intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức thẩm quyền

Xem 1-20 trên 2331 kết quả Tổ chức thẩm quyền
 • Bài giảng Sơ đồ tổ chức chính quyền đô hộ thời kỳ Bắc thuộc do ThS. Lê Việt Tuấn thực hiện giới thiệu tới các bạn sơ đồ tổ chức chính quyền đô hộ thời kỳ nhà Triệu; nhà Hán, nhà Tùy, nhà Đường. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf0p cocacola_07 10-11-2015 86 16   Download

 • Bài viết bàn về Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp mới mở ra khả năng phân định thẩm quyền trung ương và địa phương, giữa địa phương với địa phương, để tăng cường tính chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhưng vẫn chưa thể hiện tinh thần của chế độ tự quản địa phương. Một trong những yêu cầu của nhà nước pháp quyền, cũng là hướng tiên tiến của chế độ quản lý nhà nước đối với các địa phương.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 51 6   Download

 • Bài viết có nội dung bao gồm cách thức tổ chức chính quyền cơ sở qua các triều đại phong kiến Việt Nam và bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền cơ sở ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 25 2   Download

 • Quyết định 1160/QĐ-BGTVT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung trong quyết định này.

  pdf38p buitubt 06-03-2014 45 1   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của đề tài báo cáo gồm có 3 chương: Giới thiệu chung về chính quyền địa phương và chính quyền địa phương cấp Huyện ở nước ta hiện nay, thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp Huyện tại tỉnh Nghệ An và phương hướng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp Huyện hiện nay ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc40p thanhthanhphanthi 30-03-2017 285 58   Download

 • Mục tiêu chủ yếu trong Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Tổ chức nhằm trình bày những nhân tố chính của cơ cấu tổ chức và sơ đồ tổ chức; khái niệm về cơ cấu cơ giới và cơ cấu hữu cơ. Các loại chuyên môn hoá các bộ phận trong tổ chức và các nguyên tắc cơ bản của sự phối hợp trong tổ chức. Cơ cấu quyền hành của tổ chức; quan hệ quyền hành trực tuyến và tham mưu. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tập trung và phân quyền trong quản trị. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thiết kế tổ chức và các loại hình cơ cấu tổ chức.

  pdf37p blue_12 09-05-2014 1546 202   Download

 • Nhà nước XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có căn cứ để cho rằng có QĐHC, HVHC của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình....

  pdf106p carnation89 01-03-2012 190 53   Download

 • Chương này trình bày những nội dung chính sau: Thị trường tổ chức, mô hình hành vi mua của khách hàng tổ chức, hành vi mua của doanh nghiệp sản xuất, hành vi của người mua bán lại, hành vi mua của các tổ chức chính quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hihihaha2 03-12-2016 96 19   Download

 • Sáu mươi năm năm xây dựng và hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2005) Trường hợp một người tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, họ cũng biết các thông tin về vụ án hình sự do bị can, bị cáo mà họ bảo vệ quyền lợi cung cấp, tuy nhiên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 55 BLTTHS, họ không thể là người làm chứng....

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 46 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, tổ chức có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tổ chức tham gia tự chấm dứt theo quy định của pháp luật ...

  pdf4p la-vie 09-01-2011 73 5   Download

 • Bài viết Hướng tới xây dựng mô hình chính quyền địa phương đô thị ở Việt Nam khái quát chung về tổ chức chính quyền địa phương tại VN, quan điểm, định hướng của Đảng, NN và tinh thần Hiến pháp năm 2013 về xây dựng chính quyền địa phương đô thị,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 64 6   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 7: Chức năng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò tổ chức, cơ cấu tổ chức quản trị, nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức, các mô hình cơ cấu tổ chức, phân quyền và ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tieu_vu12 03-07-2018 60 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu đề tài với mục tiêu là đƣa ra kiến nghị, đề xuất mang tính giải pháp để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p nguynthithuylinh 02-06-2017 18 5   Download

 • Kỷ yếu gồm có một số bài nghiên cứu sau: Tính cấp bách của việc nghiên cứu vấn đề mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền trong cơ quan báo chí cấp tỉnh thành; thành tựu, hạn chế của hoạt động báo chí và những vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền ở các cơ quan bao chí cấp tỉnh thành trong giai đoạn hiện nay ở nước ta; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền trong các cơ quan báo chí địa phương;... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf228p nhanmotchut_2 06-10-2016 32 1   Download

 • Họp là một hình thức của hoạt động quản lý Nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó Thủ trưởng cơ quan trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động trong việc giải quyết công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật. Họp là một hình thức giao tiếp. Đó là một nhóm người tập trung nhau lại với mục đích để thảo luận, tranh cãi hoặc quyết định. Vì một cuộc họp thường liên....

  doc11p 100886 06-12-2010 91 266   Download

 • Về mặt danh từ, tổ chức là một hệ thống gồm nhiều người cùng hoạt động một cách có ý thức vì mục đích chung của tổ chức. Với định nghĩa này thì tổ chức có 3 đặc điểm: - Tổ chức bao giờ cũng có nhiều người - Các thành viên tham gia luôn có ý thức về vai trò, nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình một cách rõ ràng trong quá trình tham gia hoạt động của tổ chức đơn vị - Tổ chức bao giờ cũng có muc tiêu chung và cụ thể Về mặt động từ, theo nghĩa rộng tổ...

  doc11p hoangphong12 03-12-2010 1352 228   Download

 • Phần này sẽ đề cập đến cơ cấu tổ chức hoặc một hệ thống chính thức cho phép các nhà quản trị phân chia công việc, liên kết các nhiệm vụ và phân chia quyền hành và trách nhiệm để đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả. Khởi đầu của việc nghiên cứu tổ chức là xem xét các nhân tố của cơ cấu tổ chức và nhóm gộp các bộ phận chuyên môn hoá, tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận về cách thức các nhà quản trị hoặc các nhóm phân chia công việc và phối hợp các...

  doc30p thieuhungyd 09-07-2010 462 218   Download

 • Pháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

  doc19p meomeo 13-05-2009 1420 199   Download

 • Tài liệu tham khảo đề tài thuyết trình quản trị học về " lấy ví dụ minh họa làm rõ 2 cơ cấu tổ chức cơ bản :ma trận,hỗn hợp(ưu,nhược điểm,đặc điểm,điều kiện áp dụng ) ". Doanh nghiệp được chia thành nhiều phòng ban khác nhau với quyền hạn và trách nhiệm ngang nhau...

  ppt15p traidatxanh123 03-11-2010 2138 191   Download

 • Soạn thảo văn bản là một công việc quan trọng diễn ra hằng ngày trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức kinh tế. Công việc này ảnh hưởng rất lớn đến năn suất và chất lượng của lao động quản lý. Và để soạn thảo văn bản một cách hiệu quả mời các bạn tham khảo Tài liệu Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế: Phần 1.

  pdf427p thuytrang_3 30-01-2015 889 186   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
749 lượt tải
70 tài liệu
1298 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức thẩm quyền
p_strCode=tochucthamquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản