intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm lý luận nhà nước pháp luật

Xem 1-16 trên 16 kết quả Trắc nghiệm lý luận nhà nước pháp luật
 • Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

  ppt98p 123tien0o0 31-10-2013 1085 263   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật - trần đoàn hạnh', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt145p 123tien0o0 31-10-2013 750 143   Download

 • Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước. I. Bản chất nhà nước: - Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự thống trị giai cấp.

  pdf34p 123tien0o0 31-10-2013 414 93   Download

 • Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền: a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, nêu các hình thức, phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta.

  pdf6p 123tien0o0 31-10-2013 1788 146   Download

 • Bản chất của Nhà nước XHCN. Chuyên đề 2: Chức năng của Nhà nước XHCN. Hình thức của Nhà nước XHCN. Bộ máy Nhà nước XHCN. Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  pdf34p 123tien0o0 31-10-2013 328 87   Download

 • Các phương pháp nghiên cứu khác. Phương pháp trừu tượng khoa học Là PP tư duy trên cơ sở tách cái Chung ra khỏi cái Riêng. Là PP quan trọng nhất của KH LL NN& . Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích: chia cái toàn thể, cái phức tạp thành các bộ phận, mặt, đơn giản.

  pdf49p 123tien0o0 31-10-2013 220 40   Download

 • Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực vì chúng: a/ Lý giải có căn cứ khoa học nhưng nhằm che dấu bản chất nhà nước. b/ Che dấu bản chất thực của nhà nước và thiếu tính khoa học. c/ Thể hiện bản chất thực của nhà nước nhưng chưa có căn cứ khoa học.

  pdf25p 123tien0o0 31-10-2013 425 162   Download

 • Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích? Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ chính là pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hội. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát triển của xã hội.

  pdf5p 123tien0o0 31-10-2013 696 124   Download

 • Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính cơ bản của pháp luật. Sự hình thành: - Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin, trong xã hội Cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật nhưng như mọi xã hội,

  pdf30p 123tien0o0 31-10-2013 316 116   Download

 • Hệ thống pháp luật(khái niệm, cơ cấu). Bản chất của pháp luật. So sánh giữa Pháp luật và phong tục tập quán. Mối quan hệ? Hiệu lực thời gian của văn bản quy phạm pháp luật?Các trường hợp áp dụng PL?

  pdf12p 123tien0o0 31-10-2013 483 62   Download

 • NN và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp của đời sống con người, được sinh ra khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định trên những tiền đề của nó. Muốn hiểu được bản chất của NN,

  pdf18p 123tien0o0 31-10-2013 293 102   Download

 • Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là : a.Kết quả của 3 lần phân công lao động trong lịch sử. b.Kết quả của nền sản xuất hàng hóa cùng những hoạt động thương nghiệp. c.Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.

  pdf12p 123tien0o0 31-10-2013 249 63   Download

 • Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những hệ thống cơ quan nào? A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử .

  pdf41p 123tien0o0 31-10-2013 179 45   Download

 • Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf7p 123tien0o0 31-10-2013 199 13   Download

 • Luật ngân sách nhà nước 2002 cũng đã đưa ra khái niệm chi ngân sách nhà nước nhưng ở dạng liệt kê, tại Khoản 2 Điều 2. Theo đó, chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi trả nợ của nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. Khái niệm trên đã chỉ ra một cách khá đầy đủ những nội dung chi cơ bản, mang tính then chốt cho việc đảm bảo...

  doc16p nguyenhai-lph 07-08-2011 972 334   Download

 • CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHỮNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP LIÊN QUAN 1. Dạng câu hỏi thường ra trong chương này: 1.1. Dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều sự lựa chọn, chọn phương án đúng nhất: Ví dụ 1: Một trong những bản chất của nhà nước là: a) Nhà nước có chủ quyền quốc gia ...

  pdf47p firings 09-08-2012 641 228   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trắc nghiệm lý luận nhà nước pháp luật
p_strCode=tracnghiemlyluannhanuocphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2