intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tìm hiểu chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 322 kết quả Tìm hiểu chính sách tiền tệ
 • Luận án "Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Ba Lan và kinh nghiệm cho Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu các vấn đề lý luận, thực trạng hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng ở Ba Lan, đề xuất bài học kinh nghiệm cho phát triển cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư ở Việt Nam.

  pdf211p boghoado026 01-03-2024 6 6   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung sau: đặc điểm tình hình tôn giáo - cơ sở thực tiễn của chính sách tôn giáo; Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; Luật pháp quốc tế và luật pháp ở một số nước về tôn giáo; Đời sống tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf241p kimphuong1142 16-11-2023 7 5   Download

 • Cuốn sách "Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam; kinh nghiệm và bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf362p hoahogxanh06 09-11-2023 11 8   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp cận và cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn thời sự về pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn chính sách, pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra.

  pdf322p hoahogxanh06 09-11-2023 11 6   Download

 • Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, các nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật, mà còn dành cho các cán bộ thực tiễn và bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf280p hoahogxanh06 09-11-2023 5 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng mạng lưới cơ quan hỗ trợ xúc tiến thượng mại; tiếp cận các thị trường toàn cầu và trở thành hãng kinh doanh quốc tế; thuận lợi hoá thương mại và thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p minhquan0790 24-10-2023 14 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại" gồm những nội dung chính sau: thị trường ngoại hối và nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng; các phương tiện thanh toán quốc tế; các phương thức thanh toán quốc tế; internet banking; quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p vankhinh0210 15-10-2023 6 5   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh" gồm những nội dung chính sau: tổng quan về thị trường ngoại hối; những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ ngoại hối giao ngay; nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn; nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối; nghiệp vụ tiền tệ tương lai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf335p vankhinh0210 15-10-2023 15 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh" gồm những nội dung chính sau: nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, chiến lược quyền chọn tiền tệ; chính sách quản lý ngoại hối; thị trường ngoại hối Việt Nam; pháp lệnh về ngoại hối và nghị định hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf357p vankhinh0210 15-10-2023 5 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Những chủ đề kinh tế học hiện đại (Issues in economics today)" gồm những nội dung chính sau: quỹ tiền tệ quốc tế; các thị trường hối đoái; các hiệp định và định chế thương mại; chi tiêu liên bang; thâm hụt, thặng dư liên bang và nợ quốc gia; giá năng lượng; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p vankhinh0210 15-10-2023 11 6   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Những chủ đề kinh tế học hiện đại (Issues in economics today)" gồm những nội dung chính sau: các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi suất và giá trị hiện tại; tổng cầu và tổng cung; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p vankhinh0210 15-10-2023 6 5   Download

 • Luận văn "Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với nhà nước, qua thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước theo hướng bao quát hết cơ sở thu từ đất, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai một cách bền vững, phù hợp với các quy luật của KTTT trên cơ sở tìm ra những bất cập trong quy định về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước và nguyên nhân qua thực tiễn thực hiện tại ...

  pdf28p trankora04 02-08-2023 18 4   Download

 • Bài viết làm rõ cơ sở lý thuyết về lạm phát, các kết quả của các công trình trước đây về sự tác động của các nhân tố vĩ mô tới lạm phát. Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy Bayes nhằm tìm hiểu tác động của mức cung tiền và các yếu tố khác đến lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2020.

  pdf13p phuong3676 03-07-2023 11 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chân dung nước Nhật ở Châu Á" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Singapo: Người người một công khai; Malaysia: Hướng về phương Đông và tiến lên; Thái Lan: Câu chuyện tiền nong; Về một khối đông Yen;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf179p vithor 24-06-2023 10 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là tìm hiểu, làm rõ lập trường của Mỹ đối với các sự kiện liên quan tới Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nguyên nhân dẫn tới lập trường đó, rút ra các nhận xét quan trọng về lập trường của Mỹ, từ đó gợi mở một số vấn đề về chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông.

  pdf27p bongbay02 08-05-2023 5 4   Download

 • Luận án " Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội" nhằm phân tích bản chất pháp lý của hợp đồng thuê mua NOXH và tính đặc thù của loại giao dịch này, đây là cơ sở nền tảng để thiết lập những nội dung trọng tâm của giao dịch này bao gồm chủ thể tham gia thuê mua NOXH, giá và chất lượng NOXH cho thuê mua. Trên cơ sở đó, tìm ra những bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về thuê mua NOXH giải quyết thỏa đáng quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách NOXH.

  pdf183p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 11 11   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Địa chí Phú Yên phần 2 giới thiệu tiếp về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Phú Yên; giới thiệu khái quát địa lý, hành chính, lịch sử, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế của 7 huyện và thị xã Tuy Hoà. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf636p dangnhuy25 21-04-2023 3 1   Download

 • (BQ) Là một nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhanh chóng, hiện nay tình hình xây dựng hiện đại hóa quốc phòng của Trung Quốc đang tiến triển ra sao? Trung Quốc thực hiện chính sách quốc phòng như thế nào? Trung Quốc kiên trì đường lối phát triển quốc phòng ra sao? Sự phát triển của lực lượng quốc phòng Trung Quốc có những đóng góp gì đối với sự ổn định và hòa bình của thế giới? Cuốn sách "Tìm hiểu về nền quốc phòng Trung Quốc" sẽ tìm các câu trả lời từ thực tế để cùng bạn đọc đến gần với quốc phòng của Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf71p starandsky10 09-04-2023 11 4   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu về các chính sách kinh tế của các quốc gia trên thế giới" đã đúc kết các lý thuyết kinh tế cũng như thực tiễn quá trình phát triển kinh tế của Hoa Kỳ và một số nước trên thế giới. Phần 1 cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản, hệ thống kinh tế và các trường phái kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf292p besfriend01 02-04-2023 13 5   Download

 • Tìm hiểu về các chính sách kinh tế của các quốc gia trên thế giới là một tài liệu tham khảo chuyên ngành, cung cấp những quan điểm, lập luận và kết hợp quan sát những dòng tư tưởng chủ yếu của kinh tế học. Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung về kinh tế học vi mô, các chính sách kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf216p besfriend01 02-04-2023 8 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2