intTypePromotion=1
ADSENSE

Tri thức khai báo

Xem 1-20 trên 2045 kết quả Tri thức khai báo
 • Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triển khai hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp; đánh giá hoạt động quản trị tri thức trong tổ chức; rủi ro trong quản trị tri thức; xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh tế mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p dongcoxanh25 22-06-2022 5 2   Download

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thành tựu của công nghệ thông tin đã được ứng dụng làm thay đổi nhanh chóng các hoạt động quản trị, kinh doanh của Doanh nghiệp DN. Những kết quả cụ thể của chuyển đổi số là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng, hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

  pdf9p runordie2 06-06-2022 18 1   Download

 • Tại Trường Đại học Duy Tân, việc chia sẻ tri thức được thực hiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, tuy nhiên, hoạt động chia sẻ còn rời rạc và chưa được triển khai triệt để. Chính vì vậy, nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên Trường Đại học Duy Tân" đã được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính khảo sát các giảng viên trong khuôn viên nhà trường, nhóm tác giả đã chỉ ra những yếu tố cơ bản bao gồm: Giao tiếp đồng nghiệp, sự quan tâm và rủi ro là những yếu tố chính tác động đến việc chia sẻ tri thức.

  pdf18p runordie2 06-06-2022 4 1   Download

 • Luận án "Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam" với được thực hiện với mục tiêu là xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong VBVB tỉnh Quảng Nam để phát triển bền vững ngành khai thác hải sản, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội.

  pdf258p hoamaudon2510 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về PHP; Cơ chế hoạt động của WebServer; Khai báo và gán giá trị cho biến; Phạm vi hoạt động của biến; Xuất dữ liệu ra trình duyệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p tomjerry010 14-06-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Môi trường và an toàn an ninh trong nhà hàng (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp cho sinh viên hiểu được các khái niệm môi trường, môi trường du lịch, phát triển du lịch bền vững và những ảnh hưởng của hoạt động du lịch lên môi trường. Qua bài học sinh viên sẽ có ý thức trong việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p charaznable 06-06-2022 7 1   Download

 • Các giống ngô nếp bản địa đã được chọn lọc và tồn tại lâu dài tại các vùng sinh thái khác nhau là nguồn tài nguyên di truyền quý cho nghiên cứu chọn tạo giống. Hiện trạng của các giống này chủ yếu là được lưu giữ, duy trì để giữ nguồn gen mà chưa được đánh giá mô tả, đánh giá cụ thể và chi tiết cũng như chưa khai thác vào công tác nghiên cứu tạo giống. Do đó việc cần thiết phải có các nghiên cứu chuyên sâu về các giống ngô nếp bản địa phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển các giống ngô nếp thích ứng với biến đổi khí hậu.

  pdf6p thenthen19 13-06-2022 16 1   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm - Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm. Chương này cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguyên lí và thực hành các nghiệp vụ bảo hiểm; khái quát về xây dựng khả năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề quản trị rủi ro và kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf2p charaznable 06-06-2022 20 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các phương pháp tổ chức, tối ưu khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đào tạo tín chỉ" được thực hiện nhằm nghiên cứu tổng quan về các kỹ thuật tổ chức, tối ưu truy vấn dữ liệu trong quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Tập trung chi tiết vào phân tích cấu trúc hiện tại của cơ sở dữ liệu đào tạo tín chỉ Đại học Thương mại, áp dụng các phương pháp tối ưu hóa các bó lệnh khai thác dữ liệu của Database này.

  pdf61p charaznable 06-06-2022 37 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Hàm. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm hàm; khai báo hàm; đối số của hàm - đối số là tham trị; kết quả trả về của hàm - lệnh RETURN; PROTOTYPE của một hàm; hàm đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p haoasakura 30-05-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 11: Mảng. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm; khai báo mảng; khởi động trị của mảng; mảng là đối số của hàm, mảng là biến toàn cục; các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p haoasakura 30-05-2022 8 0   Download

 • Dựa vào số liệu điều tra 46 tàu câu mực, 4 cơ sở nậu mực và kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại Công ty TNHH MTV Minh Quang, nghiên cứu trình bày: Hiện trạng khai thác, chế biến và tiêu thụ mực đại dương tại tỉnh Quảng Ngãi; Xác định được chuỗi giá trị mực đại dương hiện có; Phân tích ma trận SWOT; Đưa ra quy trình nâng cấp hầm bảo quản mực trên tàu, sơ chế và bảo quản mực trên tàu, chế biến chả mực, chế biến xúc xích mực, chế biến chà bông mực;...

  pdf7p vipatriciawoertz 30-05-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1) gồm có 2 phần, bao gồm phương pháp dạy học môn sinh học lớp 6 và phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần phương pháp dạy học môn sinh học lớp 6 gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 6 (thực vật); chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 6; chương 3 sự hình thành và phát triển các khái niệm, kỹ năng trong chương trình Sinh học 6; chương 4 phương pháp dạy học Sinh học 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p runordie1 10-05-2022 3 1   Download

 • Báo cáo thực tập Phân tích tình hình hoạt động Ngân hàng Sacombank có nội dung gồm 3 chương chính: chương I - giới thiệu khái quát chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thái Nguyên; chương II - phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thái Nguyên; chương III - đánh giá chung tình hình của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thái Nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p nguyenthao258013 21-05-2022 82 7   Download

 • Bài báo này đề xuất việc nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật tra cứu ảnh về cây dược liệu theo nội dung sử dụng dấu hiệu nhị phân của ảnh như xác định véc tơ đặc trưng, biểu diễn và trích rút đặc trưng và tính độ tương tự nhằm hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, nhận dạng và phát hiện về cây dược liệu. Đồng thời, đề xuất cài đặt ứng dụng thực nghiệm có sử dụng kỹ thuật tra cứu ảnh cây dược liệu vào phục vụ cho việc quản lý, khai thác và duy trì một cách có hiệu quả các nguồn cây dược liệu của Việt Nam.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày khái quát những khảo sát, thống kê, đánh giá về thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam từ năm 2016 đến nay bao gồm từ hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết quả tuyển sinh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phát triển chương trình, đào tạo chất lượng cao, đảm bảo và kiểm định chất lượng, xây dựng và đánh giá kỹ năng nghề, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học..., trên cơ sở đó cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức của giáo dục nghề nghiệp.

  pdf16p vithales 20-04-2022 25 0   Download

 • Bài viết trước hết tổng quan các nghiên cứu và dự báo về ảnh hưởng của CMCN 4.0 đến các chức năng cơ bản của đại học: Đào tạo, nghiên cứu và khai thác tri thức, từ đó rút ra và phân tích các thách thức mà trường đại học phải đối mặt trong một hai thập kỷ tới. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số đề xuất, ý tưởng đổi mới hoạt động của trường đại học để thích nghi và vượt qua các thách thức này.

  pdf17p viplato 05-04-2022 11 0   Download

 • Tục thờ thành hoàng làng là tín ngưỡng phổ biến ở làng quê Việt Nam. Thành hoàng có vị trí khá đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Việt. Những ông thành hoàng, bà thành hoàng là biểu tượng của lực lượng bảo vệ cuộc sống của triều đình cho phép dân làng thờ phụng; đó là những người khai dân, lập ấp được coi như thủy tổ của làng;... Mời các bạn cùng tìm hiểu những câu truyện về các bà thành hoàng làng Việt Nam.

  pdf118p bakerboys01 07-04-2022 6 0   Download

 • Khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing- IUU) là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng tới việc khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật, an ninh lương thực, kinh tế biển, quản trị biển, đồng thời nó cũng là nguyên nhân chính phá vỡ sự đa dạng sinh học biển trên toàn cầu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích kinh nghiệm phòng, chống IUU của Philippines và Thái Lan và rút ra một số kiến nghị nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thuỷ sản Việt Nam.

  pdf15p viplato 05-04-2022 18 0   Download

 • Khóa tối tiểu và phản khóa là những khái niệm có vai trò quan trọng trong toán tử bao đóng. Bài báo giới thiệu về một bài toán tập không khóa của toán tử bao đóng. Bài toán này được bài viết chứng minh có độ phức tạp là NP-đầy đủ.

  pdf6p viplato 05-04-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tri thức khai báo
p_strCode=trithuckhaibao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2