của con em mình, từ đó có sự <br /> phối hợp tốt hơn giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ  học sinh để  công tác <br /> thu hút trẻ đến trường từ đó để chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.<br /> <br />   b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.<br /> <br /> Biên pháp 1. Tự học tự rèn để nâng cao chuyên môn.<br /> <br /> Thực hiện một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với toán là <br /> nâng cao chất lượng giáo dục nhằm giúp trẻ  luôn sáng tạo trong cách nghĩ,  <br /> cách thể hiện qua minh hoạ theo từng đề  tài của từng chủ đề, chủ đề  nhánh  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 8<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> khác nhau. Khơi gợi  ở  trẻ  tính tò mò, sáng tạo và khả  năng tư  duy, ghi nhớ <br /> trong khi thể hiện.<br /> <br /> Để  dạy môn làm quen với toán có hiệu quả  cần phải sử  dụng những <br /> phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Phương <br /> pháp đặc trưng của môn học là phương pháp trực quan, thực hành, luyện tập:  <br /> đếm, thêm bớt, tạo nhóm, so sánh...trong các tình huống cụ thể, giáo viên cần  <br /> phối hợp với các phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đóng vai, phương <br /> pháp đàm thoại… giúp cho học sinh cảm thấy giờ học làm quen với toán vừa  <br /> vui vẻ, vừa nhẹ  nhàng, vừa thiết thực và mỗi bé đều có thể  chiếm lĩnh tri  <br /> thức của môn làm quen với toán một cách rõ ràng mạch lạc, chính xác. Phấn <br /> đấu nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ theo độ  tuổi của nội dung và giáo  <br /> dục đổi mới trên cơ sở xây dựng tiết học bằng các hình thức đa dạng, phong  <br /> phú nhưng mang tính vừa sức dựa trên các yếu tố tâm lý trẻ.<br /> <br /> * Học hỏi đúc rút kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ <br /> của bản thân:<br /> <br />  Tôi luôn có tinh thần học hỏi để trau dồi thêm kiến thức, nâng cao trình  <br /> độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.<br /> <br />  Tham gia đầy đủ các buổi họp và bồi dưỡng chuyên môn do trường tổ <br /> chức; Dự  giờ  chéo trong khối, nghiên cứu và học tập các chương trình mới  <br /> do Phòng giáo dục tổ chức.<br /> <br /> Tham khảo thêm sách báo, tư  liệu qua mạng; Đầu tư  và làm nhiều đồ <br /> dùng đồ chơi, tạo các góc học trong lớp để trẻ được tiếp cận và học hỏi mọi  <br /> nơi mọi lúc.<br /> <br /> Thực hiện trên tiết học là hoạt động chủ  đạo của trẻ, giáo viên là <br /> người hướng dẫn, gợi ý, kích thích họat động, sáng tạo tích cực.<br /> <br /> Tăng cường làm đồ dùng và và chú trọng sử dụng trực quan. Biện pháp <br /> hữu hiệu giúp tiết học đạt kết quả là gây sự chú ý của trẻ bằng cách sử dụng <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 9<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> đồ dùng trực quan đẹp kết hợp với sự khéo léo của giáo viên khi sử dụng đồ <br /> dùng trực quan giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách trọn  vẹn, chính xác, phấn <br /> khởi. <br /> <br /> Thông qua các môn học khác lồng ghép đan cài các hoạt động.<br /> <br /> Củng cố  các kiến thức mọi lúc mọi nơi, dạy trẻ  vận dụng các kiến <br /> thức vào trong cuộc sống, ôn luyện mọi lúc mội nơi cũng là cách hữu hiệu <br /> giúp cho chất lượng dạy học ngày càng nâng lên. Tôi luôn chú trọng đến việc  <br /> ôn tập cho trẻ vì đặc điểm của trẻ  là mau nhớ nhưng cũng rất mau quên nên <br /> phải thường xuyên củng cố.<br /> <br /> Biện pháp 2: Xác đinh loại tiết để chọn phương pháp thích hợp, lấy trẻ  <br /> làm trung tâm.<br /> <br /> Thực hiện trên tiết học là hoạt động chủ  đạo của   trẻ, giáo viên là <br /> người lập kế hoạch, xác định loại tiết, hướng dẫn, gợi ý, kích thích trẻ họat  <br /> động, sáng tạo tích cực.<br /> <br /> Ví dụ: Trẻ đếm đến 8, nhận biết các  nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết <br /> số  8. Chủ  đề  “Thế  giới động vật” Chủ  đề  nhánh “Con vật đáng yêu quanh <br /> bé” Cô phải chuẩn bị  cho mỗi trẻ 8 con vật đẹp, phù hợp với đặc điểm tâm <br /> sinh lý của trẻ  để  tạo sự  phát triển trí lực cho trẻ  nhận biết các dấu hiệu  <br /> trong bản chất của cách đếm, cách thêm bớt nhằm giúp trẻ  nhấn mạnh tính <br /> bất biến của môn học thì cô giáo phải dùng lời nói dễ  hiểu, gần gũi với trẻ <br /> để khơi gợi trẻ chú ý và suy nghĩ ví dụ: Cô soạn trên giáo án điện tử, ở trong <br /> mỗi chuồng có 6 hoặc 7 và 8 con chó, con gà, con vịt, con mèo… ôn gợi nhớ <br /> cô cho trẻ lên tìm con vật bé yêu có số lượng là 7 và chọn số tương ứng, nếu  <br /> bé chọn đúng con vật có số lượng 7 thì có tiếng vỗ tay và khen bé chọn đúng  <br /> rồi còn bé chọn sai thì hiện lên hình mặt người khóc và nói tiếc quá bé chọn  <br /> nhầm rồi. Ngoài ra  ở  mọi hoạt động trong ngày cô luôn lồng ghép để  trẻ <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 10<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> đếm, tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc ở mỗi góc có 8 trẻ, giờ ăn một bàn  <br /> có 8 trẻ, tổ chức  trò chơi một nhóm 8 bạn chơi.<br /> <br /> * Quá trình thực hiện cần chú ý đến những yêu cầu sau:<br /> <br /> Theo phương pháp đổi mới lấp trẻ  làm trung tâm, trẻ  là chủ  thể  tích <br /> cực nên tôi đã áp dụng phương pháp này .<br /> <br /> Ví dụ: Khi vào tiết học “Đếm 8 nhận biết các nhóm có 8 đối tượng.  <br /> Nhận biết số 8”.Cô cho trẻ ôn số lượng 7, chuẩn bị tiết mục văn nghệ chọn 7 <br /> cháu lên biểu diễn, cho trẻ  chọn số  quà tương  ứng với bạn mang tặng, cho  <br /> trẻ tìm chữ số tương ứng ở góc bé học chữ số trong lớp. <br /> <br /> Bài mới: Tổ  chức cho trẻ  luyện tập cả lớp thực hiện cùng bài hướng  <br /> dẫn của cô để thời gian trẻ chơi trò chơi luyện tập nhiều hơn. <br /> <br /> Luyện tập cá nhân: Cho 2­4 trẻ  thi đua nhau chọn mua con vật bé yêu <br /> có số lượng 8 đem nó về đúng nơi ở của nó.<br /> <br /> Tổ  chức trò chơi để  cũng cố  kiến thức số  trẻ  trong lớp cùng tham gia <br /> chơi: Trò chơi về  đúng chuồng, chia lớp thành 4 đội, mỗi đội chọn một con <br /> vật yêu thích, cùng con vật đi kiếm ăn khi nào có hiệu lệnh của cô trẻ  chạy  <br /> về  chuồng có con vật đó có số  lượng 8, nếu trẻ  nào chạy sai thì con vật trẻ <br /> yêu không có chuồng. <br /> <br /> * Phát huy tính tích cực cho trẻ <br /> <br /> Giáo viên cần tạo điều kiện cho trẻ suy nghĩ và tự hành động, thậm chí <br /> còn để trẻ tự suy nghĩ cả bài mới là biện pháp kích thích gợi mở hướng dẫn <br /> để trẻ hoạt động tích cực (dựa vào sự nhận thức của học sinh)<br /> <br /> * Dạy học vừa sức   <br /> <br /> Trên cở sở giáo viên phải cân nhắc lựa chon nội dung sao cho phù hợp,  <br /> hợp lí giữa nội dung các kiến thức lí tính và cảm tính <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 11<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Để  đảm bảo tình vừa sức cho trẻ  những kiến mới truyền đạt cho trẻ <br /> cần được phức tạp dần được cũng cố dần qua các bài tập luyện phong phú và  <br /> được  ứng dụng vào các dạng hoạt động khác nhau của trẻ  như  vậy sự  mở <br /> rộng dần, phức tạp dần nội dung dạy học sẻ giúp trẻ  dễ  dàng lĩnh hội kiến <br /> thức và kỹ năng tạo cho trẻ hứng thú học toán.<br /> <br /> Ví dụ: Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 8, cô dạy trẻ đếm 8 đối tượng,  <br /> cho trẻ thêm bớt tự do và trẻ nhận xét kết quả thêm bớt, cho trẻ bớt theo yêu <br /> cầu bớt 1, 2, 3... thêm vào 1,2,3... cho trẻ thêm bớt nhanh dần không theo thứ <br /> tự 8 bớt 5 còn mấy, 3 thêm 4 là mấy?<br /> <br /> * Đảm bảo tính khoa học<br /> <br /> Trong quá trình hình thành biểu tượng toán học về  các hình dạng cần <br /> phải đảm bảo tính chính xác khoa học và tất cả  mọi mặt như  ngôn ngữ  kí <br /> hiệu hình vẽ. Kiến thức suy luận thông qua hoạt động mà tư  duy và ý thức <br /> phát triển tốt. <br /> <br /> Để đảm bảo tính ý thức và phát huy tính tích cực của trẻ trong quá trình <br /> lĩnh hội kiến thức cần dạy trẻ nhận biết những dấu hiệu nhận biết của đối <br /> tượng bằng cách thay đổi các dấu hiệu trong bản chất và giữ  nguyên bản <br /> chất của đối tượng. Đồ  dùng đa dạng màu sắc tươi sáng, sắp xếp đồ  dùng <br /> trực quan  ở  nhiều vị  trí khác nhau để  trẻ  đếm. Qua hiều cách đếm trẻ  nắm <br /> bắt được các dấu hiệu đặt trưng của số lượng và có biểu tượng chính xác về <br /> chúng.<br /> <br /> Ví dụ: Dạy trẻ  đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng. Nhận  <br /> biết số  8. Cần xác định mục đích yêu cầu để  cung cấp đúng kiến thức của <br /> tiết đó, không dạy thêm bớt hay chia nhóm. Đồ dùng trực quan chính xác, con <br /> gà hình ảnh con gà chính xác là con gà.<br /> <br /> Biện pháp 3: Làm và sử dụng đồ dùng trực quan<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 12<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Tăng cường làm đồ  dùng và chú trọng sử dụng đồ  dùng trực quan hợp  <br /> lý, phù hợp với nội dung bài dạy, đồ dùng đa dạng màu sắc kích thước phong <br /> phú.<br /> <br /> Tăng cường làm đồ dùng và và chú trọng sử dụng trực quan. Biện pháp <br /> hữu hiệu giúp tiết học đạt kết quả là gây sự chú ý của trẻ bằng cách sử dụng <br /> đồ dùng trực quan đẹp kết hợp với sự khéo léo của giáo viên khi sử dụng đồ <br /> dùng trực quan giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách trọn  vẹn, chính xác, phấn <br /> khởi.<br /> <br /> Ví dụ: Cô cùng trẻ   tổ  chức làm đồ  dùng học tập vào buổi chiều cuối <br /> tuần, qua buổi làm đồ  dùng giúp cô nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý và năng <br /> khiếu của trẻ hơn.<br /> <br /> Đầu tuần cô cho trẻ  biết tuần này trẻ  đang học chủ  đề  gì của tuần  <br /> “Nghề ở bộ đội” cô hỏi trẻ thích tặng chú bộ đội món quà gì nhân ngày thành <br /> lập quân đội nhân dân việt nam 22/12. Sau đó cô định hướng nguyên vật liệu <br /> như  hộp sửa chua, hộp bánh… đến cuối tuần cô cùng trẻ  thực hiện sử  dụng  <br /> nguyên vật liệu trẻ  đem đến cùng làm, cô cho trẻ  chọn 6   bạn một nhóm,  <br /> nhóm 1 rửa hộp sửa chua cho sạch, nhóm 2 lau hộp sửa chua cho khô, nhóm 3  <br /> chọn giấy màu cô yêu cầu, nhóm 4   cùng cô dán lá cờ  và ngôi sao vào cây, <br /> nhóm 5 đổ cát và xi măng nước cô chuẩn bị sẵn và cho trẻ trộn cho đều, nhóm <br /> 6 cho trẻ  hồ đã trộn vào trong hộp sửa chua rồi cắm cột cờ vào. Sau khi trẻ <br /> hoàn thành cho cho trẻ đếm xem trẻ làm được mấy cột cờ (8 cột cờ). Cho trẻ <br /> tham gia làm đồ chơi trẻ phấn khởi vui vẻ tích cực hoạt động gúp trẻ nhớ lâu <br /> hơn về  nhà trẻ  tự  khoe với ba mẹ  hôm nay con làm được 8 lá cờ. Qua đó  <br /> nhằm giúp trẻ cũng cố kiến thức kỷ năng đếm chính xác và nhớ lâu hơn. <br /> <br /> * Sử dụng đồ dùng đồ chơi <br /> <br /> Đồ  dùng trực quan “Là biện pháp hữu hiệu giúp tiết học đạt kết quả, <br /> gây sự hứng thú chính là đồ dùng trực quan nhằm giúp trẻ  lĩnh hội, nội dung  <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 13<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> học tập, mặt khác việc sử dụng đồ dùng trực quan đẹp cộng với sự khéo léo <br /> của giáo viên sẻ  giúp trẻ  lĩnh hội kiến thức một cách chính xác, trọn vẹn và <br /> phấn khởi, đồ  dùng học tập hợp lý còn tạo điều kiện cho sự  chuyển dần từ <br /> quá trình lĩnh hội vào tri giác, nên đối với đồ dùng phải có màu sắc đẹp kích <br /> thước to, nhỏ khác nhau, đa dạng phong phú, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho <br /> trẻ.<br /> <br /> Ví dụ: Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 8 cô nên sử dụng vật mẫu một <br /> số loại hoa, qua đó ngoài học toán cung cấp cho trẻ biết tên hoa, màu sắc của <br /> hoa, nhận dạng được một số loại hoa.<br /> <br /> Biện pháp 4: Lồng ghép vào các tiết học khác và các trò chơi.<br /> <br /> Thông qua các môn học khác lồng ghép đan cài các hoạt động. Trong <br /> quá trình sử  dụng lồng ghép đan cài cô nên sử  dụng trực quan và thực hành,  <br /> thiết kế hình thức “Học mà chơi, chơi mà học” thông qua hình ảnh chơi nhẹ <br /> nhàng để trẻ hứng thú và tích cực hoạt động thì hiệu quả học đếm tốt hơn.<br /> <br /> Ví dụ: Trong tiết dạy trẻ  mối quan hệ  hơn kém trong phạm vi 8. Cô <br /> lồng ghép vào hoạt động ngoài trời thông qua trò chơi dân gian và trò chơi tự <br /> do cô chia lớp thành nhóm có 8 trẻ chơi trò chơi “Bẫy chuột” cô hỏi có 8 bạn  <br /> mà có 2 bạn làm bẫy còn mấy bạn làm chuột, nhóm có 6 bạn làm bẫy có mấy <br /> bạn làm chuột. Cô lồng ghép vào hoạt động góc để  trẻ  nắm số  8 cô cho trẻ <br /> chọn hoa theo màu và trong mỗi bông hoa cô gắn số 8 cho trẻ nhận dạng,  Ở <br /> mỗi góc chơi cô cho 8 bạn một góc,  ở  góc nghệ  thuật cô cho trẻ  tô vẽ  nặn <br /> động vật nuôi trong gia đình có số  lượng 8,  ở  góc học tập cô cho trẻ  đồ  lại  <br /> theo nét chầm mờ  những nhóm con vật thêm vào cho đủ   số  lượng 8. Trong  <br /> giờ làm quen văn học dạy thơ, khi gọi trẻ đọc thơ theo nhóm cô có thể gọi 8 <br /> trẻ đọc một lần, đếm cuối buổi học cô chuẩn bị chọn 8 trẻ đọc thơ  hay, cho <br /> trẻ vỗ tay khen 8 bạn, mỗi bạn vỗ một tiếng (Trẻ biết vỗ 8 tiếng) trong quá <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 14<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> trình trẻ vỗ tay trẻ đếm, nếu trẻ nào vỗ sai cô chú ý và bồi dưỡng cho trẻ đó <br /> để trẻ học đếm tốt hơn. <br /> <br /> * Sử dụng trò chơi <br /> <br /> Nhằm tạo cho trẻ thoải mái ''Học mà chơi, chơi mà học''. Sử dụng lồng <br /> ghép vào các tiết học như trên tiết dạy tôi sử dụng các trò chơi, câu đố thơ ca <br /> để  kích thích trẻ  hoạt lồng một số  môn học phù hợp như  văn học thể  dục,  <br /> tạo hình nhất là tổ chức các trò chơi mới lạ ở hoạt động chung. Ví dụ: Hoạt  <br /> động góc ở góc nghệ thuật cho trẻ tô màu những con vật có số  lượng 8, góc  <br /> học tập cho trẻ tô theo nét chấm mờ những nhóm có con vật có số lượng 8.  <br /> <br /> Trong lớp trên tiết dạy tôi sử dụng câu đố trò chơi, thơ ca để kích thích <br /> trẻ hoạt lồng ghép vào một số môn học phù hợp. Cho trẻ cắt con vật hay một  <br /> số  loại hoa … trong có số  lượng đúng với tiết học để  dán và đóng thành <br /> Anbum, có thể thực hiện vào giờ  chơi tự do hay hoạt động góc. Ở  góc thiên <br /> nhiên của lớp, nếu học đến số  8 chuẩn bị  8 cây và chuẩn bị  8 hạt cho trẻ <br /> chăm sóc cây và gieo 8 hạt, đến học số lượng 9 thêm 1 cây và gieo thêm 1 hạt  <br /> nửa cứ như vậy cho đến số lượng 10, cho trẻ thay phiên nhau mỗi ngày được <br /> chơi  ở  góc thiên nhiên, qua góc chơi này cho trẻ  đếm xen trẻ  tưới chăm sóc <br /> mấy cây, đếm xem có bao nhiêu hạt được gieo xuống đất, bao nhiêu cây nẩy <br /> mầm. Các môn học lồng ghép đan xen lẫn nhau tái tạo khắc sâu kiến thức  <br /> nhẹ nhàng thoải mái “Học mà chơi, chơi mà học"<br /> <br /> Sử  dụng lồng ghép vào các tiết học như  trên tiết dạy tôi sử  dụng các <br /> trò chơi, câu đố thơ ca để kích thích trẻ hoạt động, lồng ghép một số môn học <br /> phù hợp như văn học thể dục, tạo hình nhất là tổ chức các trò chơi mới lạ ở <br /> hoạt động chung. <br /> <br /> Biện pháp 5:  Hệ thông câu hỏi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 15<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Hệ thống câu hỏi giúp trẻ phát huy được tính tích cực sáng tạo, giúp trẻ <br /> nắm được kiến thức một cách lôgic, câu hỏi đi từ  dễ  đến khó, từ  đơn giản  <br /> đến phức tạp.<br /> <br /> Bằng hệ thống câu hỏi: Và bài tập nhằm kích thích trẻ phát triển về trí <br /> lực của trẻ một cách hưng phấn dẫn dắt trẻ tự tìm ra kết quả, tự đưa ra kết  <br /> luận khái quát bằng lời giáo viên cần đặt ra cho trẻ vào các tình huống có vần <br /> đề buột trẻ phải suy nghĩ.<br /> <br /> Ví dụ: Cho trẻ so sánh hai nhóm đồ vật để trẻ tự nhận xét  về  2 nhóm  <br /> đồ  vật  cô sử  dụng một số  câu hỏi gợi mở  để  trẻ  suy nghĩ. Cô hỏi 2 nhóm <br /> như thế nào với nhau? (Trẻ có thể trả lời 2 nhóm không bằng nhau, gợi ý cho  <br /> trẻ  khác trẻ  lời nhóm nhiều hơn nhóm thì ít hơn) tại sao con biết 2 nhóm <br /> không bằng nhau? (Trẻ trả lời vì nhóm có 8, nhóm có 7 đối tượng, nhóm dư 1 <br /> nhóm thiếu 1…) Trẻ  tự  suy nghĩ và tìm ra câu trẻ  lời, và cô là người động <br /> viên khuyến khích trẻ để trẻ được trình bày ý kiến của mình.<br /> <br /> Hệ thống câu hỏi bài tập cô đặt ra câu hỏi dựa trên tri giác và trí nhớ tái  <br /> tạo của trẻ nhằm ghi nhận những kiến thức của đối tượng yêu cầu trẻ miêu  <br /> tả những kiến thức mà trẻ vừa quan sát hay nhắc lại nhiệm vụ của cô giáo.<br /> <br /> Ví dụ: Có  bao nhiêu con? hai nhóm như  thế  nào với nhau? Tại sao <br /> không bằng nhau? Muốn bằng nhau làm thế nào?<br /> <br /> Câu hỏi tái tạo có nhận thức nhằm giúp trẻ  nắm vững và cũng cố <br /> những kiến thức một cách sâu sắc hơn <br /> <br /> Ví dụ: Trong bình hoa của con có bao nhiêu bông hoa, có bao nhiêu cành <br /> hoa? muốn mỗi cành đêu có bông hoa các con làm thế  nào? Dùng đồ  dùng gì <br /> thực hiện thêm bông hoa? (Dùng kéo và giấy màu cắt hoa, dùng bút chì đen và <br /> màu sáp vẽ  tô thêm hoa, dùng giấy màu xé dán bông hoa, dùng kéo cắt hình <br /> ảnh bông hoa…)                  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 16<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Khi sử dụng câu hỏi giáo viên cần chú ý đặt câu hỏi phải ngắn gọn cụ <br /> thể đủ ý, nội dung câu hỏi phải vừa sức trẻ, các khái niệm trong câu hỏi phải  <br /> quen thuộc với trẻ  nên đặt nhiều dạng câu hỏi cho một vấn đề  các câu hỏi <br /> phải có hệ thống, phải kích thích sự  suy nghĩ của giáo viên, phải đặt câu hỏi  <br /> mang tính đa dạng để  mở  rộng vốn từ  cho trẻ, tập cho trẻ  hiểu và sử  dụng <br /> nhiều cách đặt câu hỏi để cho trẻ ứng dụng vào các tình huống khác nhau của  <br /> cuộc sống.<br /> <br /> Biện pháp 6:  Công tác tuyên truyên  và phối hợp với cha mẹ trẻ<br /> <br /> Đặc điểm của trẻ  mẫu giáo nói chung và trẻ  5 tuổi nói riêng là trẻ <br /> chóng nhớ mà cũng mau quên, vì vậy để  giúp trẻ hình thành kỹ năng về toán <br /> học cho trẻ thì điều quan trọng nhất là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà <br /> trường và gia đình, trong đó yếu tố quyết định chính là cha mẹ học sinh. Việc <br /> giáo dục các thói quen ở trẻ sẽ thành công nếu có sự tiến hành thường xuyên, <br /> theo giờ giấc nhất định ngay khi trẻ ở trường và lúc trẻ về nhà. <br /> <br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.<br /> <br /> Mỗi giải pháp, biện pháp đều có tác dụng riêng nhưng đều có tác dụng <br /> hỗ  trợ  cho nhau và có mối quan hệ  giữa các biện pháp và giải pháp là cùng <br /> chung một nhiệm vụ  cung cấp các kiến thức, giúp trẻ  hứng thú tham gia vào <br /> các hoạt động một cách tích cực sáng tạo, linh hoạt, trải nghiệm trong học <br /> tập.<br /> <br /> Để thực hiện thành công một tiết dạy, chúng ta cần vận dụng phối hợp  <br /> các giải pháp, biện pháp một cách hài hòa, phù hợp với mục tiêu bài, điều <br /> kiện, trình độ….. của học sinh; nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.<br /> <br /> Trẻ ở lứa tuổi mầm non, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo. Trẻ <br /> thông qua học mà chơi, chơi mà học. Vì vậy trong quá trình tri giác của trẻ tôi <br /> lựa chọn, vận dụng đưa vào tiết học các trò chơi sáng tạo nhằm kích thích, <br /> thu hút trẻ ham muốn được hoạt động.Với trẻ  điều mà làm cho trẻ  tập trung <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 17<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> nhất là bất cứ hoạt động nào cũng cần có đồ dùng trực quan và phải đảm bảo, <br /> phù hợp với bài dạy, với chủ  đề  và phải đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ  và <br /> mang tính giáo dục cao.<br /> <br /> d.  Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu, <br /> phạm vi và hiệu quả ứng dụng.  <br /> <br /> Tông số<br /> ̉    Kêt́ <br /> <br /> NÔI DUNG<br /> ̣ trẻ quả<br /> <br /> ­ Trẻ nhận biết đúng các chữ số từ 1­10     25/25 100%<br /> <br /> ­ Trẻ  biết đếm, thêm bớt trong phạm vi 10 25/25 100%<br /> <br /> ­ Trẻ  biết so sánh chiều rộng, dài, cao… giữa các đối <br /> tượng: 96% 23/25 92%<br /> <br /> ­ Trẻ tô viết đúng chữ số đã học 25/25 100%<br /> <br /> ­ Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động LQV toán 25/25 100%<br /> <br /> ­ Giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu là giúp giáo viên có thêm <br /> một số  kinh nghiệm và biện pháp để  giảng dạy tốt bộ  môn Làm quen với  <br /> toán.<br /> <br /> Làm quen với toán đem đến cho trẻ khă năng tư duy, nhận biết ghi nhớ,  <br /> phát triển ngôn ngữ  năng động, tích cực hoạt động. Từ đó giáo viên biết lựa  <br /> chọn những hình thức, nội dung có những yếu tố phát triển ngôn ngữ, để  trẻ <br /> tiếp thu một cách dễ dàng theo tùy từng tiết học. <br /> <br /> + Thông qua trò chơi giúp trẻ phát triển óc sáng tạo, Trí nhớ, tư duy và  <br /> các giác quan nhanh nhẹn, qua vui chơi tạo cho trẻ  tinh thần thoải mái tiếp  <br /> thu kiến thức nhẹ nhàng <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 18<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> + Đồ dùng trực quan đẹp đa dạng hấp dẫn phong phú, trẻ rất hứng thú <br /> học tập không bị nhàm chán và ghi nhớ tái tạo phát triển, giúp trẻ  hoạt động <br /> sáng tạo <br /> <br /> + Trong biện pháp hệ  thống câu hỏi rất quan trọng tạo điều kiện phát <br /> triển trí tuệ cho trẻ từ câu hỏi đã kích thích trẻ hoạt động sáng tạo.<br /> <br /> + Dạy trẻ  học vừa sức đã tạo sự  thống nhất hài hòa cho từng độ  tuổi <br /> và đặc biệt là nhận thức của trẻ.<br /> <br /> Sau thời gian áp dụng đề  tài mà mình đã nghiên cứu vào thực tế  lớp <br /> mình tôi nhận thấy:<br /> <br /> ­ Đối với trẻ: Mạnh dạn tự  tin, năng động, sáng tạo trong các hoạt  <br /> động, trẻ thích học môn làm quen với toán hơn trước.<br /> <br /> ­ Trẻ nhận biết đúng các chữ số từ 1­10: 100%<br /> <br /> ­ Trẻ  biết đếm, thêm bớt trong phạm vi 10: 100%<br /> <br /> ­ Trẻ biết so sánh chiều rộng, dài, cao… giữa các đối tượng: 92%<br /> <br /> ­ Trẻ tô viết đúng chữ số đã học: 100%<br /> <br /> ­ Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động làm quen với toán: 100%<br /> <br /> ­ Đối với giáo viên: Khi kết quả trên trẻ đạt cao bản thân tôi cảm thấy <br /> yêu nghề  hơn, tự tin và có nhiều sáng tạo hơn khi dạy trẻ, biết kết hợp đan <br /> xen  các hình thức cũng như lồng ghép trong phương pháp giảng dạy, biết tận <br /> dụng những cái mới lạ  vào các hoạt động để  các cháu hứng thú, hoạt động  <br /> tích cực và đạt kết quả cao.<br /> <br /> ­ Đối với phụ  huynh: Phụ  huynh dần hiểu ra được phương pháp học  <br /> tập của chương trình Mẫu giáo tuy đơn giản như  trò chơi nhưng lại mang <br /> nhiều kết quả  tích cực, từ  đó tin tưởng và phối hợp tốt với giáo viên trong <br /> công tác chăm sóc giáo dục trẻ.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 19<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> III. Phần kết luận, kiến nghị<br /> <br /> * Kết luận: <br /> <br /> Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục <br /> mầm non mới đối với môn làm quen với toán, đây là một yêu cầu hết sức <br /> thiết thực trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay. Mỗi giáo viên đều thấy <br /> rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc tổ  chức các hoạt động làm quen  <br /> với toán cho trẻ  và giúp trẻ  tham gia một cách tích cực, chủ  động, sáng tạo. <br /> Trẻ được tích cực tham gia hoạt động trong học tập, vui chơi thông qua hoạt  <br /> động làm quen với toán sẽ  giúp trẻ  mạnh dạn hơn, thông minh hơn khi tiếp  <br /> cận với các môn học khác. Đó cũng là tiền đề giúp trẻ vào học lớp 1 ở trường  <br /> Tiểu học một cách tốt nhất.<br /> <br /> Qua đề tài một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với toán là <br /> đúng, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ và thực tế tại lớp mình.<br /> <br /> ­ Trẻ nắm được các kỹ năng cơ bản của môn làm quen với toán về  số <br /> lượng, biết cách đếm, thêm bớt, chia nhóm trong phạm vi 10 thành thạo tự tin,  <br /> hứng thú khi học môn toán.<br /> <br /> Nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ  mầm non, bản thân tôi <br /> nhận thấy đây là một bài học giúp giáo viên có một kiến thức vững vàng làm  <br /> hành trang cho mình để  bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới giáo dục <br /> hiện nay trong đó có Giáo dục mầm non. Vì vậy tôi đã không ngừng phát huy <br /> những thành tích đã đạt được, trên cơ  sở  đó tiếp tục tìm tòi, học hỏi đồng  <br /> nghiệp và những đồng chí có kinh nghiệm trong chuyên môn và sáng tạo trong  <br /> cách nghĩ cách làm để  nâng cao hiệu quả  giảng dạy trong đơn vị  mình ngày <br /> càng cao.<br /> <br /> * Kiến nghị: <br /> <br /> Các cấp các ngành quan tâm nhiều hơn nữa về  cơ  sở  vật chất để  tạo <br /> môi trường phong phú cho trẻ được trải nghiệm.<br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 20<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> Thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề cho giáo viên học hỏi và đúc  <br /> rút kinh nghiệm, đề ra phương pháp phù hợp với đặc điểm của lớp<br /> <br /> Lớp học nên bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng cho môn làm quen với toán <br /> để phục vụ cho môn học tốt hơn.<br /> <br /> Trên đây là một vài biện pháp  tôi đã vận dụng và có hiệu quả cho lớp <br /> Lá  của tôi. Đây là một công việc tôi đã thực hiện và tôi vẫn còn đang nghiên <br /> cứu, tiếp tục thực hiện lâu dài để  bổ  sung cho những kinh nghiệm của tôi <br /> được hoàn chỉnh hơn, nhằm mang lại kết quả hữu hiệu cho trẻ hơn nữa trong  <br /> môn học “Làm quen với toán”. Rất mong được sự  góp ý của Ban giám hiệu  <br /> nhà trường, của các cấp quản lý giáo dục và các bạn đồng nghiệp, để những <br /> kinh nghiệm bé nhỏ  của tôi ngày càng được hoàn thiện và mang lại kết quả <br /> cho các cháu nhiều hơn trong quá trình giảng dạy.<br /> <br />                                                       Ea Bông, ngày 22 tháng 03 năm 2017<br /> <br /> <br />                                                                              Người viết <br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                                            Nguyễn Thị Lệ Nga <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHÂN XET CUA HÔI ĐÔNG SANG KIÊN<br /> ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́<br /> <br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 21<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> <br /> <br /> CHU TICH HÔI ĐÔNG SANG KIÊN<br /> ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́<br /> <br />                 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 22<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 1. Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ  II (2007­2008) của Vụ  Giáo <br /> dục mầm non.<br /> <br /> 2. Giáo dục mầm non (Đại học sư phạm Hà Nội)<br /> <br /> 3. Chương trình Giáo dục mầm non 5­ 6 tuổi ( Nhà xuất bản Giáo dục)<br /> <br /> 4. Tuyển tập hướng dẫn tổ chức hoạt động môn làm quen với toán (Vụ <br /> Giáo dục mầm non)<br /> <br /> 5. Tâm lý Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT­ trường ĐHSP Hà Nội)<br />  <br /> <br /> 6. Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi<br /> <br /> 7. Sách phương pháp hình thành biểu tượng toán  học sơ  đẳng cho trẻ <br /> mầm non.<br /> <br /> 8. Sách chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5 ­ 6 tuổi.<br /> <br /> 9. Các môđun tự học bồi dưỡng thường xuyên.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 23<br /> Một số biện pháp giúp trẻ 5 ­ 6 học tốt môn Làm quen với Toán tại trường mầm non Hoa  <br /> Sen<br /> <br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Nga 24<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2