intTypePromotion=1
ADSENSE

Trường quyền hiện đại

Xem 1-20 trên 960 kết quả Trường quyền hiện đại
 • Thông qua việc thực hiện đề tài cấp thành phố (TP): “Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard map system) dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám”, với sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu phát triển thành công những nội dung quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro toàn diện, sử dụng cảm biến năng lượng thấp và ảnh viễn thám.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 2 0   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế" được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2018 và 2019. Để đạt được mục tiêu đã đặt ra, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập và xử lý số liệu liên quan đến việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của thị xã Hương Trà. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 2   Download

 • Bài viết "Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đông Nam bộ thời kỳ đổi mới" trình bày quá trình cũng như xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Kết quả cho thấy, nền kinh tế vùng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trên cả ba phương diện: cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế, tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2 là phần phụ lục với bản dịch Đại Việt sử ký tục biên quyển 20 và 21 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Thế Long thực hiện và sách dẫn để tra cứu do Bộ môn phương pháp luận sử học thuộc khoa sử Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p runthenight02 08-11-2022 16 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chủ đề Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển Địa 10 -THPT" nhằm nghiên cứu vận dụng mô hình 5E và ứng dụng CNTT vào dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa lí 10 nhằm phát huy năng lực HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Địa lí ở trường THPT. Ngoài ra thông qua đề tài giúp bản thân và các đồng nghiệp bồi dưỡng thêm kiến thức để đổi mới PPDH theo công nghệ giáo dục hiện đại.

  doc48p matroinho0804 17-11-2022 10 2   Download

 • Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin trang bị cho người học kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin; về kinh tế hàng hóa; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p duonghoanglacnhi 07-11-2022 19 1   Download

 • Bài viết Quản trị đô thị địa phương trong bối cảnh Việt Nam (tiêu điểm là quản trị đô thị) trình bày nhận thức về khái niệm quản trị địa phương và quản trị đô thị; Những đặc trưng cơ bản nhất của hệ thống quản lý đô thị hiện đại và vai trò của chính quyền địa phương; Phân quyền sâu rộng và quản lý theo lãnh thổ; Một vài suy nghĩ về quản trị và chính quyền địa phương tại Việt Nam.

  pdf8p viporsche 25-10-2022 5 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị) phần 2 gồm các nội dung chính sau: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p canhdongco10 06-10-2022 41 7   Download

 • Bài viết Hài hòa tính xã hội và tính kinh tế trong bồi thường và tái định cư khi thu hồi đất tại Việt Nam trình bày tầm quan trọng của công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư; Hài hòa tính xã hội và tính kinh tế khi thực hiện chính sách thu hồi đất;

  pdf6p viaudi 04-08-2022 14 0   Download

 • Bài viết Phương thức thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến đơn vị và cá nhân ở trường Đại học Tiền Giang đưa ra một phương thức được áp dụng cho Trường đại học Tiền Giang và cũng có thể áp dụng cho những trường đại học khác.

  pdf4p viangelamerkel 18-07-2022 9 2   Download

 • Hi vọng Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Chủ nghĩa tư bản hiện đại năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf3p troinangxanh25 23-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Một số bất cập trong xây dựng cơ chế chính sách để đáp ứng quyền tự chủ về quản lý nhân sự của trường đại học thành viên thuộc đại học vùng ở Việt Nam trình bày thực trạng và những bất cập trong quá trình thực hiện tự chủ về nhân sự về vấn đề nhân sự ở các cơ sở giáo dục đại học Vùng.

  pdf7p viangelamerkel 18-07-2022 14 2   Download

 • Bài viết Thực trạng tài chính và triển khai tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập trình bày một số điểm chính về thực trạng tài chính và một số vấn đề khi thực hiện tự chủ tài chính trong trong các trường đại học công lập Việt Nam.

  pdf4p viangelamerkel 18-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Bàn về tự do học thuật trong cơ chế tự chủ của giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay đưa ra các luận chứng khoa học và thực tiễn để nhấn mạnh quyền tự do học thuật tại các trường đại học của thế giới nói riêng và VN nói chung và đề xuất một số giải pháp để nâng cao tự do học thuật tại các trường ĐH ở VN, nhất là các trường ĐH định hướng nghiên cứu.

  pdf9p viangelamerkel 18-07-2022 10 1   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết về chủ đề môi trường và kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p britaikridanik 25-06-2022 23 1   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 32 1   Download

 • Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Mỗi cố vấn học tập như là một “mắt xích” trong vòng tròn mối liên hệ giữa sinh viên - chương trình đào tạo - nhà trường. Phần lớn các trường đại học và một số trường cao đẳng hiện nay đã có những văn bản quy định ghi rõ nhiệm vụ, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của cố vấn học tập. Mời các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề lý luận về cố vận học tập qua phần 1 cuốn sách.

  pdf142p bakerboys04 16-05-2022 25 2   Download

 • Triều Nguyễn trong giai đoạn còn là một triều đại phong kiến độc lập (1802 - 1885), đã có vai trò rất lớn trong việc xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Triều Nguyễn đã kế thừa kinh nghiệm của các triều đại trước, phát huy hết tác dụng tích cực của mình, ra sức thực hiện các hoạt động hoạt động tuần tra, kiểm soát mặt biển và hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo của mình và góp phần đảm ảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên lãnh hải Việt Nam lúc bấy giờ.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết đánh giá khung pháp lý nhằm thực hiện tự chủ đại học tại Việt Nam, qua việc chỉ rõ các bất cập phát sinh trong thực tế triển khai tự chủ đại học được đánh giá trên 3 nhóm nội dụng: Tự chủ học thuật và chuyên môn, tự chủ về tổ chức và nhân sự, tự chủ về tài chính.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 11 1   Download

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697) - Tập 3: Phần 2 là phần Phụ lục với bản dịch Đại Việt sử ký tục biên quyển XX – XXI của Phạm Công Trứ do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Thế Long thực hiện và sách dẫn để tra cứu do Bộ môn phương pháp sử luận học thuộc Khoa sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf204p cucngoainhan7 21-03-2022 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trường quyền hiện đại
p_strCode=truongquyenhiendai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2