intTypePromotion=1

Tìm kiếm việc làm ở nông thôn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tìm kiếm việc làm ở nông thôn
 • Mời các bạn tham khảo phần 2 của Tài liệu Việc làm ở nông thôn Thực trạng và giải pháp để nắm bắt những kiến thức về di chuyển lao động và tìm kiếm việc làm ở nông thôn; định hướng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn; kinh nghiệm giải quyết việc làm trong nông thôn ở một số nước trong khu vực.

  pdf149p thuytrang_3 30-01-2015 142 36   Download

 • Làn sóng di dân từ nông thôn lên thành thị thường nảy sinh trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Nạn thất nghiệp và cuộc sống đói nghèo ở nông thôn đã dẫn đến người nông dân có xu hướng di cư lên các đô thị lớn để tìm kiếm việc làm. Thực tế diễn ra cho thấy, di dân có những mặt tích cực và cả mặt tiêu cực của nó.

  pdf6p butmaucam 23-08-2013 67 11   Download

 • Di cư là một hiện tượng xã hội phổ biến và tất yếu của bất cứ một xã hội nào trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong vòng 20 năm trở lại đây, Việt Nam đã và đang chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của dòng người di cư trong nước và quốc tế. Dòng di cư phổ biến ở Việt Nam đó là di cư nông thôn – thành thị khi mà người dân đổ về thành phố lớn tìm kiếm việc làm gia tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời...

  doc21p congxhh54 02-01-2013 83 27   Download

 • Bài giảng của cô giáo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. PTD là cách tiếp cậngắn liền nghiên cứu có sự tham gia với khuyến nông, dựa trên việc phát huy khả năng của chính các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm các phương thức đổi mới sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên, phù hợp với kỳ vọng của nông dân và các tiềm năng cũng như hạn chế ở cấp độ nông hộ và thôn bản

  pdf9p h08112107 22-08-2010 179 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tìm kiếm việc làm ở nông thôn
p_strCode=timkiemvieclamonongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản