Tư tưởng của đảng

Xem 1-20 trên 7634 kết quả Tư tưởng của đảng
 • Bài giảng Bài 5: Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc điểm công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nội dung, hình thức, nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới.

  ppt28p cocacola_02 01-10-2015 74 19   Download

 • Bài giảng gồm có những nội dung chính: công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nị trí, vai trò của công tác tư tưởng; đặc điểm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng; nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng;...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt41p estupendo1 06-08-2016 42 12   Download

 • Tài liệu tham khảo tư tưởng của Lenin về chuyên chính vô sản và ý nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay

  doc5p dosatlatoiac 03-08-2010 427 112   Download

 • Hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp Đổi Mới, Đảng và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lenin trong “Chính sách kinh tế mới” đề ra nhiều chủ trương đúng đắn để tạo ra đòn bẩy kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển. Bài viết của PGSTS Cao Duy Hạ phân tích về sự vận dụng sáng tạo này.

  pdf7p xedapdo 29-04-2010 211 85   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 70 năm qua, công tác tư tưởng của Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự lãnh đạo của Đảng

  pdf73p ruavanguom 26-09-2012 99 31   Download

 • Lý học của Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ tập trung lý giải những vấn đề xuất phát từ trực quan sinh động về một thế giới đang diễn biến phức tạp nhưng tất thảy mọi hiện tượng, sự vật trong đó đều vận động theo một quy luật đã định sẵn.

  pdf10p pechi1412 25-11-2015 20 9   Download

 • (NB)Tập bài giảng Xây dựng Đảng sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về vị trí, đối tượng và phương pháp của môn xây dựng Đảng; đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng của Đảng Cộng sản cầm quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; công tác tư tưởng của Đảng và một số kiến thức khác.

  pdf94p maiyeumaiyeu07 31-08-2016 35 7   Download

 • Ngay từ những năm đầu giành được chính quyền, V.I.Lênin và Đảng Cộng sản Nga đã ý thức sâu sắc được những khó khăn mà chính quyền Xô viết đang gặp phải và đang trực tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp cách mạng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cơ giới hóa nông nghiệp nước ta theo tư tưởng của V.I.Lênin" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf5p bethuy1990 20-11-2015 31 6   Download

 • Nội dung bài viết là nêu lên tư tưởng Plato là vị triết gia vĩ đại, có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển triết học, đặc biệt là triết học phương Tây. Tư tưởng của ông về dân chủ trong tác phẩm “Cộng hòa” có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và phát triển chính trị.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Trang bị cho người học những kiến thức về vị trí, vai trò công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng. Giúp cho người học nắm được các nguyên tắc, phương châm tiến hành công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng

  doc32p kutin1206 26-12-2013 863 181   Download

 • Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ chế độ chính trị, Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo ở các nước xã hội chủ nghĩa là sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; sai lầm trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong hoạt động của Đảng.

  pdf105p vascaravietnam 15-08-2012 185 78   Download

 • Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII II. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X Kinh tế thị trường không phải là cái riêng của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường không phải là cái riêng của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung...

  ppt16p thanhphuc_baoai 07-09-2012 296 75   Download

 • Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 11: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Vai trò, đặc điểm công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác tư tưởng, nghiệp vụ công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt41p doinhugiobay_05 01-12-2015 100 32   Download

 • Một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tư tưởng là những nội dung chính trong bài giảng bài 3 "Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt38p thuhoa15 17-12-2015 138 32   Download

 • Bài giảng này trình bày các nội dung chủ yếu như: Hệ tư tưởng của Đảng ta; quan điểm chỉ đạo học tập, làm theo TTHCM; bổ sung, phát triển của ĐCSVN cho TTHCM; một số nội dung cơ bản, bền vững cần học tập và làm theo TTHCM.

  ppt10p lalala02 12-11-2015 14 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sử dụng các công trình nghiên cứu xã hội học vào công tác tư tưởng" dưới đây để nắm bắt được vai trò của khoa học xã hội trong công tác tư tưởng của đảng. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập làm việc hiệu quả.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 14 2   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động bao gồm những nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người, là một hệ thống lý luận thống nhất được hình thành từ ba bộ phận cơ bản; những nội dung thể hiện bản chất khoa học & Cách mạng và một số nội dung khác.

  ppt26p phucphamcong 26-07-2016 23 2   Download

 • Sự thống nhất trong đảng cầm quyền, sự đoàn kết trong nội bộ các quốc gia, cần phải được củng cố và phát triển để không rơi vào khủng hoảng và tránh những hậu quả khó lường.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.

  doc43p truongduccong90 07-01-2010 15999 8159   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta vượt qua muôn vàn thử thách hơn 77 năm qua, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

  doc17p munmun123 18-04-2010 1774 1036   Download

Đồng bộ tài khoản