Ước tính chi phí thuế

Xem 1-14 trên 14 kết quả Ước tính chi phí thuế
 • Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thao tác các bút toán cuối kỳ Ước tính chi phí thuế TNDN Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh Kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt31p dien_vi08 18-11-2018 6 1   Download

 • Dự toán là ước tính trước những khoảng thu chi về tài chính. Dự toán xây dựng công trình chỉ tiếu biếu giá xây dựng công trình trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, mỗi công trình có giá trị dự toán xây dựng riêng và được xác đ5inh bằng phương pháp riêng.

  ppt62p huk_colep 17-12-2009 678 448   Download

 • (1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó. (2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

  doc73p hgiang 11-03-2009 363 174   Download

 • 1/ Về thuế GTGT Cục Thuế TP đã có văn bản số 6389/CT-TTHT ngày 05/07/2007, hướng dẫn việc tính thuế GTGT, lập hoá đơn đối với hàng hoá khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính (đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện . 2/ Về việc hạch toán doanh thu và chi phí đối với hàng hoá khuyến mãi Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và ...

  pdf3p nkt_bibo49 24-02-2012 78 28   Download

 • 1. Trường hợp chi phí đi vay được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ (không được vốn hoá). Chi phí đi vay không đủ điều kiện để vốn hoá: gồm có 2 khoản, đó là: Chi phí lãi vay phải trả. - Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay. a) Đối với chi phí lãi vay phải trả: Việc trả lãi vay cho người cho vay có thể trả theo định kỳ, trả trước cho nhiều kỳ hoặc trả sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay. *...

  pdf4p nkt_bibo46 16-02-2012 90 23   Download

 • Theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22Nhà dùng làm 12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết văn phỏng - thi hành Luật thuế TNDN; theo quy định Ảnh minh tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày họa.

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 119 14   Download

 • Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các thao tác các bút toán cuối kỳ, ước tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p tieu_vu08 05-05-2018 11 3   Download

 • Chương 4 - Kế toán tổng hợp trên phần mềm. Sau khi học xong chương này người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán: Thao tác các bút toán cuối kỳ, ứớc tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nhanmotchut_1 04-10-2016 19 1   Download

 • Rủi ro riêng lẻ - Stand-alone risk: rủi ro của bản thân dự án. Đo lường bằng sự không chắc chắn của suất sinh lời dự tính của dự án. Rủi ro công ty - Corporate risk: rủi ro của dự án đối với công ty khi xem xét trong tổng thể rủi ro các tài sản của công ty. Đo lường bằng sự không chắc chắn của thu nhập trong tương lai của công ty. Rủi ro thị trường - Market risk: rủi ro của dự án dưới góc độ của một nhà đầu tư đa dạng hoá. Đo lường...

  ppt35p ganglencung 21-10-2012 334 121   Download

 • Các chuyên gia Nhật ước tính chi phí xử lý một tấn CO2 hiện khoảng 60 euro. Hợp lý nhất là giảm chi phí xuống còn 20-30 euro/tấn, bằng với mức thuế đối với việc thải CO2 đang được nghị định thư Kyoto qui định.

  doc4p luuvu1208 14-11-2010 213 25   Download

 • Khai báo cho biến giả thuyết “Chi phí tiếp thị” Vision Research lập kế hoạch chi một khoản đáng kể cho việc tiếp thị ClearView nếu được FDA công nhận. Vision Research sẽ thuê một lượng lớn nhân viên bán hàng và bắt đầu chiến dịch quảng cáo rộng rãi để giáo dục công chúng về loại sản phẩm mới này.

  pdf4p yesno123 16-09-2011 88 43   Download

 • Ph.VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS PHƯƠNG PHÁP VỐN HÓA THU NHẬP b) Các bước tiến hành (1) Ước tính doanh thu trung bình hàng năm của tài sản có tính đến tất cả các yếu tố liên quan tác động đến doanh thu. (2) Ước tính các khoản chi phí tạo ra doanh thu (bao gồm cả các khoản thuế phải nộp,…) để trừ khỏi doanh thu hàng năm. (3) Ước tính thu nhập ròng hàng năm = Doanh thu hàng năm – Chi phí phát sinh hàng năm. (4) Tính tỷ suất vốn hoá: dựa vào phân tích...

  pdf9p iiduongii3 06-04-2011 106 42   Download

 • * Đánh giá thuế đối với người nộp thuế điều đó đã không tự nguyện nộp tờ khai thuế, điều chỉnh tài khoản của người nộp thuế như là một kết quả trả về sửa đổi, hoặc thư từ, và · viết tắt tài khoản do hết hạn ngày bộ sưu tập thời hiệu hoặc ngày hết hạn hoàn trả quy chế.

  pdf18p meobu1 09-01-2012 37 4   Download

 • THÀNH PHỐ NEWNAN, GEORGIA LỊCH các dự án xây dựng với TIỀN OPTION MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT ĐỊA PHƯƠNG THUẾ KINH DOANH (1997) CHO NĂM KẾT THÚC tháng mười hai 31, 2008 Chi phí gốc Chi phí ước tính hiện tại năm Chi phí ước tính Trước khi chi phí Tỷ lệ phần trăm dự kiến ​​hoàn thành 100% 91% 100% 100% 100% 100%

  pdf7p taoxanh3 07-01-2012 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ước tính chi phí thuế
p_strCode=uoctinhchiphithue

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản