Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Xem 1-20 trên 493 kết quả Tờ trình bổ nhiệm cán bộ
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm, căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, căn cứ Điều lệ của Công ty, xét tình hình kinh doanh của Công ty, đưa ra quyết định bổ nhiệm này. Mời các bạn tham khảo!

  pdf2p changcosao 27-02-2014 579 59   Download

 • Bạn cần tham khảo về mẫu tờ trình? Nhưng vẫn chưa tìm được mẫu thích hợp và độ tin cậy cao? Vậy hãy tham khảo ngay mẫu sau của chúng tôi nhé.

  doc4p quadau_haudau 28-01-2011 7572 238   Download

 • Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh. Mời các bạn tham khảo để biết thêm về việc quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

  pdf2p changcosao 27-02-2014 730 66   Download

 • Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn coi trọng công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng của Đảng, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  pdf98p dellvietnam 23-08-2012 179 49   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và tổng giám đốc điều hành. Căn cứ vào các quyết định của công ty đưa ra quyết định bổ nhiệm cho giám đốc. Mời các bạn tham khảo!

  pdf2p changcosao 27-02-2014 261 26   Download

 • Quá trình hình thành: Vào năm 1955 do yêu cầu cấp bách của tiền phương, tổng cục hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập đoàn sản xuất quân dụng với nhiệm vụ may trang phục cho bộ đội phục vụ tiền tuyến. Với sự góp mặt của 30 cán bộ chiến sĩ hầu hết từ quân đội chuyển sang là lực lượng đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng xưởng quân dụng 40.

  pdf30p hocbong1122 19-02-2013 112 23   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng mô hình Tòa án khu vực trong tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay với mục tiêu làm rõ bối cảnh, quan điểm và nội dung cải cách tư pháp; hiểu rõ thực trạng hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ của Tòa án nhân dân trong thời gian qua;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 52 8   Download

 • "Giáo trình bổ túc cấp GCNKNCM máy trưởng hạng ba môn Nghiệp vụ máy trưởng" hay gọi tắt là “Giáo trình nghiệp vụ máy trưởng” do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn gồm 3 chương: Chương 1: Nhiệm vụ chung - Chương 2: Khai thác một chuyến đi - Chương 3: An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

  doc85p talata_9 06-03-2015 56 5   Download

 • ổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương

  pdf5p meobu2 09-01-2012 55 4   Download

 • Tổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương.

  pdf10p meobu2 10-01-2012 46 4   Download

 • Tổng Kiểm toán được bổ nhiệm bởi Ủy ban Kiểm toán Lập pháp phần, một ủy ban lưỡng đảng gồm năm thượng nghị sĩ và đại diện. Nhiệm vụ của cô là để cung cấp thông tin độc lập và vô tư và khuyến nghị cụ thể để cải thiện hoạt động của các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương.

  pdf4p meobu3 12-01-2012 62 4   Download

 • Chương 1: Giới thiệu bổ nhiệm các thống đốc 1) đánh giá và cấp tạm tha khi có là hợp lý xác suất mà các tù nhân có liên quan sẽ sống và vẫn còn tự do mà không vi phạm pháp luật và của tù nhân phát hành là không không tương thích với các phúc lợi và an toàn của công chúng; và 2) sử dụng các nguồn tài nguyên cơ quan và cộng đồng như một liên kết cho parolees tái hòa nhập vào xã hội.

  pdf10p taoxanh2 04-01-2012 43 2   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, thực trạng tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông. Đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm góp phần phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường THPT tỉnh Hậu Giang.

  pdf8p danhnguyentuongvi 15-12-2018 1 0   Download

 • . Phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật an toàn và trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 13.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý lao động và nhiệm vụ quản lý lao động 13.1.4.1. Nhiệm vụ quản lý lao động Trong các doanh nghiệp xây dựng đều có phòng tổ chức cán bộ, phòng lao động và tiền lương để quản lý các vấn đề nhân sự. Cấp thấp hơn có thể bố trí một ban hay một người phụ trách vấn đề này ...

  pdf24p artemis06 13-09-2011 107 39   Download

 • Quyết Định Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vμ phát triển nông thôn Số 92/2001/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 9 năm 2001 Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí.

  pdf26p ctnhukieu10 27-04-2011 106 18   Download

 • MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC BỔ NHIỆM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/BNCB Tên đơn vị ............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------......., ngày .... tháng .... năm.... Số: ........... TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo Kính gửi: ........................ Các nội dung chủ yếu của Tờ trình: 1.

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 210 9   Download

 • "Giáo trình bổ túc cấp GCNKNCM máy trưởng hạng nhì môn Nghiệp vụ máy trưởng" do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn gồm 3 chương: Chương 1: Nhiệm vụ chung - Chương 2: Khai thác một chuyến đi - Chương 3: An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

  doc83p talata_9 06-03-2015 56 9   Download

 • Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện/đánh giá trình độ tiếng Anh: Mẫu số 5 BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ I. Hệ thống tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý STT 1 Nội dung Nội dung chi tiết Ghi chú Hệ thống tổ chức Nêu rõ: Tên cơ sở; Quyết định thành lập; là pháp nhân hay thuộc pháp nhân; người đại diện theo pháp luật; chức năng, quản lý nhiệm vụ chính; cơ cấu tổ chức bộ máy; ...

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 51 4   Download

 • Tài liệu công chức Bộ máy nhà nước gồm có 5 chuyên đề, trình bày như sau: Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của chính phủ, văn bản quản lý nhà nước và kỹ năng soạn thảo văn bản,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc59p vuagiacoi 13-12-2010 3284 979   Download

 • Ở nước ta, thiết kế tổ chức thi công chưa được chú ý đúng mức. Những công trình có chuẩn bị cũng có tiến độ thi công và một số bản vẽ trình bày một vài biện pháp thi công nhưng rất sơ sài và chỉ có tác dụng tượng trưng, trong quá trình thi công hầu như không sử dụng đến.

  doc11p sumiscute 29-11-2010 824 406   Download

Đồng bộ tài khoản