Tiêu chuẩn cục thuế

Xem 1-20 trên 22 kết quả Tiêu chuẩn cục thuế
 • Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế. - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế.  Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp...

  doc3p kieuoanh 12-09-2009 130 24   Download

 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Luật Hải quan ngày 29/6/ 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Nghị định 40/2007/NĐCP ngày 16/3/2007 của Chính phủ Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  ppt15p khanhliendn 15-09-2012 89 17   Download

 • Công văn 3101/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc tiêu chuẩn bia hơi, bia tươi

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 89 5   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế. + Người nộp thuế Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, tai nạn. + Gửi đến Cục Thuế

  doc4p anhtuan 27-08-2009 105 16   Download

 • Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  doc11p thuylam 16-08-2009 391 36   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

  doc2p anhtuan 27-08-2009 182 25   Download

 • Thông tư 40/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

  doc3p dieucomet 14-08-2009 92 13   Download

 • Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

  doc9p trucmoc 16-08-2009 100 11   Download

 • Công văn 174/TĐC-QLCLHH của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế

  pdf1p ngoctrang 17-08-2009 89 8   Download

 • Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 67 5   Download

 • Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

  doc7p dembuonngu 16-08-2009 33 2   Download

 • Quyết định 70/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn không gia hạn giấy phép đối với chai chứa khí đốt hoá lỏng

  doc1p hoangyen 17-08-2009 53 2   Download

 • Công văn 5829/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng mới đối với xăng dầu nhập khẩu

  pdf1p nhatson 18-08-2009 23 2   Download

 • Quyết định 49/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

  doc1p trucmoc 16-08-2009 39 1   Download

 • Thông tư 01/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc dạng quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

  doc9p nhatson 18-08-2009 121 9   Download

 • Đặc biệt củng cố đội ngũ cán bộ, tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực bố trí tại các tổ chuyên môn của Chi cục thuế, nhất là các tổ: Thanh tra và xử lý tố tụng về thuế, Tổ kế hoạch, tính thuế, lập bộ và kế toán thu, Tổ nghiệp vụ. 2.Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ một cách có hệ thống: Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ thuế giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức tốt.

  pdf8p ttcao6 23-08-2011 39 9   Download

 • Quyết định 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

  pdf6p hasang 19-08-2009 64 5   Download

 • Thông tư 09/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

  doc1p nhatson 18-08-2009 85 2   Download

 • Quyết định 53/2013/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

  pdf28p nanghoong 31-03-2014 35 0   Download

 • Để thủ tục hành chính không còn hành là chính, điều đó tùy thuộc vào bạn Mặc dù kể từ ngày 10/08/2009 Bộ tài chính đã tiến hành công bố Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc lãnh vực tài chính trong đó có các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Thiết nghĩ đây sẽ là cơ sở tiêu chuẩn để các Cục thuế, chi cục thuế và doanh nghiệp tham khảo và thực hiện.

  pdf2p thanh_trieu 30-12-2009 158 56   Download

Đồng bộ tài khoản