intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyên truyền miệng pháp luật

Xem 1-9 trên 9 kết quả Tuyên truyền miệng pháp luật
 • Tuyên truyền miệng pháp luật là một trong những hình thức tuyên truy ền,.phổ biến pháp luật được thực hiện nhiều nhất và mang lại hiệu quả một cách trực tiếp, nhanh chóng do ưu điểm riêng của nó.

  doc15p 09052002 26-03-2014 83 15   Download

 • Công tác tuyên truyền là một trong ba bộ phận tạo thành công tác tư tưởng của Đảng và được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau. Trong công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng, chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách cụ thể, trực tiếp.

  pdf6p comamngo1902 31-03-2019 26 1   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung sau: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền miệng; sử dụng báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở; biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  doc85p tangtuy06 01-04-2016 105 15   Download

 • Biểu số: 09a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. - Đơn vị báo cáo: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm) Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...... - Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) Hình thức tuyên truyền pháp luật (TTPL) Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số lượt người được TT (Lượt người) 2...

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 82 6   Download

 • Biểu số: 09b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) - Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số lượt người được TT (Lượt người) ...

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 55 3   Download

 • Biểu số: 09c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày.......... Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế) - Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số cuộc TT (Cuộc) (Lượt người) Số lượt người được TT ...

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 195 3   Download

 • Biểu số: 09d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số Số lượt cuộc người TT được TT (Cuộc) (Lượt người) ...

  pdf4p banhbeonhanthit 30-07-2013 71 3   Download

 • đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là cong tác tuyên truyền miệng để giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; những chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng khu vực Tây Nguyên.

  pdf333p muathu102 20-03-2013 112 39   Download

 • Văn phòng tư vấn", ông hàng thịt đối đầu với vị luật sư. Nếu có một con chó ăn cắp một miếng thịt ở hàng của tôi thì chủ con chó có chịu trách nhiệm không? Ông hỏi người đang ngồi sau bàn giấy. Nhất định là có.

  pdf4p apple_2 04-06-2013 73 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tuyên truyền miệng pháp luật
p_strCode=tuyentruyenmiengphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2