Toán tử và độ ưu tiên

Xem 1-20 trên 193 kết quả Toán tử và độ ưu tiên
 • Bài giảng "Nhập môn tin học: Toán tử và biểu thức" và biểu thức trình bày các nội dung: Biểu thức, các toán tử số học, toán tử gán, biểu thức số học, toán tử quan hệ, luận lý nhị phân, ép kiểu trong C, độ ưu tiên của các toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bautroibinhyen13 10-01-2017 20 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu toán tử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt38p hpnguyen9 30-04-2018 14 1   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được toán tử gán, hiểu được biểu thức số học, nắm được toán tử quan hệ và luận lý (Relational and logical operators), nắm được toán tử luận lý nhị phân và biểu thức (Bitwise logical operators and expression), hiểu được khái niệm ép kiểu (Cast), hiểu được độ ưu tiên của các toán tử.

  ppt26p estupendo1 06-08-2016 21 3   Download

 • Perl là một ngôn ngữ lập trình nhỏ gọn được tạo nên bởi Larry Wall trong quá trình viết một báo cáo. Từ một tools để ứng dụng làm báo cáo, ông đã phát triển nó lên một tầm cao mới và từ đó ngôn ngứ lập trình Perl ra đời.

  pdf53p buidoilan1 24-07-2012 234 112   Download

 • Trong các chương trước chúng ta đã nghiên cứu KDLTT từ điển. Từ điển là một tập đối tượng dữ liệu, mỗi đối tượng được gắn với một giá trị khóa, và các phép toán tìm kiếm, xen, loại trên từ điển được tiến hành khi hàng ưu tiên.

  pdf22p sakuraphuong 25-05-2013 25 3   Download

 • Như đã nói ngôn ngữ C# không có phương thức toàn cục và hằng số toàn cục. Do vậy chúng ta có thể tạo ra những lớp tiện ích nhỏ chỉ để chứa các phương thức tĩnh. Cách thực hiện này luôn có hai mặt tốt và không tốt. Nếu chúng ta tạo một lớp tiện ích như vậy và không muốn bất cứ một thể hiện nào được tạo ra. Để ngăn ngừa việc tạo bất cứ thể hiện của lớp ta tạo ra bộ khởi dựng không có tham số và không làm gì cả...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 25 3   Download

 • Mô hình phân tích ưu tiên hoá các phương án đầu tư ở cả mức độ dự án và mức độ mạng lưới được xem là cấu phần cốt lõi cho công tác thiết lập hệ thống QLMĐ nhằm giúp cho công tác QL&BT đem lại hiệu quả cao về kinh tế trong các điều kiện hạn chế về nguồn vốn.

  pdf10p uocvong07 27-10-2015 28 3   Download

 • Người lập trình tạo ra các kiểu dữ liệu mới bằng cách xây dựng các lớp đối tượng và đó cũng chính là các vấn đề chúng ta cần thảo luận trong chương này. Đây là khả năng để tạo ra những kiểu dữ liệu mới, một đặc tính quan trọng của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Chúng ta có thể xây dựng những kiểu dữ liệu mới trong ngôn ngữ C# bằng cách khai báo và định nghĩa những lớp....

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 25 2   Download

 • Cải cách tư pháp nhằm đảm bảo quyền con người là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tư pháp là nhánh quyền lực quan trong trong hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước. Tư pháp là lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo nền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quyền tự do của con người, do đó vấn đề CCTP luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng dân chủ, minh bạch và...

  pdf120p dell1122 06-09-2012 176 61   Download

 • Các phép toán được chia thành 16 nhóm. Các phép toán trong cùng nhóm có mực độ ưu tiên như nhau. Về trình tự kết hợp thì: + Các phép tính của nhóm 2, nhóm 14 và toán tử gán (nhóm 15) kết hợp từ phải sang trái. + Các phép toán còn lại kết hợp từ trái qua phải.

  doc2p gaconalone 11-04-2011 195 13   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán lương và các khoản trích theo lương; trình bày thực trạng công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Nhà máy gạch Tuynel và bê tông xây dựng Vĩnh Thạch; đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Nhà máy gạch Tuynel và bê tông xây dựng Vĩnh Thạch từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lư...

  pdf95p thangnamvoiva26 21-10-2016 12 8   Download

 • Các thuật toán tiến hóa và ứng dụng trong điều khiển tự động. Đó là cơ sở để hình thành ngành khoa học với phạm vi bao trùm tất cả - "Khoa học về hệ thống" (System Science) Theo L.V Bertalanffy thì có một lý thuyết tổng quát và nhiều lý thuyết hệ thống chuyên biệt ứng dụng cho các lĩnh vực khác nhau (như lý thuyết hệ thống tự nhiên, lý thuyết hệ thống xã hội, lý thuyết hệ thống tư duy…). ...

  pdf14p butmaucam 27-08-2013 58 5   Download

 • Nếu không khởi tạo giá trị của biến thành viên thì bộ khởi dựng mặc định sẽ khởi tạo giá trị là 0 mặc định cho biến thành viên có kiểu nguyên. Tuy nhiên, trong trường hợp này biến thành viên Giay được khởi tạo.Để ngăn ngừa việc tạo bất cứ thể hiện của lớp ta tạo ra bộ khởi dựng không có tham số và không làm gì cả

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 25 3   Download

 • Sử dụng số hiệu trang ở trên để chỉ đến phần tử tương ứng trong bảng trang của tiến trình, để xác định khung trang tương ứng, ví dụ là k.  Địa chỉ vật lý bắt đầu của khung trang là k x 2 , và địa chỉ vật lý của byte cần truy xuất là số hiệu trang cộng với giá trị offset. Địa chỉ vật lý không cần tính toán, nó dễ dàng có được bằng cách nối số hiệu khung trang với giá trị offset....

  pdf5p phuoctam45 26-07-2011 32 3   Download

 • Những từ theo sau từ nào là từ khóa trong C#: field, cast, as, object, throw, football, do, get, set, basketball. Câu hỏi 3: Những khái niệm chính của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng? Câu hỏi 4: Sự khác nhau giữa hai lệnh Write và WriteLine? Câu hỏi 5: C# chia làm mấy kiểu dữ liệu chính? Nếu ta tạo một lớp tên myClass thì lớp này được xếp vào kiểu dữ liệu nào? Câu hỏi 6: Kiểu chuỗi trong C# là kiểu dữ liệu nào? Câu hỏi 7: Dữ liệu của biến kiểu dữ liệu tham chiếu...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 36 2   Download

 • Phương thức SomeMethod sẽ lấy hai tham số int và float rồi hiển thị chúng ta màn hình bằng việc dùng hàm Console.WriteLine(). Những tham số này có tên là p1 và p2 được xem như là biến cục bộ bên trong của phương thức. Trong phương thức gọi Main, có hai biến cục bộ được tạo ra là var1 và var2. Khi hai biến này được truyền cho phương thức SomeMethod thì chúng được ánh xạ

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 34 2   Download

 • Phương thức SetTime trên đã minh họa việc sử dụng ba kiểu truyền tham số vào một phương thức. Tham số thứ nhất theHour được truyền vào dạng giá trị, mục đích của tham số này là để thiết lập giá trị cho biến thành viên Hour và tham số này không được sử dụng để về bất cứ giá trị nào. Tham số thứ hai là theMinute được truyền vào phương thức chỉ để nhận giá trị trả về của biến thành viên Minute, do đó tham số này được khai báo với từ khóa out....

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 24 2   Download

 • Do đó, đối với các hệ điều hành này, hệ thống con gọi trình quản lý tiến trình windows NT một lần nữa để tạo ra một tiểu trình cho tiến trình mới, mà nó nhận được một handle của tiểu trình từ windows NT. Thông tin tiểu trình và tiến trình thích hợp sau đó được trả lại cho ứng dụng. Trong Windows 16-bit và POSIX, các tiểu trình không được hỗ trợ.

  pdf5p phuoctam45 26-07-2011 33 2   Download

 • Ngoài ra, ở các vùng cụ thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi AIDS còn có khả năng hỗ trợ việc kết hợp các nỗ lực xoá đói giảm nghèo trọng điểm với việc giảm thiểu tác động của AIDS. Tuy nhiên các chính phủ và các nhà tài trợ cần phải thận trọng đảm bảo sao cho sự giúp đỡ như vậy không loại trừ các nỗ lực của hộ gia đình và cộng đồng để đương đầu với AIDS, hoặc tồi tệ hơn nữa, làm tốn thời gian, công sức và tiêu hao tiền của từ các...

  pdf32p muaythai7 30-10-2011 39 2   Download

 • Trên cơ sở đó, bài báo này trình bày kết quả xác định thứ tự ưu tiên cho các vấn đề quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam và bốn vùng bờ biển (coastal area) là: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Nam bộ. Đồng thời đã thử nghiệm xác định ưu tiên trong ba phân kỳ quản lý 2011 – 2015, 2016-2020 và 2021-2025 cho hệ thống ba cấp quản lý: toàn đới bờ biển, vùng bờ biển Bắc Bộ và khu vực thành phố Hải Phòng.

  pdf9p miulovesmile 09-10-2018 11 0   Download

Đồng bộ tài khoản