intTypePromotion=3
ADSENSE

Tính toán của giải thuật

Xem 1-20 trên 1444 kết quả Tính toán của giải thuật
 • Quicksort là một phương pháp xếp thứ tự theo kiểu “chia để trị”. Nó thực hiện bằng cách phân hoạch một tập tin thành hai phần và sắp thứ tự mỗi phần một cách độc lập với nhau. Giải thuật có cấu trúc như sau: Cung cấp kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích độ phức tạp tính toán của giải thuật.

  ppt125p iamok147 19-07-2011 303 56   Download

 • * Tính đúng đắn của giải thuật có thể được chứng minh bằng công cụ toán học (sử dụng bộ test chỉ giúp phát hiện giải thuật sai) * Giải thuật dẫn đến chương trình được cài đặt dễ dàng (tiết kiệm thời gian viết mã lệnh) * Đối với chương trình cần xử lý dữ liệu lớn thì thời gian thực hiện là tiêu chí đặc biệt quan trọng.

  pdf0p nhatdang01 22-02-2011 175 89   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các vần đề sau : sự cần thiết phải phân tích các giải thuật, thời gian thực hiệ của chương trình, tủy suất tăng và độ phức tạp của giải thuât, tính thời gian thự của chương trình, phân tích các chương trình đệ quy. Trong khi giải một bài toán chúng ta có thể có một số giải thuật khác nhau, vấn đề là cần phải đánh giá các giải thuật đó để lựa chọn một giải thuật tốt . Thông thường thì ta sẽ căn cứ vào các tiêu...

  pdf83p cuongphot 04-05-2011 196 79   Download

 • N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung. Vì lẽ đó giải thuật, với tư cách là một môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngành tin học nghiên cứu một cách có hệ thống. Môn học “Giải thuật” được bố trí sau môn “Cấu trúc...

  pdf114p tailieuvip14 26-07-2012 101 48   Download

 • Bài báo này nghiên cứu và đề xuất một thuật toán tích hợp ba giải thuật cơ bản là: Giải thuật di truyền mã hóa số thực, chiến lược tiến hóa và giải thuật mô phỏng tôi luyện. Các kết quả thực nghiệm đã chứng tỏ hiệu quả của thuật toán này.

  pdf7p uocvong07 14-10-2015 46 9   Download

 • Luận án gồm các chương: Chương 1 – Một số kiến thức cơ sở; chương 2 – Phát triển các thuật toán xây dựng các LRBS giải bài toán phân lớp, hồi quy; chương 3 – Tính giải nghĩa được của các khung nhận thức ngôn ngữ và biểu diễn ngữ nghĩa tính toán của chúng.

  pdf131p change00 04-05-2016 38 7   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Chương này giúp người học hiểu rõ một số vấn đề như: Khái niệu cấu trúc dữ liệu, thuật toán, sự liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu và thuật toán; phân tích thời gian thực hiện giải thuật, phân tích độ phức tạp tính toán của giải thuật, xác định độ phức tạp tính toán.

  pdf10p youcanletgo_02 04-01-2016 36 3   Download

 • Luận án gồm các chương: Chương 1 – Một số kiến thức cơ sở; chương 2 – Phát triển các thuật toán xây dựng các LRBS giải bài toán phân lớp, hồi quy; chương 3 – Tính giải nghĩa được của các khung nhận thức ngôn ngữ và biểu diễn ngữ nghĩa tính toán của chúng. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf27p change00 04-05-2016 33 2   Download

 • Giải thuật là một khái niệm quan trọng của toán học. Giải thuật là một dãy xác định , hữu hạn các thao tác mà sau khi thực hiện chúng một cách tuần tự ta sẽ được kết quả mong muốn. "Hữu hạn" được hiểu là cả về mặt thời gian thực hiện lấn công cụ thực hiện.

  pdf78p nguyen2 10-11-2009 639 330   Download

 • Chương này trình bày một cách chi tiết nội dung của giải thuật đơn hình. Sau phần cơ sở lý thuyết của giải thuật là các ví dụ tương ứng. Các ví dụ được trình bày đúng theo các bước của giải thuật. Kiến thức trong chương này cần thiết cho việc lập trình giải quy hoạch tuyến tính trên máy tính.

  pdf36p trghieu 12-01-2011 337 119   Download

 • Các cách giải chấp nhận được nhưng không hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thuật toán thường được gọi là các thuật giải. Khái niệm mở rộng này của thuật toán đã mở cửa cho chúng ta trong việc tìm kiếm phương pháp để giải quyết các bài toán được đặt ra. Một trong những thuật giải thường được đề cập đến và sử dụng trong khoa học trí tuệ nhân tạo là các cách giải theo kiểu Heuristic...

  doc106p mrshare32upload 20-01-2011 204 93   Download

 • Giải thuật di truyền là một kỹ thuật của khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ưu tổ hợp (combinatorial optimization). Giải thuật di truyền là một phân ngành của giải thuật tiến hóa vận dụng các nguyên lý của tiến hóa như di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên, và trao đổi chéo. Giải thuật di truyền thường được ứng dụng nhằm sử dụng ngôn ngữ máy tính để mô phỏng quá trình tiến hoá của một tập hợp những đại diện trừu tượng (gọi là những nhiễm sắc thể)...

  pdf156p therain_nl 10-07-2012 189 75   Download

 • Môn học giải thuật cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh vế phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh viên cần: hiểu được khái niệm thời gian thực hiện của chương trình, độ phức tập của giải thuật; vận dụng được các phương pháp phân tích, đánh giá giải thuật thông qua việc tính độ phức tạp.

  ppt9p chieucongtu 17-04-2010 133 60   Download

 • Giải thuật di truyền là một kỹ thuật của khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ưu tổ hợp (combinatorial optimization). Giải thuật di truyền là một phân ngành của giải thuật tiến hóa vận dụng các nguyên lý của tiến hóa như di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên, và trao đổi chéo.

  pdf26p esc_12 03-08-2013 152 59   Download

 • Tính chất của giải thuật. Tính chính xác: để đảm bảo kết quả tính toán hay các thao tác mà máy tính thực hiện được là chính xác. *Tính rõ ràng: giải thuật phải được thể hiện bằng các câu lệnh minh bạch; các câu lệnh được sắp xếp theo thứ tự nhất định. *Tính khách quan: Một giải thuật dù được viết bởi nhiều người trên nhiều máy tính vẫn phải cho kết quả như nhau. *Tính phổ dụng: giải thuật không chỉ áp dụng cho một bài toán nhất định mà có thể áp dụng cho một lớp các bài toán có đầu vào tương tự nhau. *Tính...

  ppt26p minhtuyenhcm2009 10-07-2012 106 18   Download

 • Bài báo đề xuất một số ứng dụng của thuật toán di truyền để xác định cấu trúc lưới điện phân phối tối ưu cho mục đích giảm tổn thất công suất với các ràng buộc như: Tải không bị cô lập, giới hạn công suất trên đường dây và trạm biến áp và sụt áp nhỏ nhất. Tính chính xác của giải thuật được kiểm chứng thông qua lưới điện và kết quả bài toán được so sánh với các kết quả khác.

  pdf10p uocvongxua09 04-09-2015 88 15   Download

 • Nội dung bài báo cho thấy tính ưu việt của giải thuật di truyền với quá trình tìm kiếm cực trị toàn cục. Việc ứng dụng các giải thuật tính toán tiến hóa hứa hẹn nhiều triển vọng. Bài báo này trình bày một ứng dụng mới để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu đó là dùng thuật toán giải thuật di truyền (GA-Genetic Algorithm)

  pdf7p cumeo2004 02-07-2018 51 8   Download

 • Bài viết đề xuất một giải pháp tăng hiệu năng tính toán của thuật toán FCM bằng việc rút gọn dữ liệu ở những bước song song không đầy đủ với mô hình kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất CUDA (Compute Unified Device Architecture [2]).

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 7 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu và đưa ra phương pháp tính toán móng Cọc Xi Măng – Đất kết hợp với Móng bè cho các công trình dân dụng vừa và cao tầng loại 1 (9-16 tầng) trên cơ sở kết hợp lý thuyết tính toán của các tác giả trong, ngoài nước và ứng dụng phần mềm ETabs V9.14 . Kết quả nghiên cứu nếu được mở rộng và áp dụng vào thực tế sẽ góp phần hạ thấp giá thành xây dựng công trình và giải tỏa được cơn sốt giá cả nguyên vật liệu hiện nay....

  pdf7p bryant_an89 21-05-2010 937 473   Download

 • Tìm hiểu " Cấu trúc dữ liệu và giải thuật " là một đòi hỏi cần thiết đối với những người làm tin học khi muốn tiếp cận với việc lập trình để giải bài toán trên máy tính điện tử, cũng như đi sâu thêm vào các lĩnh vực kiến thức khác của công nghệ thông tin. Tài liệu giáo trình nhập môn này chỉ giới thiệu một số kiến thức cơ sở và bao gồm ngắn gọn trong 6 chương

  pdf16p dibovaodoi01 11-10-2011 744 362   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính toán của giải thuật
p_strCode=tinhtoancuagiaithuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản