intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh

Chia sẻ: Trần Thị Thủy Tiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:145

0
598
lượt xem
134
download

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật - trần đoàn hạnh', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ LỊCH SỬ PHÁP LUẬT CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Giảng viên: Th.sTS. NguyễnHạnh Trần Đoàn Văn A Mẫu Điện thoại/E-mail: 0913.08.3399-trandoanhanh@gmail.com1 …………….. Mẫu tham khảo Bộ môn: Kinh ế - Khoa QTKD1 Kinh tế - tKhoa QTKD 1 trang bìa bài giảng Slide show 2009 Học kỳ/Năm biên soạn:………….
 2. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC NƯỚC VÀ PHÁPKINHT Ế LÝ LUẬN NHÀ HỌC THUYẾT LUẬ T www.ptit.edu.vn GIẢNG ẢNG VIÊN: TS. Ỹ.TRẦỄN VĂN A ẠNH GI VIÊN : THẠC S NGUY N ĐOÀN H Trang 2 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 3. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC NƯỚC VÀ PHÁPKINHT Ế LÝ LUẬN NHÀ HỌC THUYẾT LUẬ T Chương 1-Lý luận chung về nhà nước Lý luận cơ bản  Nguồn gốc của nhà nước  Định nghĩa nhà nước  Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước  Bản chất của nhà nước  Các kiểu và hình thức nhà nước www.ptit.edu.vn GIẢNG ẢNG VIÊN: TS. Ỹ.TRẦỄN VĂN A ẠNH GI VIÊN : THẠC S NGUY N ĐOÀN H Trang 3 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 4. BÀI GIẢNG MÔN LÝ LUẬ CÁC NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LỊCH SỬN NHÀHỌC THUYẾT KINH TẾ Chương 1-Lý luận chung về nhà nước Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam Bộ máy của nhà nước CHXHCN Việt Nam Vấn đề nhà nước pháp quyền ở Việt Nam www.ptit.edu.vn GIẢNG ẢNG VIÊN: TS. Ỹ.TRẦỄN VĂN A ẠNH GI VIÊN : THẠC S NGUY N ĐOÀN H Trang 4 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 5. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC NƯỚC VÀ PHÁPKINHT Ế LÝ LUẬN NHÀ HỌC THUYẾT LUẬ T Nguồn gốc của nhà nước Tiền đề ra đời của nhà nước Tiền đề kinh tế Tiền đề xã hội Chế độ tư hữu về tài sản Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 5 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 6. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC NƯỚC VÀ PHÁPKINHT Ế LÝ LUẬN NHÀ HỌC THUYẾT LUẬ T Khái niệm nhà nước Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 6 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 7. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước Là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt Thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ Có chủ quyền quốc gia Ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân Quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 7 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 8. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC NƯỚC VÀ PHÁPKINHT Ế LÝ LUẬN NHÀ HỌC THUYẾT LUẬ T Bản chất của nhà nước Tính giai cấp Vai trò xã hội ­Nhà nước là sản phẩm  của xã hội có giai cấp Nhà nước là một tổ  chức quyền lực công là  ­ Nhà nước là bộ máy  phương thức tổ chức  trấn áp đặc biệt của giai  bảo đảm lợi ích chung  cấp này đối với giai cấp  của xã hôi. khác www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 8 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 9. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Các kiểu nhà nước  Nhà nước XHCN Nhà nước tư sản Nhà nước phong kiến Nhà nước chủ nô www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 9 # Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 10. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC Hình thức chính thể là sự tổ ức ứcchức các là hình th ch tổ nhà nước theo ền lực tơn vị cơ quan quy các đ ối cao , cơ cấu , trình tự và hành chính giữlãnh thổ mối quanth – a chúng Chính chệể quan hệ h ất cộng hoà và itính cũnh như mức vớ nhau giộ a các bộủphận cấu đ ữ tham gia c a nhân dân vào việ thiế lậ giữa thành nhàcnướtc, p các Hình thức nhà nước cơ quan này cơ quan nhà nước trung ương với cơ Nhà nước nướn địa ất quan nhà đơ c nh phương Hình thức cấu trúc Nhà nước liên bang www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 10# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 11. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ Chế độ chính trị Là toàn bộ các phương pháp, cách thức, phương tiện mà Chế độ dân chủ các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước Chế độ phản dân chủ www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 11# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 12. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước Bản chất bao trùm chi  Là nhà nước của tất cả các phối mọi lĩnh vực của dân tộc cùng sinh sống trên lãnh Tính tnhân dân thổ Việ Nam đời sống nhà nước  tổ chức và hoạt động trên cơ hiện nay là sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân  Dân chủ rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế xã hội  Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác www.ptit.edu.vn GIẢGIẢNG VIÊN: ẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH NG VIÊN : TH TS. NGUYỄ VĂN A Trang 12# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 13. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam  Chức năng kinh tế  Chức năng xã hội Chức năng đối nội  Chức năng đảm bảo sự ổn định, an ninh chính trị  Bảo vệ tổ quốc  Thiết lập củng cố phát Chức năng đối ngoại triển quan hệ đối ngoại  Tham gia bảo vệ hoà bình và tiến bộ thế giới www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 13# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 14. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ Khái niệm là tổng thể các thiết chế chính trị tồn tại và hoạt động trong mối liên hệ hữu cơ với nhau nhằm tạo ra một cơ chế thực hiện quyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 14# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 15. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ Hệ thống chính trị Đảng Nhà nước Mặt trận tổ cộng sản Cộng hoà quốc Việt Việt Nam XHCNVN Nam và các tổ chức chính trị xã hội www.ptit.edu.vn GIẢGIẢNG VIÊN: ẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH NG VIÊN : TH TS. NGUYỄ VĂN A Trang 15# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 16. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ Là một hệ thống tổ chức chặt chẽ, khoa học trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Có sự thống nhất cao về lợi ích lâu dài cũng như mục tiêu hoạt động www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 16# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 17. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 17# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 18. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ CHƯƠNG 2 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT  Nguồn gốc và bản chất của pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 18# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 19. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ Nguồn gốc của pháp luật Tiền đề ra đời của pháp luật Tiền đề kinh tế Tiền đề xã hội Chế độ tư hữu về tài sản Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 19# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
 20. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT C THUYẾT KINH TẾ Bản chất của pháp luật Tính giai cấp Vai trò xã hội -Phản ánh ý chí nhà nước của - Ghi nhận những cách giai cấp thống trị trong xã hội xử sự hợp lý được số - Điều chỉnh các quan hệ xã hội đông chấp nhận phát triển theo mục tiêu, trật tự - Là công cụ để điều phù hợp với ý chí của giai cấp chỉnh các quá trình xã thống trị hội www.ptit.edu.vn GIẢNGẢNG VIÊN: TS. NGUYỄNĐOÀNA ẠNH GI VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN VĂN H Trang 20# Trang BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản