Udp

Xem 1-20 trên 211 kết quả Udp
 • User Datagram Protocol (UDP) UDP is the polar opposite of TCP. Whereas TCP is connection oriented, reliable, and relatively complex, UDP is a connectionless, unreliable

  pdf3p chutieuchuathieulam 23-07-2010 135 53   Download

 • Tài liệu lập trình tham khảo - Chương trình UDP đơn giản

  doc2p vienduong14 18-06-2011 152 31   Download

 • Mô hình Client - Server. 7 tầng OSI và họ giao thức TCP/IP. TCP và UDP Lập trình TCP, UDP Socket với .NET framework Lập trình TCP, UDP nâng cao với .NET framework TCPClient UDPClient

  ppt92p muathu_102 28-01-2013 57 21   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 3: Giao thức TCP & UDP nêu lên tầng Transprot, TCP & UDP, một số dịch vụ trên nền TCP & UDP, cổng của dịch vụ chạy trên nền TCP, cấu trúc của TCP segment, quá trình tạo kết nối, trao đổi dữ liệu.

  pdf26p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 40 11   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 4: Giao thức TCP & UDP (TT) nêu lên vị trí của UDP, các dịch vụ trên nền UDP, Header của gói UDP, quá trình gởi nhận, tính checksum của gói UDP. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf9p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 31 9   Download

 • Bài này cung cấp cho người học những hiểu biết về lập trình UDP socket nâng cao với một số nội dung như: UDP hay TCP; vấn đề với UDP; lấy cờ hiệu, địa chỉ IP đích và số hiệu giao diện mạng; remind: sendmsg and recvmsg;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf28p namthangtinhlang_03 23-11-2015 28 4   Download

 • Chapter 5: Transport Layer UDP and TCP. Overview of Transport Layer, UDP Protocol, UDP Protocol, types of data deliveries, port numbers, IP addresses versus port numbers, IANA ranges, socket, address, Multiplexing and demultiplexing, error control, position of UDP, TCP, and SCTP in TCP/IP suite.

  ppt59p registergmxt 27-05-2018 7 1   Download

 • Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP 1. Tổng quan về giao thức UDP TCP/IP là một họ các giao thức được gọi là họ giao thức IP, bao gồm bốn tầng. Cần nhớ rằng TCP/IP không phải là một giao thức mà thực sự là một họ các giao thức, và bao gồm các giao thức mức thấp khác như IP, TCP, và UDP. UDP nằm ở tầng giao vận, phía trên giao thức IP. Tầng giao vận cung cấp khả năng truyền tin giữa các mạng thông qua các gateway. Nó sử dụng các địa chỉ IP để...

  pdf20p vitconmengu 13-08-2011 345 159   Download

 • Truyền tin với giao thức UDP Datagram Sockets Ví dụ về máy chủ/khách UDP...

  pdf6p hainetwork1991 31-05-2011 310 119   Download

 • Lớp vận chuyển Transport Layer: giám sát và chuyển tiếp dữ liệu của các tiến trình xử lý hoặc các chương trình lớp ứng dụng trên máy tính này sang máy mạng Lớp vận chuyển Transport Layer tính khác trong mạng. Mở rộng chức năng của tầng mạng và cho phép thiết lập kênh tuyền thông logic giữa các tiến trình lớp ứng dụng

  pdf22p o2otiano 30-05-2012 247 103   Download

 • Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng nghiên cứu chuyên sau trong chuyên ngành này. Mặc dù mạng đậm giải pháp cho dịch vụ số liệu, nhưng kỹ thuật truyền số liệu ngày nay lại là xuất phát điểm cho đa dịch vụ một xu thế tất yếu trong mạng viễn thông và mạng máy tính hiện đại.

  doc23p hauiquanghop 09-01-2013 223 93   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Lập trình Socket với Java gồm có các nội dung chính như sau: Giới thiệu gói java.net, lớp InetAddress, truyền tin với giao thức TCP, truyền tin với giao thức UDP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p namthangtinhlang_03 23-11-2015 54 26   Download

 • 1. Hãy cho biết các thuật ngữ sau viết tắt từ những từ nào và mục đích của chúng: - HTTP - FTP - SMTP - POP3 - TCP - UDP 2. Những thuật ngữ nào dưới đây là không chính xác so với tên của các tầng trong mô hình OSI: - Application - Data link - Transmission - Presentation - Internetwork - Session

  doc2p nguyenbeo86 24-11-2012 73 17   Download

 • Chương 2 - Lớp Application của Bài giảng Mạng máy tính trình bày các nội dung sau: Các nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP, FTP; Electronic Mail (SMTP, POP3, IMAP); DNS; Chia sẻ file P2P; Lập trình socket với TCP; Lập trình socket với UDP; Xây dựng một Web server. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf108p talata_1 30-10-2014 48 14   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chương 2: Bộ giao thức internet (TCP/IP)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu bộ giao thức internet, giao thức IPv4, giao thức IPv6, giao thức TCP, giao thức UDP, hệ thống phân giải tên miền. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf32p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 49 11   Download

 • Chương 3 Giao thức tầng giao vận (transport layer) nằm trong bài giảng mạng máy tính và Internet nhằm trình bày về transport Layer Services & Principles, Multiplexing/Demultiplexing, Connectionless Transport (UDP), Principles of Reliable Data Transfer (RDT), Connection-oriented Transport (TCP), Congestion Control, sử dụng TCP hay UDP.

  pdf43p fast_12 24-06-2014 76 10   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Tầng giao vận có nội dung trình bày nguyên lý tầng giao vận, giao thức UDP, giao thức TCP. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf56p connhangheo91 02-07-2014 45 9   Download

 • The transport layer is responsible for process-to-process delivery—the delivery of a packet, part of a message, from one process to another. Two processes communicate in a client/server relationship, as we will see later.

  ppt89p trada85 22-01-2013 41 8   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6.1 - Mô hình TCP/IP có nội dung giới thiệu về hệ thống giao thức TCP/IP như khái niệm, thành phần, so sánh giữa mô hình OSI và TCP/IP, mô hình mã hóa dữ liệu của UDP và các nội dung khác.

  ppt72p hoa_cuc91 27-06-2014 44 7   Download

 • Bài giảng Computer Networks 1 (Mạng Máy Tính 1): Lecture 9 - Socket Programming with Java bao gồm những nội dung về Using InetAddress, Using Socket, Using ServerSocket, Client-Server Application with UDP, UDP Client, Client-Server Application with TCP.

  pdf23p cocacola_01 09-12-2015 26 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản