intTypePromotion=3
ANTS

Tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm được công nhận trên toàn thế giới. Bất cứ một doanh nghiệp nào có sản phẩm đạt đủ những tiêu chuẩn mà ISO đề ra thì sẽ được cấp chứng chỉ ISO 9001. Khi nhận được chứng chỉ ISO 9001, chứng tỏ doanh nghiệp đó có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng đủ những tiêu chuẩn chung của quốc tế. Từ khi ra đời đến nay, bộ tiêu chuẩn ISO 9001 có 5 phiên bản: ISO 9001:1987 , ISO 9001:1994 , ISO 9001:2000 , ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Tài liệu Tiêu chuẩn ISO 9001 chia sẻ đến bạn một số tư liệu về phương pháp và cách thức Xây dựng và áp dụng ISO 9001Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015,... Ngoài ra, tài liệu còn giới thiệu đến bạn toàn văn của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015TCVN ISO 9001:2008Những nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 12 Tiêu chuẩn ISO 9001 chọn lọc sau:
 • Áp dụng các tiêu chuẩn ISO vào quản lý chất lượng công trình trong xây dựng hiện nay đã và đang trở nên cần thiết, những công trình đảm bảo chất lượng giúp công ty gây dựng hình ảnh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Hiểu được sự cần thiết của hệ thống đánh giá chất lượng trong doanh nghiệp xây dựng TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn Bộ tiêu chuẩn ISO trong xây dựng. 

  235 tài liệu 1516 lượt tải   Download

 • Hiện nay việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong các lĩnh vực sản xuất giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như định vị thương hiệu của mình trên thị trường cạnh tranh. Để giúp các doanh nghiệp sản xuất thực hiện quá trình nâng cấp hệ thống đánh giá đạt chuẩn quốc tế TaiLieu.VN cung cấp Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong doanh nghiệp sản xuất. Đây sẽ là một bộ tài liệu hữu ích trong việc xây dựng và hệ thống hóa lại quy trình kiểm định chất lượng của doanh nghiệp.

  36 tài liệu 1845 lượt tải   Download

 • CNTT là lĩnh vực công nghệ, sử dụng máy tính để lưu trữ, mạng hay những quy trình để xử lý, bảo mật dữ liệu,... Việc ứng dụng những tiêu chuẩn ISO vào lĩnh vựa CNTT giúp cho công ty khẳng định được sự chuyên nghiệp, uy tín và đẳng cấp. Nhằm đem đến những thông tin hữu ích cho các công ty CNTT để áp dụng những tiêu chuẩn ISO vào doanh nghiệp mình TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn Bộ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Ngành Công Nghệ Thông Tin giúp doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu của mình.

  26 tài liệu 1583 lượt tải   Download

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng − Các yêu cầu quality management systems – Requirementsmới được ISO ban hành tháng 9/2015, hiện nay chưa có bản TCVN chính thức. Đây là bản dịch tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiếng Việt do các chuyên gia TOPMAN thực hiện, dùng tham khảo cho các giảng viên, chuyên gia, các nhà quản lý và những người quan tâm.

  pdf54p hieunvew 15-12-2015 294 120   Download

 • Những lợi ích tiềm năng để tổ chức triển khai một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế này là: khả năng để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng và yêu cầu luật định và chế định thích hợp; tạo điều kiện cho các cơ hội nâng cao sự hài lòng của khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức; khả năng để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng quy định. Tiêu chuẩn quốc tế này có thể được sử dụng bởi các bên, bên trong và bên ngoài tổ chức.

  pdf54p lanxichen 06-05-2020 14 1   Download

 • Mục đích của TCVN ISO 9001:2008 không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm. Tiêu chuẩn này khuyến khích việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình khi xây dựng, thực hiện và cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thống qua việc đáp ứng yêu cầu của họ.

  pdf63p phunphun1 09-01-2019 24 1   Download

 • Tiêu chuẩn này mô tả khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng được áp dụng rộng rãi cho: các tổ chức muốn đạt được thành công bền vững thông qua việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng; khách hàng muốn có được sự tin cậy vào khả năng của tổ chức trong việc cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các yêu cầu của mình; các tổ chức muốn có được sự tin cậy vào chuỗi cung ứng của mình trong đó các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ sẽ được đáp ứng; tổ chức và các bên quan tâm muốn cải tiến việc trao đổi thông tin thông qua cách hiểu chung về từ vựng được sử...

  doc50p lanxichen 06-05-2020 20 1   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu của luật định và chế định hiện hành; và muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống, bao gồm cả các quá trình để cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành.

  doc27p lanxichen 06-05-2020 22 3   Download

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 9 năm 2015, tổ chức, doanh nghiệp có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày ISO 9001:2015 được ban hành. Như vậy, các tổ chức, doanh nghiệp hiện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và có mong muốn duy trì hệ thống phải chuyển đổi sang ISO 9001:2015 chậm nhất vào tháng 9 năm 2018.

  doc5p lanxichen 06-05-2020 4 0   Download

 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 bao gồm các nội dung sau: Tiêu chuẩn trích dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý nguồn lực, đo lường, phân tích và cải tiến,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu về các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng.

  doc27p hahathichqua 03-12-2009 1429 748   Download

 • ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) là một liên minh các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua uỷ ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thành lập ra một uỷ ban kỹ thuật có quyền đại diện cho uỷ ban này.

  doc20p quocminh 02-03-2009 1027 405   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các nội dung cần xây dựng của hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước, các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước, các bước tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf57p kloikloi 12-10-2017 125 26   Download

 • Tham khảo sách 'kiến thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2000', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p conrepcon 13-04-2012 97 36   Download

 • Trách nhiệm của ban lãnh đạo Tiêu chuẩn đòi hỏi ban lãnh đạo các doanh nghiệp phải cam kết về chính sách chất lượng trên cơ sở những phương tiện sử dụng nhằm đạt được tiêu chuẩn đó và sự cam kết của người đứng đầu doanh nghiệp từ cách thức tổ chức tới việc đảm bảo vị trí của hệ thống chất lượng. 2. Hệ thống chất lượng Công ty cần xây dựng một hệ thống chất lượng xung quanh một khung văn bản cụ thể. ...

  pdf9p pencil_7 13-10-2011 92 21   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu hơn về hệ thống quản lý chất lượng, các yêu cầu về hệ thống tài liệu, sổ tay chất lượng, quy trình kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ; Trách nhiệm của lãnh đạo, cam kết của lãnh đạo; những hoạch đinh về mục tiêu chất lượng, hoạch định về hệ thống quản trị chất lượng; Trach nhiệm, quền hạn khi trao đổi thông tin,... Chúc các bạn thành công!

  pdf17p thanhviet27 11-03-2011 1129 577   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

strTagCode=tieu-chuan-iso-9001

 

Đồng bộ tài khoản