intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Xem 1-10 trên 10 kết quả Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ xuất phát từ ý thức cội nguồn dân tộc, nhu cầu cố kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc để xây dựng và bảo vệ non sông, đất nước trước thiên tai, địch họa/nạn ngoại xâm, mà còn được hình thành và thăng hoa trên nền tảng lịch sử- cơ tầng văn hóa rực rỡ, với các di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên, đồng Đậu, gò Mun, Đông Sơn..., được phát triển trong khu vực đền Hùng, Phú Thọ và nhiều vùng miền khác ở Bắc Bộ.

  pdf8p cumeo4000 05-08-2018 35 3   Download

 • Cuốn sách "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam" được biên soạn nhằm góp phần truyền bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với bạn bè quốc tế; đánh giá rõ thêm các di tích đền thờ Vua Hùng trên phạm vi cả nước để có kế hoạch trùng tu, tôn tạo nơi thờ tự cho trang nghiêm và xứng tầm; sưu tầm, chuẩn hóa điển tích, trình tự nghi lễ thờ cúng Hùng Vương để tạo sự thống nhất trong cả nước. Nội dung sách gồm có 2 phần, phần 1 sẽ giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf245p koxih_kothogmih8 03-10-2020 35 5   Download

 • Cuốn sách "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam" nhằm góp phần truyền bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với bạn bè quốc tế; xây dựng các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của nhân loại với trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Phần 2 của cuốn sách sẽ trình bày về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p koxih_kothogmih8 03-10-2020 18 4   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sẽ vận dụng khái niệm của Nye để chỉ ra những biểu hiện sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương- một tín ngưỡng vừa vinh dự được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

  pdf7p tamynhan8 04-11-2020 19 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng bảo vệ và phát huy trị giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp để hai di sản này được bảo vệ một cách bền vững và được bảo vệ theo quy định luật pháp của quốc gia, Công ước của quốc tế và các lý thuyết bảo tồn di sản của các học giả.

  pdf265p phongtitriet000 08-08-2019 38 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng bảo vệ và phát huy trị giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan ở Phú Thọ, từ đó đề xuất các giải pháp để hai di sản này được bảo vệ một cách bền vững theo quy định luật pháp của quốc gia, quốc tế và các lý thuyết bảo tồn di sản của các học giả.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 51 3   Download

 • Báo cáo nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình thức thờ phụng Hùng Vương. Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng - lễ hội liên quan trực tiếp đến Hùng Vương; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Hùng Vương.

  pdf28p hpnguyen10 10-05-2018 35 4   Download

 • Trên cơ sở của những vấn đề đặt ra, từ nguồn thư tịch cổ và thực trạng của sinh hoạt tín ngưỡng tại các di tích thuộc các làng xã Phú Thọ, qua điền dã khảo sát thực tế, chúng tôi bước đầu nhận diện được một không gian văn hóa đích thực gắn với tín ngưỡng thờ Hùng Vương.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 20 1   Download

 • Lễ hội Đền Hùng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mang ý nghĩa biểu tượng về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, lễ hội Đền Hùng từ lễ hội làng gắn với những sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng địa phương ở Phú Thọ đã trở thành Quốc lễ.

  pdf9p vidakota2711 22-02-2021 33 3   Download

 • "Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giai đoạn 2013 - 2020)" nhằm giữ gìn, lưu truyền, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo, tập quán tốt đẹp về Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

  pdf0p hpnguyen10 10-05-2018 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
p_strCode=tinnguongthocunghungvuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2