Tiêu chuẩn môi trường việt nam

Xem 1-20 trên 707 kết quả Tiêu chuẩn môi trường việt nam
 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 293:2003 căn cứ theo quyết định số 12/2003 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng chống nóng cho nhà ở và chỉ dẫn thiết kế. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf82p badao259 10-12-2009 539 226   Download

 • Ô nhiễm môi trường không khí đang là vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí ở các khu công nghiệp. Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm không khí bằng cách lắp đặt thiết bị xử

  pdf5p meoden89nd 21-01-2011 208 61   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 260:2002 áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường mầm non, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản về an toàn, vệ sinh và công năng sử dụng.

  doc15p thangnamvoiva12 12-08-2016 49 13   Download

 • Bài viết nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn môi trường (ESC) tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy logit với dữ liệu thời điểm gồm 2575 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 11 2   Download

 • Đơn vị năng lực TBS1.2: Duy trì an toàn, sức khỏe cá nhân và các tiêu chuẩn môi trường trên tàu thủy du lịch. Đơn vị năng lực này bao gồm năng lực cần thiết để duy trì sức khỏe và an toàn của khách và chính nhân viên và duy trì các tiêu chuẩn môi trường khi thực hiện các công việc trên tàu thủy du lịch.

  pdf2p tangtuy14 07-06-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 80:2002 áp dụng cho đất loại sét, đất loại cát và đất hòn lớn trong điều kiện hiện trường, ở thế nằm và độ ẩm tự nhiên hoặc sau khi san lấp và đầm, nén đến độ chặt yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva12 12-08-2016 30 1   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam. TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

  pdf8p kieuphong21053 02-09-2010 593 169   Download

 • Tập 1: Những vấn đề chung - Nội dung chính: Chương 1. Tình hình ô nhiễm môi trường thành phố; Chương 2. Các quy định về bảo vệ môi trường; Chương 3. Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; Chương 4. Hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp.

  pdf53p ctnhukieu6 30-04-2011 416 146   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về khí thải & tiếng ồn. TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

  pdf6p kieuphong21053 02-09-2010 331 137   Download

 • 1. Môi trường và tiêu chuẩn môi trường là gì? 1.1 Định nghĩa Môi trường : Theo Luật bảo vệ môi trường của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2005

  doc10p hinto91 09-04-2011 336 114   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về khí thải & tiếng ồn. TCVN 5939:2005 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ

  pdf0p kieuphong21053 02-09-2010 271 108   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6980:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt

  pdf4p kieuphong21053 02-09-2010 226 103   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6772:2000 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

  pdf2p kieuphong21053 02-09-2010 233 89   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về khí thải & tiếng ồn. TCVN 5938:2005 Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh

  pdf0p kieuphong21053 02-09-2010 196 87   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về khí thải & tiếng ồn. TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép

  pdf3p kieuphong21053 02-09-2010 279 76   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về khí thải & tiếng ồn. TCVN 5940:2005 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

  pdf0p kieuphong21053 02-09-2010 183 71   Download

 • I. MỤC ĐÍCH Dựa vào các số liệu đo đạc, điều tra các thành phần môi trường, tiến hành đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nơi thực hiện dự án, trên cơ sở đối sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và các tiêu chuẩn khác liên quan do các cơ quan chức năng của nhà nước đã ban hành.

  doc8p nghia_leona 24-05-2011 238 68   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải.TCVN 6982:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

  pdf4p kieuphong21053 02-09-2010 155 55   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6983:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

  pdf4p kieuphong21053 02-09-2010 148 51   Download

 • Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6987:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

  pdf2p kieuphong21053 02-09-2010 125 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiêu chuẩn môi trường việt nam
p_strCode=tieuchuanmoitruongvietnam

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản