intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng trở đoạn mạch

Xem 1-20 trên 51 kết quả Tổng trở đoạn mạch
 • Ở chế độ hình sin xác lập nhờ có biến đổi phức mà điện áp của một nhánh gồm 3 thông số mắc nối tiếp Rk, Lk, Ck là = + + ò i dt C 1 dt di u R i L k k k k k k k trở thành mk k Lk Ck mk k mk k k k . Z I . (R Z Z ) I . ) I j C (R j L = + + = w + w + 1 (2.1) Như vậy toán tử nhánh hình thức Lk= + + ò dt dt C d R L k k k 1 trở thành tổng trở phức: ZK=Rk+jwLk+ jwCk 1 (2.2) và toán tử nhánh đảo L -1 k trở thành tổng dẫn phức: YK=1/Zk (2.3) Vì vậy hệ phương...

  doc11p ngothihai2904 12-09-2012 186 13   Download

 • Câu 1(CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu UR , UL , UC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là A. UR sớm pha π/2 so với UL. B. UL sớm pha π/2 so với UC C. UR trễ pha π/2 so với UC. D. UC trễ pha π so với UL. Câu 2(CĐ 2007): Một máy biến thế có số vòng...

  doc3p ghost_thach 10-12-2010 382 150   Download

 • Khi giữa chỗ nối bảo vệ và điểm ngắn mạch có thêm các máy biến áp có tổ nối dây Y/Y (hay máy biến áp tự ngẫu), rơle tổng trở sẽ làm việc đúng, chỉ khác là giá trị ZR ở đầu cực rơle là tổng của tổng trở các đoạn đường dây và các máy biến áp tương ứng. Vấn đề đáng quan tâm ở đây là trường hợp các máy bién áp có tổ nối dây Y/∆ hoặc ∆/Y, chúng sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự làm việc của các rơle tổng trở khi xảy ra ngắn...

  pdf6p minhanh0246 21-09-2010 172 51   Download

 • Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian: i = Imcos(ωt+φ) Trong đó: i là giá trị cường độ dòng điện tại thời điểm t; Im 0 là giá trị cực đại của i; ω 0 là tần số góc; (ωt + φ) là pha của i tại thời điểm t; φ là pha ban đầu. Chu kì của dòng điện xoay chiều: T= 2p w . Tần số f=1/T. - Điện áp xoay chiều (hay hiệu điện thế xoay chiều) biến thiên tuần hoàn theo thời gian:u = Umcos(ωt + φ’) ...

  doc15p nhutrungduc 06-08-2012 228 46   Download

 • Xác định tổng trở của mạch R, L, C mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa điện áp và cđdđ thông qua góc lệch pha . - Hiên tượng cộng hưởng điện và điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 2) Kĩ năng: - Bàiết cách vẽ giản đồ vec tơ nghiên cứu đoạn mạch RLC. - Vận dụng tốt công thức được xây dựng trong bài.

  pdf6p kata_5 28-02-2012 447 29   Download

 • Biết cách vẽ và dùng giản đồ vectơ để nghiên cứu đoạn mạch RLC nối tiếp. Nắm được quan hệ giữa hiệu điện thế với cường độ dòng điện, biết cách tính tổng trở Z, độ lệch pha  của đoạn mạch RLC nối tiếp. Nắm được hiện tượng và điều kiện để xảy ra cộng hưởng.

  pdf9p zing1209 19-12-2010 256 27   Download

 • Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế của định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện. Nêu được các biểu thức xác định suất điện động và điện trở tổng hợp khi ghép các nguồn điện. Kĩ năng: Giải các bài tập liên quan đến, đoạn mạch chưa nguồn điện và bài toán ghép nguồn điện thành bộ.

  pdf6p paradise6 16-12-2011 209 16   Download

 • Kiến thức - Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế của định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện. - Nêu được các biểu thức xác định suất điện động và điện trở tổng hợp khi ghép các nguồn điện. 2. Kĩ năng - Giải các bài tập liên quan đến đoạn mạch chứa nguồn điện và bài toán ghép nguồn điện thành bộ. ...

  pdf4p zing1209 19-12-2010 256 14   Download

 • Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Phát biểu và viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cos trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

  pdf6p pencil_6 06-10-2011 308 13   Download

 • Xác định tổng trở của mạch R, L, C mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa điện áp và cđdđ thông qua góc lệch pha . - Hiên tượng cộng hưởng điện và điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 2) Kĩ năng: - Biết cách vẽ giản đồ vec tơ nghiên cứu đoạn mạch RLC. - Vận dụng tốt công thức được xây dựng trong bài.

  pdf6p kata_5 28-02-2012 104 13   Download

 • 8.9 CẶP HỒI TIẾP ÐIỆN THẾ NỐI TIẾP: Hình 8.20 diễn tả một mạch khuếch đại 2 tầng mắc nối tiếp có độ lợi lần lượt là AV1, AV2. tín hiệu hồi tiếp được lấy từ ngõ ra của tầng thứ 2 qua hệ thống R1, R2 đưa ngược lại tín hiệu ngõ vào vS. Với cách phân tích tương tự như đoạn trước, ta dễ dàng thấy rằng đây là trường hợp của mạch hồi tiếp điện thế nối tiếp. Ðặc tính chủ yếu như đã thấy là tổng trở vào tăng, tổng trở ra giảm và độ lợi...

  pdf5p poseidon06 01-08-2011 107 11   Download

 • Nắm được quan hệ giữa hiệu điện thế với cường độ dòng điện, biết Biết cách vẽ và dùng giản đồ vectơ để nghiên cứu đoạn mạch RLC nối cách tính tổng trở Z, độ lệch pha  của đoạn mạch RLC nối tiếp.  Nắm được hiện tượng và điều kiện để xảy ra cộng hưởng.

  pdf9p abcdef_52 19-11-2011 83 7   Download

 • Nắm được cách tính tổng trở và độ lệch pha của đoạn mạch RLC - Biết được điều kiện có cộng hưởng trong mạch RLC (chưa cần nắm sâu hiện tượng cộng hưởng) * Trọng tâm: Quan hệ giữa u và I trong mạch RLC. Định luật Ohm cho đạon mạch RLC. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC * Phương pháp: II. Chuẩn bị: III. Tiến hành lên lớp: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Cho một dòng điện xoay chiều i = I0 sin t, hs hãy viết các Pháp vấn, diễn giảng HS xem Sgk....

  pdf5p kata_7 29-02-2012 103 7   Download

 • Giáo trình Linh Kiện Điện Tử . * Mạch tương đương của FET với tín hiệu nhỏ: Người ta có thể coi FET như một tứ cực có dòng điện và điện thế ngõ vào là vgs và ig. Dòng điện và điện thế ngõ ra là vds và id id ig vds vgs Hình 39 Do dòng ig rất nhỏ nên FET có tổng trở ngõ vào là: v gs rπ = rất lớn ig Dòng thoát id là một hàm số theo vgs và vds. Với tín hiệu nhỏ (dòng điện và điện thế chỉ biến thiên quanh điểm điều hành), ta...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 75 5   Download

 • I / MỤC TIÊU : Biết cách vẽ và dùng giản đồ vectơ để nghiên cứu đoạn mạch RLC nối tiếp. Nắm được quan hệ giữa hiệu điện thế với cường độ dòng điện, biết cách tính tổng trở Z, độ lệch pha  của đoạn mạch RLC nối tiếp. Nắm được hiện tượng và điều kiện để xảy ra cộng hưởng. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Cuộn dây, điện trở, tụ điện, nguồn điện xoay chiều. 2 / Học sinh : Xem lại giản đồ vectơ của các bài 36 + 37 + 38...

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 112 5   Download

 • "Bài giảng Vật lí 12 - Bài 14: Mạch có R,L,C mắc nối tiếp" với những kiến thức về phương pháp giản đồ Fre-nen; mạch có R,L,C mắc nối tiếp; định luật Ôm cho đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp-tổng trở.

  ppt25p youtubeandhuuich 17-10-2020 27 1   Download

 • Kiến thức: - Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở mắc nối tiếp, song song, hổn hợp. 2- Kỹ năng: - Giải BT vật lý theo đúng các bước giải. - Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin. - Sử dụng đúng các thuật ngữ. 3- Thái độ: - Cẩn thận, trung thực, tuân thủ quy cách làm việc. ...

  pdf9p vnexpress1209 19-12-2010 578 40   Download

 • Khi ngắn mạch, ví dụ ở đoạn AB rất gần thanh góp trạm A (điểm N’’’ - hình 3.2), hầu như toàn bộ dòng ngắn mạch đều hướng đến điểm ngắn mạch qua máy cắt 1, còn phần dòng chạy theo mạch vòng ngang qua máy cắt 6 rất bé (gần bằng 0). Kết quả là bảo vệ 2 sẽ không tác động được vào thời điểm đầu của ngắn mạch (dù rằng nó có thời gian làm việc bé nhất). Bảo vệ 1 của đường dây AB sẽ tác động trước cắt máy cắt 1, lúc ấy bảo vệ...

  pdf9p minhanh0246 21-09-2010 444 31   Download

 • MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Biết cách vẽ và dùng giản đồ vectơ để nghiên cứu đoạn mạch RLC nối tiếp. - Nắm được quan hệ giữa hiệu điện thế với cường độ dòng điện, biết cách tính tổng trở Z, độ lệch pha  của đoạn mạch RLC nối tiếp. - Nắm được hiện tượng và điều kiện xảy ra cộng hưởng.

  pdf8p phalinh11 28-07-2011 160 17   Download

 • Nước ta thuộc nhóm các nước đang phát triển với một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống. Qua nhiều thập niên trở lại đây nền nông nghiệp của Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Hiện nay, khi nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang các ngành công nghiệp, dịch vụ... thì Việt Nam nông nghiệp vẫn là một ngành có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp nông thôn, nhờ đó mà ngành nông nghiệp đã...

  pdf100p 951864273 14-05-2012 79 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tổng trở đoạn mạch
p_strCode=tongtrodoanmach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2