intTypePromotion=4
ADSENSE

Tính dầm thép

Xem 1-20 trên 426 kết quả Tính dầm thép
 • Tài liệu gồm đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu và cơ học kết cấu: Tính đặc trưng hình học của hình phẳng, tính dầm thép, tính cột chịu lực phức tạp, tính dầm trên nền đàn hồi, tính hệ thanh phẳng tĩnh định, tính khung siêu tĩnh theo phương pháp lực, phương pháp chuyển vị và theo phương pháp phân phối mô men. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf43p uocvong11 02-11-2015 202 80   Download

 • Luận văn với đề tài "Tính toán dầm thép tiết diện dạng chữ I chịu xoắn theo tiêu chuẩn AISC" thực hiện nhằm nhằm mục tiêu: nghiên cứu đại cương về cấu kiện chịu xoắn trong kết cấu công trình, các phương pháp và công thức tính toán cấu kiện chịu xoắn trong tiêu chuẩn, vận dụng các công thức và phương pháp của tiêu chuẩn aisc tính toán cấu kiện chịu xoắn.

  pdf59p phapdaica92 03-12-2014 241 73   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp ma trận độ cứng trực tiếp để phân tích ứng xử của dầm thép-bê tông liên hợp có xét đến biến dạng trượt do tương tác không toàn phần của liên kết cắt. Phương pháp này không cần xấp xỉ hàm chuyển vị qua các đa thức hàm dạng. Ma trận độ cứng K được xác định trực tiếp bằng cách gán các chuyển vị đơn vị cho các thành phần chuyển vị của véc tơ chuyển vị của phần tử. Chương trình tính toán dựa vào phương pháp ma trận độ cứng trực tiếp viết bằng ngôn ngữ...

  pdf11p truongthanhnghiepgtt 23-08-2012 149 29   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005 trình bày tổng quan về dầm thép, tính toán dầm thép chịu cắt theo TCXDVN 338:2005 và theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005, khảo sát tiết dầm thép chịu cắt, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf25p hacgiay01 17-11-2016 51 11   Download

 • Đề tài nghiên cứu xây dựng được lí thuyết tính ổn định tổng thể dầm thép có tiết diện thay đổi; xây dựng được mô hình số và dùng phần mềm ANSYS để đánh giá kết quả; ứng dụng được vào lập chỉ dẫn, quy định trong thiết kế dầm tiết diện thay đổi của khung nhà thép công nghiệp tiền chế.

  pdf41p bautroibinhyen24 20-04-2017 59 5   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp tính xoắn dầm thép tiết diện chữ H theo tiêu chuẩn AISC bằng cách dùng biểu đồ. Biểu đồ này được lập trên cơ sở lý thuyết tính xoắn kiềm chế. Việc tính bằng biểu đồ không cần dùng các phần mềm chuyên dụng nên rất thuận tiện cho các kỹ sư thiết kế kết cấu. Trình tự tính toán bằng biểu đồ được minh họa bằng một ví dụ.

  pdf7p yenhinguyen0504 06-04-2017 67 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc điểm làm việc, ứng xử các bộ phận của dầm thép; tìm hiểu, lập quy trình và cách tính toán ổn định tổng thể cho dầm thép có kể đến điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 36 2   Download

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu và áp dụng nhiều loại tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép là tất yếu. Bài viết này trình bày cách thiết kế dầm thép tổ hợp hàn giằng liên tục theo phương ngang theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (AISC 360-10 và ASCE-07) và tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5575-2912 và TCVN 2737-1995). Từ đó, tác giả có những đánh giá, so sánh các kết quả tính toán và thiết kế khi áp dụng các hệ tiêu chuẩn khác nhau.

  pdf9p vihinata2711 15-05-2019 29 3   Download

 • Nội dung tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về kết cấu thép, vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép, liên kết, dầm thép, cột tháp, dàn thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf324p mrhuylq 24-02-2012 452 273   Download

 • Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên trình bày tổng quan vê kết cấu thép, liên kết hàn và liên kết bu lông, tính toán dâm thép, tính toán cột thép, tính toán dàn thép và tài liệu tham khảo.

  pdf199p phanthecongcmt 20-11-2014 434 162   Download

 • Thiết kế cầu thép có kết cấu gồm 6 chương như sau: Chương 1 - Giới thiệu chung về cầu thép, chương 2 - Vật liệu thép, chương 3 - Cơ sở thiết kế cầu thép, chương 4 - Liên kết trong cầu thép, chương 5 - Thiết kế cầu dầm thép, chương 6 - Thiết kế cầu dàn thép. Trong mỗi chương được biên soạn gồm phần lý thuyết kèm theo ví dụ tính toán áp dụng để bạn đọc dễ tiếp cận và áp dụng vào thực tế. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 5, chương 6. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf203p uocvong11 02-11-2015 279 126   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và giàn thép gồm các nội dung: Ví dụ tính toán cầu dầm thép liên hợp với bêtông cốt thép, ví dụ tính toán cầu giàn thép và phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p uocvong08 24-10-2015 286 112   Download

 • Nội dung Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và giàn thép bao gồm những khái niệm cơ bản về lý thuyết tính toán và nguyên tắc cấu tạo của các bộ phận kết cấu nhịp cầu dầm thép đơn thuần, dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép và kết cấu nhịp cầu giàn thép. Phần 1 gồm các nội dung: Chỉ dẫn chung, cầu dầm thép, cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép, cầu giàn thép.

  pdf142p uocvong08 24-10-2015 306 101   Download

 • Nhằm giúp các thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tư liệu để giúp ích cho công việc học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Kết cấu thép 1 chương 3: Thiết kế dầm thép trình bày về đại cương về dầm và hệ dầm, các kích thước chính của dầm, thiết kế dầm hình, thiết kế dầm tổ hợp, cấu tạo và tính toán các chi tiết dầm, gối dầm.

  pdf55p tranvantan78 30-07-2014 213 79   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1: Sàn sườn toàn khối có bản dầm theo TCXDVN 356:2005 cung cấp cho người đọc các hướng dẫn đồ án Sàn sườn toàn khối có bản dầm, thiết kế bản, tính dầm phụ, tính toán dầm chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p doinhugiobay_18 10-03-2016 197 68   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4 nghiên cứu sự làm việc của hệ dầm sàn LH-TBT trong nhà nhiều tầng; nghiên cứu liên kết có xét đến tương tác không hoàn toàn giữa bản BT và dầm thép hình; tính toán hệ dầm sàn LH-TBT có xét đến tương tác không hoàn toàn giữa bản BT và dầm thép hình theo Eurocode 4.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 142 44   Download

 • Đề cương Thiết kế cầu thép trình bày nội dung trình bày trả lời 18 câu hỏi ôn tập trên thiết kế cầu thép: Khái niệm chung về cầu thép; Cấu tạo chung một kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp, vai trò các bộ phận; Các dạng mặt cắt ngang dầm chủ của cầu thép; Vai trò của sườn tăng cường trong KCN cầu dầm thép; Giải thích hiện tượng mất ổn định cụ bộ; Mối nối dầm chủ; Cấu tạo hệ liên kết và vai trò của chúng trong KCN cầu dầm thép; Đặc điểm cấu tạo KCN cầu dầm liên hợp; Khái niệm, ý nghĩa hệ phân bố ngang; Tính toán thiết kế bản mặt cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p ngoctuan2020 05-04-2018 303 40   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung vềtính toán thiết kế, phân phối tải trọng kết cấu nhịp dầm thép, tính toán thiết kế kết cấu nhịp cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_13 24-01-2016 113 23   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kết cấu thép - Cấu kiện cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về kết cấu thép, vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép, liên kết, dầm thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf174p doinhugiobay_15 23-02-2016 87 25   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về xác định sức kháng uốn danh định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_13 24-01-2016 109 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính dầm thép
p_strCode=tinhdamthep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2