intTypePromotion=3

Đề thi lý luận nhà nước pháp luật

Xem 1-20 trên 182 kết quả Đề thi lý luận nhà nước pháp luật
 • Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

  ppt98p 123tien0o0 31-10-2013 919 254   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật - trần đoàn hạnh', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt145p 123tien0o0 31-10-2013 612 135   Download

 • Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước. I. Bản chất nhà nước: - Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự thống trị giai cấp.

  pdf34p 123tien0o0 31-10-2013 313 90   Download

 • Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền: a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, nêu các hình thức, phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta.

  pdf6p 123tien0o0 31-10-2013 1262 137   Download

 • Bản chất của Nhà nước XHCN. Chuyên đề 2: Chức năng của Nhà nước XHCN. Hình thức của Nhà nước XHCN. Bộ máy Nhà nước XHCN. Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  pdf34p 123tien0o0 31-10-2013 269 84   Download

 • Các phương pháp nghiên cứu khác. Phương pháp trừu tượng khoa học Là PP tư duy trên cơ sở tách cái Chung ra khỏi cái Riêng. Là PP quan trọng nhất của KH LL NN& . Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích: chia cái toàn thể, cái phức tạp thành các bộ phận, mặt, đơn giản.

  pdf49p 123tien0o0 31-10-2013 154 34   Download

 • Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực vì chúng: a/ Lý giải có căn cứ khoa học nhưng nhằm che dấu bản chất nhà nước. b/ Che dấu bản chất thực của nhà nước và thiếu tính khoa học. c/ Thể hiện bản chất thực của nhà nước nhưng chưa có căn cứ khoa học.

  pdf25p 123tien0o0 31-10-2013 353 160   Download

 • Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích? Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ chính là pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hội. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát triển của xã hội.

  pdf5p 123tien0o0 31-10-2013 584 122   Download

 • 1. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. 2. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. 3. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf7p butmaulam 29-10-2013 518 119   Download

 • Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính cơ bản của pháp luật. Sự hình thành: - Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin, trong xã hội Cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật nhưng như mọi xã hội,

  pdf30p 123tien0o0 31-10-2013 280 113   Download

 • Hệ thống pháp luật(khái niệm, cơ cấu). Bản chất của pháp luật. So sánh giữa Pháp luật và phong tục tập quán. Mối quan hệ? Hiệu lực thời gian của văn bản quy phạm pháp luật?Các trường hợp áp dụng PL?

  pdf12p 123tien0o0 31-10-2013 357 62   Download

 • NN và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp của đời sống con người, được sinh ra khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định trên những tiền đề của nó. Muốn hiểu được bản chất của NN,

  pdf18p 123tien0o0 31-10-2013 233 98   Download

 • Chương trình ôn tập thi tuyển sinh cao học luật môn: Lý luận nhà nước và pháp luật gồm 10 chuyên đề nêu lên những nội dung chính của môn học, giúp các bạn sinh viên nắm bắt những nội dung cốt lõi của môn học, từ đó ôn thi hiệu quả.

  pdf34p haohiep11 19-04-2016 277 75   Download

 • Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là : a.Kết quả của 3 lần phân công lao động trong lịch sử. b.Kết quả của nền sản xuất hàng hóa cùng những hoạt động thương nghiệp. c.Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.

  pdf12p 123tien0o0 31-10-2013 186 61   Download

 • Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những hệ thống cơ quan nào? A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử .

  pdf41p 123tien0o0 31-10-2013 148 42   Download

 • Tài liệu Câu hỏi ôn thi cao học môn: Lý luận nhà nước và pháp luật trình bày các câu hỏi liên quan đến lý luận nhà nước, các vấn đề liên quan đến pháp luật qua các câu hỏi, giúp các bạn bổ sung các kiến thức cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc53p rock67 26-04-2018 180 27   Download

 • Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf7p 123tien0o0 31-10-2013 119 13   Download

 • Giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 12 đến chương 24 với các nội dung lý luận chung về pháp luật.

  pdf355p kloi1122 24-10-2017 148 62   Download

 • 1. Hãy phân biệt khoa học Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới với khoa học Lý luận nhà nước và pháp luật. 2. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự hình thành nhà nước? 3. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật?

  pdf5p butmaulam 29-10-2013 237 47   Download

 • Theo anh chị, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước như hiện nay thì việc vận dụng nội dung pháp luật về kinh tế trong quản lý nhà nước và quá trình kinh doanh của xã hội được thực hiện thế nào? Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam và ở địa phương của anh chị? Từ thực tiễn lịch sử phát triển các xã hội qua các thời đại nói chung và trong thế giới đương đại nói riêng, từ những thất bại cay đắng của các nền kinh tế kế...

  doc13p ngovanninh 03-05-2011 362 125   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đề thi lý luận nhà nước pháp luật
p_strCode=dethilyluannhanuocphapluat

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản