intTypePromotion=3

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
119
lượt xem
32
download

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận nhà nước và pháp luật gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước và pháp luật, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC<br /> VÀ PHÁP LUẬT<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> BỘ MÔN LUẬT CĂN BẢN<br /> <br /> U<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> D<br /> <br /> 1. Hiến pháp năm 2013<br /> 2. Giáo trình Lí luận Nhà nước và pháp luật<br /> 3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật<br /> năm 2015<br /> 4. Tạp chí: Luật học, ĐH Luật Hà Nội; Nhà nước<br /> và pháp luật, Viện khoa học xã hội VN; Nghiên<br /> cứu lập pháp, Văn phòng quốc hội….<br /> <br /> U<br /> <br /> http:// www.chinhphu.vn<br /> http:// www.westlaw.com<br /> http:// www.lib.hlu.edu.vn<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> TỔNG QUAN MÔN HỌC<br /> 1<br /> <br /> Những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp<br /> luật<br /> <br /> D<br /> Các kiểu Nhà nước và Pháp luật<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 3<br /> <br /> H<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật<br /> <br /> Ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật<br /> <br /> 5<br /> <br /> Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý<br /> <br /> M<br /> <br /> 4<br /> <br /> U<br /> <br /> KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU<br /> <br /> D<br /> <br /> • 10 tuần nghiên cứu lý thuyết<br /> • 3 tuần thảo luận<br /> • 2 tuần kiểm tra<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> Chóc c¸c bạn thµnh<br /> c«ng trong học tập vµ<br /> h¹nh phóc trong cuéc<br /> sèng!!!<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận cơ bản về<br /> nhà nước và pháp luật<br /> <br /> D<br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản