intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính giá sản phẩm

Xem 1-20 trên 5350 kết quả Tính giá sản phẩm
 • 1.Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lao vụ theo đơn đặt hàng của khách hàng, đơn chiếc hoặc hàng loạt nhỏ và vừa. 2.Kỳ tính giá sản phẩm Từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành từng đơn đặt hàng( có thể là tháng, quý, 6 tháng) 3.Đối tượng tính: Sản phẩm theo đơn đặt hàng

  ppt42p springangle_29 02-05-2011 2066 437   Download

 • Giá cả của sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao vì các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện của địa điểm xây dựng, vào chủng loại công trình xây dựng và vào các yêu cầu sử dụng khác nhau của các chủ đầu tư.

  pdf16p bryant_an89 18-05-2010 428 240   Download

 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp, nó có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, hoạch định, kiểm soát, ra quyết định, định giá sản phẩm…nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận [3].Tuy nhiên, việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để đạt hiệu quả còn tùy thuộc vào nghệ thuật quản lý của từng doanh nghiệp…...

  doc10p loansoma 25-05-2011 601 212   Download

 • Bạn phải cân nhắc nhiều thứ trước khi quyết định giá thành cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, từ việc phải hiểu được thị trường có thể sinh ra cái gì cho đến việc tính toán bạn có thể tạo ra cái gì. Liệu bạn muốn phục vụ những khách hàng với hầu bao khiêm tốn, hay bạn muốn vươn tới tầng lớp thượng lưu sẵn sàng trả giá cao cho sản phẩm và dịch vụ của bạn? Định giá thế nào? Không có công thức cố định nào cho việc định giá, bởi vì mỗi ngành nghề...

  pdf5p banhang_pro 25-12-2009 343 170   Download

 • Tính giá dựa trên cơ sở hoạt động là một trong các phương pháp hiện đại trong kế toán quản trị. Đây là một phương pháp tính chi phí được sử dụng để tính thẳng chi phí chung vào các đối tượng tính chi phí. Những đối tượng này có thể là các sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hoặc khách hàng…. Kế toán quản trị ở nước ta mới hình thành trong vài năm gần đây. Một câu hỏi đặt ra là việc áp dụng các phương pháp tính giá sản phẩm hiện đại liệu có thể được thực hiện....

  pdf4p pfievnet 18-02-2011 408 86   Download

 • Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp cho phép ta đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp vì thế mà luôn được các nhà kinh tế và lãnh dạo Doanh nghiệp hêt sức quan tâm. Trong thực tế hiện nay, cùng với yêu cầu quản lý ngày càng cao trong cơ chế thị trường, việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hợp lý tại các đơn vị xây lắp – là một ngành có đặc thù riêng,...

  pdf42p asus1122 03-12-2012 133 60   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp; mô tả, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm thành tại Công ty Cổ phần LiLama 7; đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 64 14   Download

 • Đề tài này được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  pdf107p hanh_tv22 12-03-2019 51 9   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" để nắm chi tiết các nội dung khái niệm, nội dung của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phương pháp và trình tự kế toán chi phí sản xuất; tính giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

  pdf17p gaocaolon10 27-02-2021 14 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu cách tính chi phí sản xuất và phương pháp tính giá truyền thống hiện đang áp dụng tại công ty Wanek Furniture; vận dụng phương pháp tính giá ABC trong việc tính giá sản phẩm và đề xuất một số giải pháp để có thể áp dụng phương pháp ABC tại công ty.

  pdf82p sonhalenh06 03-05-2021 10 1   Download

 • Bài tập tình huống Nghiên cứu marketing: Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát nhằm nghiên cứu khả năng nhận biết thương hiệu của khách hàng, cảm nhận của khách hàng về quảng cáo, đánh giá của khách hàng về sản phẩm và hiệu quả của các kênh phân phối.

  doc35p dinhtungqx1 11-05-2011 1476 334   Download

 • Xác định giá bán là một trong những quyết định quan trọng nhất của nhà quản lý. Xác định giá sản phẩm không phải chỉ là một quyết định của quá trình tiếp thị, nó là một quyết định có liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty. Mức giá tính cho một sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ của khách hàng và do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận và thị phần của công ty....

  ppt38p newbievnx 06-03-2011 401 176   Download

 • Mục tiêu bài báo cáo đề tài này nhằm giới thiệu các nguyên liệu sử dụng trong kem giặt, vai trò, tính chất của chúng; phuơng pháp sản xuất kem giặt hiện nay cùng một số chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.

  pdf46p meoancaran 15-03-2011 462 136   Download

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX, với mục tiêu thông qua hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành để hiểu được cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

  pdf86p mailaobao 30-03-2014 359 129   Download

 • Quyết định về giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ là một trong những quyết định quan trọng nhất và khó khăn mà nhà quản lý phải thực hiện (Hilton, 1991). Lý do là vì việc xác định giá sản phẩm không phải chỉ là một quyết định của quá trình tiếp thị hoặc một quyết định có tính chất tài chính, đúng hơn, đó là một quyết định có liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty, và vì vậy nó ảnh hưởng đến toàn công ty....

  pdf23p nhaanlanhx 22-05-2011 346 116   Download

 • Hiện nay, sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trƣờng diễn ra gay gắt. Sự cạnh tranh không đơn thuần là sự cạnh tranh về chất lƣợng sản phẩm mà còn về giá sản phẩm phù hợp với nền kinh tế, nhƣng sự cạnh tranh về chất lƣợng sản phẩm luôn đƣợc coi trọng là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp, hạ giá thành nhƣng vẫn đảm bảo về chất lƣợng sản phẩm góp phần tạo nên vị trí cạnh tranh, tạo uy tín trên thƣơng trƣờng cũng nhƣ tạo đƣợc mục tiêu lợi nhuận trong...

  pdf82p la_lan23 13-04-2013 164 75   Download

 • Tài liệu Kế toán giá thành: Phần 1 do TS. Phan Đức Dũng biên soạn cung cấp cho các bạn các kiến thức về kế toán trong doanh nghiệp, kế toán giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm.

  pdf185p talata_10 27-03-2015 169 72   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm in theo tiêu chuẩn Iso 9001:2008 tại Công ty TNHH MTV In Bình Định gồm 3 chương trình bày về: nghiên cứu tổng quan, phân tích thiết kế hệ thống, triển khai, cài đặt, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

  pdf26p and_12 08-08-2013 240 71   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài tập nhóm nhằm phân tích được tình hình thị trường, tình hình sản phẩm, các kênh phân phối, các chương trình xúc tiến bán và sự cạnh tranh của các đối thủ. Qua đó phân tích được các cơ hội - rủi ro, điểm mạnh - điểm yếu của sản phẩm, các vấn đề marketing cũng được đưa ra và đánh giá. Chiến lược marketing đã đưa ra được định vị, xác định thị trường mục tiêu, giá bán, kênh phân phối cho sản phẩm, từ đó đưa ra các chương trình marketing mix.

  doc50p toianban 14-10-2019 460 84   Download

 • Để bán được nhiều hàng hóa, người bán hàng phải khẳng định được đặc tính ưu việt của sản phẩm và chuyển tải thông điệp này tới khách hàng. Nhưng có đến 90% sản phẩm cùng loại trên thị trường được sản xuất từ một nguồn nguyên liệu, theo công nghệ chuẩn và trên thực tế là không có sự khác biệt nào. Vậy làm thế nào để người tiêu dùng phân biệt được tính ưu việt của sản phẩm? Quảng cáo thật nhiều trên các phương tiện truyền thông ư? Nhiều doanh nghiệp có khả năng làm được việc này. Giảm giá sản phẩm chăng? Các doanh nghiệp tuyên chiến với cuộc chiến giá cả thường......

  pdf0p anhvu 19-03-2009 195 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1050 lượt tải
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tính giá sản phẩm
p_strCode=tinhgiasanpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2