intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu luật công nghệ thông tin

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tìm hiểu luật công nghệ thông tin
 • Tài liệu "Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (hiện hành)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Luật An ninh mạng năm 2018; Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf93p viginnirometty 04-05-2022 54 3   Download

 • Sách giáo khoa Tin học lớp 6 (Bộ sách Cánh diều) gồm 6 chủ đề: Máy tính và cộng đồng; Mạng máy tính và internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính;... sẽ giúp các em tìm hiểu, khám phá thế giới công nghệ số, một công nghệ đã đem đến những thay đổi kì diệu trong nền văn minh của loài người. Qua những chủ đề quen thuộc các em sẽ có thêm kiến thức, kĩ năng tin học và khả năng tích hợp những hiểu biết mới đó với các môn học khác để vận dụng vào học tập và cuộc sống.

  pdf98p hanthienngao 22-11-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về lý thuyết tập thô: hệ thông tin, bảng quyết định, các tập xấp xỉ, tập lõi và tập rút gọn. Tìm hiểu các phương pháp rút gọn thuộc tính, từ đó lựa chọn phương pháp rút gọn thuộc tính sử dụng Entropy Shannon trong bảng quyết định và phương pháp sinh luật quyết định trên tập rút gọn thu được.

  pdf53p tomjerry001 18-10-2021 13 2   Download

 • Thông qua bài viết này, các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ được phân tích. Bên cạnh đó, pháp luật của Hàn Quốc liên quan đến vấn đề này cũng được tìm hiểu. Từ đây, tác giả sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm, những gợi ý cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p sotritu 18-09-2021 38 2   Download

 • Luận án tìm hiểu quy định của luật hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; thực tiễn áp dụng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của luật hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông.

  pdf234p gaocaolon12 14-06-2021 30 7   Download

 • Bài viết đề cập đến một số văn bản luật điều chỉnh, khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; phân tích ưu điểm của việc áp dụng các trang mạng mã nguồn mở; tìm hiểu thực trạng sử dụng các trang mạng mã nguồn mở trong quá trình giảng dạy của giảng viên khoa Tiếng Anh Thương mại như một trường hợp cụ thể về ứng dụng mạng tương tác trong giảng dạy; và đưa ra các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng các trang mạng này vào giảng dạy Tiếng Anh Thương mại.

  pdf8p viwyoming2711 14-12-2020 18 0   Download

 • Đề tài tập chung tìm hiểu luật kết hợp, các giải thuật nhằm đƣa ra giải pháp cho việc sắp hàng hóa phù hợp với các chuyến vận chuyển. Mời các bạn tham khảo!

  pdf81p thithizone5 12-08-2019 31 6   Download

 • Tài liệu Các phương pháp thông tin học trình bày những quy luật, phương pháp, phương tiện, giải quyết nhiệm vụ nang cao hiệu quả tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, quản lý, khoa học và công nghệ, văn hóa, trong đó có các hoạt động thông tin thư viện, thư mục ở trình độ khoa học, kỹ thuật cao hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p thuongdanguyetan08 16-04-2019 28 6   Download

 • Nghiên cứu này khảo sát một số phương pháp xây dựng mô hình dự đoán khả năng ức chế bệnh của siRNA và tập trung vào việc biểu diễn dữ liệu siRNA theo nhiều cách khác nhau và đánh giá mô hình dự đoán được xây dựng bằng một số phương pháp như hồi quy tuyến tính, luật kết hợp. Kết quả thực nghiệm cho đánh giá và kết luận được phương pháp biểu diễn dữ liệu siRNA cho hiệu quả tốt nhất đã được nghiên cứu và mở ra hướng nghiên cứu tiếp là tìm cách tối ưu phương pháp học máy đã áp dụng trên biểu diễn đó để thu được hệ số tương quan tốt hơn.

  pdf23p hanh_tv27 06-04-2019 41 2   Download

 • Luận án trình bày về bài toán mô phỏng quá trình ghi nhớ thông tin của hệ thống nơ-ron sinh học, cung cấp các kiến thức cơ bản để mô tả các mô hình đã nghiên cứu và cải tiến, đề xuất một thuật toán học mới để BAM học nhanh và linh động hơn, thể hiện hai luật học hiệu quả mọi mẫu huấn luyện và một thủ tục tìm giá trị tối ưu cho tham số tốc độ học của Fuzzy ART, trình bày một luật học cải tiến cho FAM để lưu trữ hiệu quả đồng thời cả nội dung và sự liên kết giữa các cặp mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lovivivi000 22-12-2016 86 7   Download

 • Đề thi hết học phần Luật hành chính Việt Nam: Đề số 1 của Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông dành cho sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh tế. Đề thi gồm có 2 câu hỏi tự luận có kèm đáp án. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p codon_011 25-02-2016 151 8   Download

 • Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;.. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngochuyen1234567 23-10-2015 36 1   Download

 • Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf14p ngochuyen1234567 23-10-2015 58 1   Download

 • Quyết định số:39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf85p ngochuyen1234567 23-10-2015 38 0   Download

 • Quyết định số: 38/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngochuyen1234567 23-10-2015 32 0   Download

 • Nghị quyết số: 20/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen1234567 23-10-2015 48 0   Download

 • Quyết định số: 55/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen1234567 23-10-2015 34 0   Download

 • Quyết định số: 1701/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 21-10-2015 46 0   Download

 • Quyết định số: 1697/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng; căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 21-10-2015 47 1   Download

 • Quyết định số: 1700/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 21-10-2015 46 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu luật công nghệ thông tin
p_strCode=timhieuluatcongnghethongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2