intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyền hình dân tôc

Xem 1-20 trên 819 kết quả Truyền hình dân tôc
 • Niê Thanh Mai là nhà văn nữ người Ê Đê đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuộc, Đăk Lăk. Trong các truyện ngắn đã xuất bản, Niê Thanh Mai đều nhất quán hướng đến ghi nhận nét đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên. Thông qua tác phẩm, người đọc có thể hình dung ngôi nhà sàn, bậc cầu thang đến rượu cần, món ăn, nếp sinh hoạt, phong tục của đồng bào Ê Đê cụ thể mà độc đáo, sống động.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu bắt đầu bằng việc phân tích các yếu tố di sản kiến trúc văn hóa Chăm Pa hiện có, tìm hiểu và đưa ra các yếu tố xác định giá trị “Bản sắc” đặc trưng của kiến trúc văn hóa truyền thống dân tộc Chăm Pa thông qua một số mô hình thiết kế các khu resort nghỉ dưỡng tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Bằng cách phân tích các yếu tố về môi trường, không gian, văn hóa, kiến trúc và xã hội con người Chăm Pa có phù hợp trong xu hướng tìm kiếm những giá trị thiết kế nhận diện bản sắc Kiến trúc văn hóa Chăm Pa hiện nay.

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc trong trường phổ thông nhằm mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên quê hương mình. Giáo dục truyền thống văn hóa, bồi dưỡng ý thức dân tộc, nâng cao thái độ trân trọng di sản văn hóa dân tộc và trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng, hình thành ở học sinh tình cảm trong sáng, cao đẹp, yêu thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p alucardhellsing 04-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết trình bày về phương pháp ước lượng hợp lý cực đại-Maximum LikeliHood Estimation (MLE) cho thời gian trễ giữa hai kênh tín hiệu điện cơ theo một mô hình đa thức được chứng minh. Mô phỏng Monte Carlo được thực hiện ở các mức nhiễu khác nhau để đánh giá tác động của nhiễu lên các phương pháp các ước lượng. Ước lượng hợp lý cực đại dẫn đến một bài toán tối ưu, trong bài báo này chúng tôi dùng phương pháp NewTon và phương pháp giả luyện kim cho việc tối ưu hóa.

  pdf7p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết đề xuất các mô hình hệ số kinh nghiệm cá nhân và xã hội trong thuật toán bầy đàn. Sau đó, áp dụng các mô hình này vào bài toán ánh xạ ứng dụng lên chip. Thông qua đánh giá tốc độ hội tụ và độ ổn định của thuật toán tối ưu, mô hình gốc và một số mô hình hệ số kinh nghiệm cá nhân - xã hội đề xuất đã được khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Tây Nguyên là địa bàn sinh sống lâu đời của 12 dân tộc thiêu số tại chỗ, trong đó có đồng bào dân tộc Êđê. Cộng đồng người Êđê là cư dân đã có mặt lâu đời ở miền trung Tây Nguyên. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích tổ chức đời sống, xã hội truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê - cơ sở hình thành Luật tục của người Êđê.

  pdf5p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Tình hình nghiên cứu về Hàn Quốc ở Việt Nam đến nay được tiếp cận và nghiên cứu theo nhiều hướng đa dạng. Thế nhưng hướng tiếp cận thông qua hội hoạ hiện vẫn còn mới mẻ. Giống như các loại hình sáng tạo khác, hội hoạ Hàn Quốc cũng là một loại thành tựu văn hoá do dân tộc Hàn tạo ra. Nghiên cứu này sẽ đi khảo sát một số bức tranh phong tục của hoạ sĩ Kim Hong Do (1745~1806?) nhằm tìm hiểu đời sống giải trí của người Hàn Quốc giai đoạn hậu kỳ Joseon (1700~1850).

  pdf12p vinikolatesla 25-03-2022 6 0   Download

 • Tiểu luận: Nguồn gốc hình thành và nguồn gốc quyết định đến bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn nắm được giá trị truyền thống dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại; chủ nghĩa Mác - Lênin; phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

  ppt20p huong28129 25-03-2022 7 2   Download

 • Mục đích của luận án là tìm hiểu những đặc điểm về hình thức và ngữ nghĩa của dân ca Tày, luận án nhằm chỉ ra những giá trị riêng biệt và độc đáo của ngôn ngữ trong dân ca Tày, qua đó góp phần bảo tồn, phát triển vốn văn hóa truyền thống của dân tộc Tày.

  pdf264p caphesuadathemtieu 02-03-2022 14 2   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ đặc điểm của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn trong vùng Then Lạng Sơn. Qua đó tìm hiểu sự biến đổi của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then trong bối cảnh được sân khấu hóa văn hóa dân tộc như hiện nay. Từ đó góp phần vào việc bảo tồn có hiệu quả và phát huy các giá trị của bản sắc văn hoá truyền thống của loại hình nghệ thuật trình diễn này.

  pdf221p hoaanhdao709 19-01-2022 7 2   Download

 • Nhân tài là nguyên khí của Quốc gia. Trọng dụng nhân tài luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ nghìn đời nay. Đến thời đại Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập nước Việt Nam mới, với tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và trọng dụng nhân tài của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài và cũng đã thu được những thành công to lớn. Tác giả bài viết xin được chia sẻ một vài suy nghĩ với mong muốn đóng góp ý kiến cho việc hình thành một Chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài của Việt Nam thật sự thiết thực và có ý nghĩa.

  pdf9p vishivnadar 17-01-2022 11 1   Download

 • Bài viết phân tích các đặc trưng “bản” của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam từ tên gọi, ranh giới, hình thức quản lý bản truyền thống và hiện nay, đồng thời chỉ rõ vai trò của trưởng bản trong điều hành sản xuất, điều phối đất đai, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng cấm và giữ gìn trật tự, an ninh...

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 3 0   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là nghiên cứu, hiểu rõ thực trạng giảng dạy các bài hiểu biết chung về quốc phong- an ninh (bài lý thuyết) tại trường THPT. Đề xuất những kinh nghiệm giảng dạy bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như khai thác sử dụng intenet vào dạy học quốc phòng - an ninh.

  pdf26p tomjerry009 04-01-2022 14 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo cho học sinh. Tạo hứng thú trong học tập, giúp các em được trải nghiệm nâng cao kĩ năng viết, góp phần hình thành một số phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đưa các giá trị lịch sử của dân tộc, quê hương gần hơn trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ.

  pdf64p tomjerry009 04-01-2022 8 1   Download

 • Nghiên cứu đề tài “Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ” nhóm đã nhận thấy rằng: Nghệ thuật quân sự Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với các yếu tố chính trị, xã hội. Từ khi có Đảng lãnh đạo Nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng lý luận quân sự Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh hoa truyền thống quân sự dân tộc. Từ khi có Đảng lãnh đạo nghệ thuật quân sự Việt Nam đã thừa kế nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên và đã không ngững phát triển, góp phần quyết định thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

  doc25p alodiepdayyy 06-01-2022 56 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là cung cấp tri thức, kỹ năng, bồi dưỡng thái độ, hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh. Giáo dục truyền thống tự hào dân tộc, tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương, Tổ quốc; Giáo dục những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong giai đoạn mới. Giáo dục ý thức bảo vệ, quảng bá những di sản của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung cho cộng đồng trong nước và quốc tế.

  pdf41p caphesuadathemtieu 31-12-2021 8 1   Download

 • An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, quan trọng nhất của an ninh quốc gia, quyết định sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước và cũng là nơi phải đối diện với nhiều thách thức an ninh chính trị. Từ việc phân tích tình hình an ninh chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên.

  pdf7p meyerowitz 25-12-2021 19 2   Download

 • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã góp phần tạo nên những giá trị, triết lý đạo đức mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc như hiếu thảo, nhân ái, cộng đồng, truyền thống dân tộc, luôn song song cùng sự hình thành và phát triển của dân tộc. Còn là một nhân tố góp phần để bảo tồn và duy trì văn hóa truyền thống, tập quán mang đậm nét văn hóa của dân tộc.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 21 3   Download

 • Thạch Lam được ngưỡng mộ là cây bút truyện ngắn xuất sắc với tấm lòng đồng cảm, thương xót con người. Trong bài viết của ông, một số trang viết về những người nghèo sống ở nông thôn và thành phố, đặc biệt là những người phụ nữ phải gánh chịu nhiều cay đắng và bất công của chế độ xã hội trong quá khứ vào những năm 1930. Dưới ngòi bút của ông, diện mạo của phụ nữ hiện thực, sống động như thật với tất cả những gì bình dị nhưng đầy sâu sắc và đầy tính dân tộc.

  pdf4p thienlangso 15-12-2021 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ đặc điểm của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn trong vùng Then Lạng Sơn. Qua đó tìm hiểu sự biến đổi của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then trong bối cảnh được sân khấu hóa văn hóa dân tộc như hiện nay. Từ đó góp phần vào việc bảo tồn có hiệu quả và phát huy các giá trị bản sắc văn hoá truyền thống của loại hình nghệ thuật trình diễn này.

  pdf27p tomjerry008 11-12-2021 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Truyền hình dân tôc
p_strCode=truyenhinhdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2