Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 4 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
19
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 4 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Kế toán tổng hợp trên phần mềm. Sau khi học xong chương này người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán: Thao tác các bút toán cuối kỳ, ứớc tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 4 - Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2<br /> <br /> CHƯƠNG 4<br /> <br /> KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN<br /> PHẦN MỀM<br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Ứng dụng phần mềm kế toán:<br /> <br /> • Thao tác các bút toán cuối kỳ<br /> • Ước tính chi phí thuế TNDN<br /> • Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh<br /> • Kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Kế toán tổng hợp và<br /> báo cáo tài chính<br /> <br /> Sổ<br /> Cái<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhiệm vụ của kế toán<br /> tổng hợp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Kiểm tra tính hợp lý của số liệu kế toán<br /> <br /> Thực hiện các bút toán cuối kì<br /> Tổng hợp doanh thu, chi phí, xác định kết<br /> quả kinh doanh và kết chuyển lãi, lỗ<br /> Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo<br /> cáo thuế và báo cáo tài chính tháng, quý,<br /> năm…<br /> 5<br /> <br /> Cuối kì kế toán …<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Khóa sổ và XĐKQKD<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 7/4/2016<br /> <br /> Thực hành trên<br /> phần mềm<br /> <br /> 9<br /> <br /> - Phân bổ chi phí trả trước<br /> - Kiểm kê hàng tồn kho (HTK) *<br /> - Tính giá xuất kho / giá vốn cuối kì<br /> - Xử lý chênh lệch tỉ giá<br /> - Lập dự phòng giảm giá HTK<br /> - Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi<br /> ……<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản