intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỉnh ủy vĩnh phúc

Xem 1-20 trên 123 kết quả Tỉnh ủy vĩnh phúc
 • Đề tài g p ph n làm rõ lý luận về phát triển nhân lực, vai trò của phát triển nhân lực, cụ thể là đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội; những ảnh hưởng, yêu c u của việc phát triển nhân lực.

  pdf93p sonhalenh02 17-05-2021 8 2   Download

 • Trong số các kiến trúc mang tính thờ tự tại xứ Thanh, có lẽ đền thờ được xem là loại hình có tính tiêu biểu, tập trung nhiều hơn cả. Không ít các đền thờ ở Thanh Hóa còn được xem là những công trình nghệ thuật kiến trúc - chạm khắc gỗ truyền thống hội tụ nhiều giá trị như đền thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân), đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt (Hà Trung), đền thờ Tô Hiến Thành, đền thờ Triệu Việt Vương, nghè Nguyệt Viên (Hoằng Hóa), nghè Giáp (Triệu Sơn), đền thờ Trần Khát Chân (Vĩnh Lộc),...

  pdf8p vidakota2711 02-03-2021 10 0   Download

 • Công văn số 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 7 0   Download

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ - Tin học tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p solacduy999 22-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định số 292/2019/QĐ-UBND về việc thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

 • Quyết định này quy định về trách nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc1p soninhduc999 26-11-2019 8 0   Download

 • Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 8 0   Download

 • Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

  doc1p soninhduc999 26-11-2019 9 1   Download

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thuyanlac000 04-11-2019 8 0   Download

 • Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 15 1   Download

 • Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 1202/2019/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc320p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với cách mạng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 12 0   Download

 • Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 21 0   Download

 • Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi khoản 2 điều 3 quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 38 0   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm dựa trên những lý luận khoa học và tình hình thực tiễn về hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đề tài đánh giá những kết quả đã đạt được, những hoạt động còn hạn chế để tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

  pdf119p anhinhduyet000 01-07-2019 71 14   Download

 • Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên. Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và làm rõ một số vấn đề lý luận khoa học và thực tiễn về công tác văn phòng nói chung. Phân tích tình hình hoạt động của văn phòng HĐND – UBND của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đánh giá tình hình thực tế, những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình hoạt động của Văn Phòng HĐND – UBND trên địa bàn.

  pdf29p anhinhduyet000 01-07-2019 32 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tỉnh ủy vĩnh phúc
p_strCode=tinhuyvinhphuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2