intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng

Xem 1-20 trên 29 kết quả Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2078:1985 về Xi téc ôtô - Quy trình kiểm định quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường xitéc ôtô chuyên dùng để đong và vận chuyển xăng dầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p bautroibinhyen12 04-01-2017 17 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4247:1986 về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng chì tổng số trong xăng bằng phương pháp thể tích với thuốc thử cromat quy định phương pháp xác định hàm lượng chì tổng số trong xăng có hàm lượng chì từ 0,05 – 1,3 g/l.

  doc5p bautroibinhyen10 19-12-2016 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6776:2005 về Xăng không chì – Yêu cầu kỹ thuật quy định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng không chì, dùng làm nhiên liệu cho động cơ xăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva13 17-08-2016 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7208:2002 về Chất độc hại trong xăng động cơ qui định giới hạn cho phép các chất độc hại chính trong xăng động cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva16 26-08-2016 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7356:2003 qui định giới hạn lớn nhất cho phép về lượng tiêu thụ nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh được lắp động cơ dùng nhiên liệu xăng để tham gia giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva16 26-08-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5684:1992 quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các công trình xây dựng bao gồm các kho xăng dầu, cảng dầu và tuyến ống chính dẫn xăng dầu trong quá trình sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva18 05-09-2016 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6431:1998 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp động cơ xăng - Yêu cầu phát thải trong thử công nhận kiểu qui định yêu cầu mức khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp động cơ xăng trong thủ công nhận kiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen7 01-12-2016 14 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6432:1998 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô lắp động cơ xăng phương pháp đo trong thử công nhận kiểu quy định phương pháp đo trong thử công nhận kiểu đối với các ô tô lắp động cơ xăng để xác định hàm lượng các chất khí thải gây ô nhiễm.

  doc9p bautroibinhyen7 01-12-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6433:1998 về Phương tiện giao thông đường bộ khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu quy định phương pháp đo trong thử công nhận kiểu đối với môtô lắp động cơ xăng để xác định hàm lượng các chất khí thải gây ô nhiễm.

  doc9p bautroibinhyen7 01-12-2016 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6703:2000 về Xăng máy bay và xăng ôtô thành phẩm – Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí qui định phương pháp xác định benzen, toluen trong xăng máy bay và xăng ôtô thành phẩm bằng phương pháp sắc ký khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva28 01-11-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6776:2000 về Xăng không chì – Yêu cầu kỹ thuật qui định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng không chì, dùng làm nhiên liệu cho động cơ xăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva28 01-11-2016 11 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1798:1976 về Động cơ xăng - Gích lơ của cacbuaratơ - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật đối với ccs gích lơ của cácbuaratơ là lỗ đã được định cữ để định lượng nhiên liệu, không khí hay nước.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 9 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4547:1994 về Xà lan xăng dầu - Quy trình kiểm định quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và định kỳ đối với xà lan xăng dầu (XLXD) thỏa mãn những quy định của TCVN 4337-1994. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva5 01-12-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5307:1991 về Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (sau đây gọi tắt là kho xăng dầu).

  doc18p thangnamvoiva5 01-12-2016 19 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5690:1998 về Xăng chì - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho xăng có pha phụ gia chì, dùng làm nhiên liệu cho động cơ xăng. TCVN 5690:1998 thay thế cho TCVN 5690:1992, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen6 01-12-2016 10 0   Download

 • Xăng dầu là sản phẩm từ dầu mỏ vớt thành cơ bản là các loại cacbuahydro. Đặc điểm chung của nhóm sản phẩm này là: dễ cháy, đặc biệt khi nén ở áp suất cao chuyển thành thể khí. Khi cháy chúng phát sáng, thể tích tăng đột ngột và sinh nhiệt. Xăng dầu là  một loại hàng hoá được sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống và trong các ngành công nghiệp. Xăng dầu được dùng để thắp sáng và tạo nhiệt : xăng, dầu hoả, nhiên liệu diezen, nhiên liệu phản lực.

  doc12p new2007 26-07-2009 1335 586   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5731:2010 về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi (phương pháp reid) quy định các quy trình xác định áp suất hơi (xem Chú thích 1) của xăng, dầu thô dễ bay hơi và các sản phẩm dầu mỏ dễ bay hơi khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc16p bautroibinhyen6 01-12-2016 24 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6778:2006 về Xăng − Phương pháp xác định độ ổn định ôxy hóa (phương pháp chu kỳ cảm ứng) qui định phương pháp xác định độ ổn định ôxy hoá của xăng thành phẩm trong điều kiện ôxy hóa nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva28 01-11-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7545:2005 về Giầy, ủng cao su - Ủng bằng cao su lưu hóa chống xăng, dầu, mỡ được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  doc3p thangnamvoiva28 01-11-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7023:2007 về Xăng và hỗn hợp xăng oxygenat − Phương pháp xác định áp suất hơi (phương pháp khô) áp dụng cho xăng và hỗn hợp xăng oxygenat có áp suất hơi trong khoảng từ 35 kPa đến 100 kPa (5 psi đến 15 psi).

  doc11p thangnamvoiva28 01-11-2016 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng
p_strCode=tieuchuanvietnamvexang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản