Tổng quan kinh tế xây dựng

Xem 1-20 trên 781 kết quả Tổng quan kinh tế xây dựng
 • Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm của xã hội nói riêng cũng như sản xuất của xã hội nói chung bao giờ cũng có hai mặt: kỹ thuật và xã hội. - Mặt kỹ thuật của sản xuất do các môn khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật nghiên cứu. - Mặt xã hội của sản xuất do các môn kinh tế ngành nghiên cứu. Sản xuất ngày càng phát triển, sự phân công lao động xã hội ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và phức tạp dẫn đến sự phân hoá khoa học kinh tế cũng diễn...

  pdf97p bluesky_12 26-12-2012 350 150   Download

 • Tổng quan kinh tế 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2012 1. Tổng quan kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4,00%; quý II tăng 4,66%. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,81%, đóng góp 1,55 điểm phần trăm;...

  pdf8p peheo_4 22-08-2012 156 76   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 4 "Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình", chương này trình bày những nội dung chính sau: Quy định chung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình. Mời tham khảo.

  ppt38p hihihaha2 03-12-2016 26 3   Download

 • Ngành xây dựng là ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vất chất - kỹ thuật và tài sản cố định (xây dựng công trìng và lắp đặt máy móc thiết bị vào công trình) cho mọi lãnh vực của đất nướcvà xã hội dưới mọi hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, và hiện đại hóa tài sản cố định). b) Các công trình xây dựng có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội tổng hợp....

  pdf89p nhatro75 14-07-2012 251 126   Download

 • "Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Xây dựng quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh" gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu Tổng quan về quỹ tín thác đầu tư BĐS. Chương 2 trình bày về Hoạt động thị trường BĐS và các nguồn tài trợ cho kinh doanh BĐS ở TPHCM. Chương 3 đưa ra Giải pháp thành lập quỹ tín thác đầu tư BĐS tại TPHCM.

  pdf0p matbuon_266 22-07-2012 132 47   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi trình bày tổng quan về xếp hạng tín dụng, kinh nghiệm trên thế giới và thực tiễn xếp hạng tín dụng ở Việt Nam, xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 92 31   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhằm trình bày về tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng; tìm hiểu thực trạng hoạt động và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

  pdf100p fast_12 23-06-2014 48 21   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển. Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng. Chương 4: Đề xuất và lựa chọn giải pháp chiến lược phát triển cho Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng đến năm 2025.

  pdf18p truongtien_04 10-03-2018 0 0   Download

 • Nắm vững lý thuyết cơ bản của kinh tế học vĩ mô (GDP, CPI, Tổng cầu-tổng cung, Thất nghiệp-lạm phát, Cán cân thanh toán) Dùng kiến thức vĩ mô-vi mô làm nền tảng để học các môn kinh tế học khác Vận dụng lý thuyết vào trong thực tiễn (hiểu thông tin về kinh tế được công bố, giải thích được hiện tượng kinh tế xảy ra, đưa ra đánh giá dự báo của bản thân về các chính sách kinh tế) ...

  ppt28p page_12 15-08-2013 42 4   Download

 • Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp này trình bày gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp Cybersoft, chương 2 một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về quy trình thiết kế xây dựng và triển khai một phần mềm ứng dụng, chương 3 xây dựng phần mềm quản lý thuốc hiệu thuốc Long Tâm-Hà Nội.

  pdf77p rubikcube 12-11-2014 363 274   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của môn học phương pháp định giá SPXD: là giá xây dựng qua các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng. -Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tổng mức đầu tư -Giai đoạn thực hiện đầu tư: Tổng dự toán công trình, dự toán công trình xây dựng

  pdf84p 123968574 21-06-2012 342 198   Download

 • Chương 1:Những vấn đề chung và các khái niệm về giá trong xây dựng Đối tượng nghiên cứu của môn học phương pháp định giá SPXD: là giá xây dựng qua các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng. -Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tổng mức đầu tư -Giai đoạn thực hiện đầu tư: Tổng dự toán công trình, dự toán công trình xây dựng

  pdf12p samsara246 29-05-2011 258 117   Download

 • Chương 3:Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình, dự toán xây dựng công trình nhằm quản lý vốn đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư) là khái toán chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là dự án) được xác định trong giai đoạn

  pdf18p samsara246 29-05-2011 207 111   Download

 • Tổng quan về Môi trường 1.1. Khái niệm chung về Môi trường 1.1.1 Định nghĩa Luật bảo vệ môi trường Việt Nam 2005, định nghĩa môi trường như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

  pdf29p hoa_layon 22-08-2011 162 73   Download

 • Khái niệm về quản lý Môi trường 2.1. Khái niệm chung: 2.1.1. Khái niệm: Quản lý môi trường (QLMT) là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế - xã hội, kỹ thuật thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững KT - XH quốc gia. QLMT là một khoa học mới ở nước ta, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học, kinh tế và xã hội khác nhau. Với các mục tiêu trên, QLMT hướng đến các mục tiêu: - Khắc phục và phòng chống...

  pdf16p hoa_layon 22-08-2011 171 70   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: " nghiên cứu xây dựng 1 số giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại của vn trong quan hệ vn tq', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf124p tukhuyen123 18-07-2012 118 48   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa, kết hợp phương pháp phân tích và tổng hợp nhằm phát triển cơ sở lý luận về xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của KBNN; phân tích thực trạng của việc vận dụng các chỉ tiêu thống kê đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của KBNN Việt Nam trong thời gian qua; xây dựng hệ thống tiêu chí (bao gồm cả các tiêu chí định tính và các chỉ tiêu định lượng) đảm bảo việc đánh giá hoạt động qu...

  pdf180p change01 06-05-2016 33 21   Download

 • Môn kinh tế học vĩ mô II được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với quá trình xây dựng, thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển như Việt nam, và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học sau này.

  ppt48p page_12 15-08-2013 104 20   Download

 • Môn kinh tế học vĩ mô II được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với quá trình xây dựng, thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển như Việt nam, và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học sau này.

  ppt112p page_12 15-08-2013 96 14   Download

 • Mục tiêu của đề tài là vận dụng lý thuyết và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư nhằm: Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án xây dựng kho cảng tổng hợp 20.000 tấn của TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p nguyenthungan1976 24-05-2017 7 2   Download

Đồng bộ tài khoản