Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Vũ Trọng Phong

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

61
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" với các nội dung các khái niệm về hệ thống thông tin kế toán; cấu trúc hệ thống thông tin kế toán; hệ thống thông tin kế toán – mối quan hệ với kế toán và hệ thống thông tin; phân loại hệ thống thông tin; các loại thông tin trong doanh nghiệp; bản chất hệ thống thông tin kế toán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Vũ Trọng Phong

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Giảng viên: TS. VŨ TRỌNG PHONG Điện thoại/E-mail: 0912099811/ vutrongphong@yahoo.com Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 12/12/2010 Giảng viên Vũ Trọng Phong 1
 2. Nội dung chính  Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán  Chương 2: Cơ sở dữ liệu  Chương 3: Các chu trình kế toán  Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán  Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán  Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán
 3. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
 4. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN  1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG Hệ thống là một tập hợp các phần tử (các thành phần) có liên hệ với nhau, hoạt động để hướng tới mục đích chung theo cách tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra các yếu tố ra trong một quá trình xử lý có tổ chức. Ba thành phần cơ bản: - Các yếu tố đầu vào (Inputs) - Xử lý, chế biến (Processing) - Các yếu tố đầu ra (Outputs)
 5. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG  Hệ thống con bản thân nó cũng là một hệ thống nhưng là một thành phần của hệ thống khác.  Những hệ thống mà chúng ta xem xét thực chất đều là các hệ thống con nằm trong một hệ thống khác đồng thời cũng chứa các hệ thống con khác thực hiện những phần nhiệm vụ khác nhau của công việc.
 6. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG Cấu trúc của hệ thống, hệ thống thông tin: Đầu vào Xử lý Đầu Ra Nhập NhËpdữ liệu Thông Th«ngtin tin ra d÷ liÖu ra Xử Xölýlýdữ liệu d÷ liÖu 6
 7. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG Một số khái niệm khác liên quan đến hệ thống như: - Môi trường mà hệ thống tồn tại (bao gồm môi trường bên ngoài và bên trong) - Hệ thống mở, nếu có quan hệ với môi trường
 8. Các yếu tố của một hệ thống  Những yếu tố của một hệ thống bao gồm  Mục đích: lý do mà hệ thống tồn tại và là một tiêu chí được sử dụng khi đánh giá mức độ thành công của hệ thống?  Phạm vi: Phạm vi của hệ thống nhằm xác định những gì nằm trong hệ thống và những gì nằm ngoài hệ thống.  Môi trƣờng: bao gồm tất cả những yếu tố nằm ngoài hệ thống  Đầu vào: là những đối tượng và thông tin từ môi trường bên ngoài hệ thống đưa vào hệ thống.  Đầu ra: là những đối tượng hoặc những thông tin được đưa từ hệ thống ra môi trường bên ngoài.
 9. 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN  Khái niệm  Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hỗ trợ ra quyết định, phối hợp hoạt động, và điều khiển các tiến trình trong tổ chức.
 10. Hệ thống thông tin  Một hệ thống là một thực thể, hay một nơi chứa nhiều thành phần hay bộ phận có tính tương tác với nhau, và cố gắng để đạt được một hay một số mục tiêu nào đó.  Một hệ thống thông tin được xem là một bộ các hệ thống con có mối quan hệ với nhau, cùng thực hiện các công việc như thu thập, xử lý, lưu trữ, chuyển đổi và phân phối thông tin cho việc lập kế hoạch, đưa ra quyết định, và kiểm soát thông tin.  Hệ thống thông tin giúp doanh nghiệp tạo ra thế cạnh tranh cho chính đơn vị mình.
 11. Hệ thống thông tin kế toán – Mối quan hệ với kế toán và hệ thống thông tin Kế toán Hệ thống thông HTTTKT tin
 12. Hệ thống thông tin  Những hoạt động chủ yếu xảy ra trong một quá trình xử lý dữ liệu của một hệ thống thông tin có thể nhóm thành những nhóm chính như sau:  Nhập dữ liệu  Xử lý thông tin  Xuất dữ liệu  Lưu trữ thông tin  Thông tin phản hồi
 13. Hệ thống thông tin  Máy tính và các chương trình là những yếu tố không thể thiếu của hệ thống thông tin vi tính, nhưng chỉ bản thân chúng thôi không thể tạo ra được thông tin mà doanh nghiệp cần. Để tìm hiểu về hệ thống thông tin, ta phải nắm được các vấn đề cần giải quyết, các quy trình thiết kế và triển khai, và cả các quy trình đưa ra giải pháp. Các nhà quản lý hiện đại phải biết phối hợp những hiểu biết về máy tính với kiến thức về hệ thống thông tin.
 14. Phân loại hệ thống thông tin Phân loại HTTT - Theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra: + Hệ thống xử lý giao dịch + Hệ thống thông tin quản lý + Hệ thống trợ giúp ra quyết định + Hệ thống chuyên gia + Hệ thống tăng cường khả năng cạnh tranh. - Theo nghiệp vụ mà HTTTQL phục vụ: tài chính, nhân lực, marketing, sản xuất kinh doanh, văn phòng…
 15. Phân loại hệ thống thông tin a/ Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems, TPS) - Xử lý các giao dịch mà tổ chức thực hiện hoặc với khách hàng, nhà cung cấp… hoặc với nhân viên của nó. - Trợ giúp các hoạt động ở mức tác nghiệp như: trả lương, lập đơn đặt hàng, làm hoá đơn, theo dõi khách hàng… - Các công việc chính: nhận dữ liệu, nhập dữ liệu, lưu dữ liệu vào CSDL, tính toán hoặc thao tác trên dữ liệu và phát sinh các báo cáo thống kê. - Các đặc tính chung: liên kết chặt chẽ với các chuẩn và quy trình chuẩn, thao tác trên dữ liệu chi tiết, diễn tả đúng những gì đã xảy ra, cung cấp một vài thông tin quản lý đơn giản.
 16. Phân loại hệ thống thông tin b/ HTTT quản lý (Management Information Systems, MIS) - Trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản lý hoặc lập kế hoạch chiến lược. - Tạo ra các báo cáo cho các nhà quản lý một cách định kỳ hoặc theo yêu cầu - Nguồn thông tin: các CSDL được tạo ra bởi các hệ xử lý giao dịch, các nguồn dữ liệu ngoài tổ chức. MIS hướng đến hỗ trợ thông tin toàn diện cho tất cả những ai cần và được phép sử dụng thông tin của tổ chức.
 17. Phân loại hệ thống thông tin Mô hình cấu trúc HTTT quản lý Các hệ thống TPS Hệ thống MIS Hồ sơ Hệ TPS yêu cầu bán hàng Dữ liệu bán hàng Báo cáo Phân tích, Hồ sơ Hệ TPS Dữ liệu sản phẩm kho vật tƣ sản phẩm tổng Truy vấn hợp th.ti Hồ sơ Hệ TPS Dữ liệu n chứng từ thu chi thu chi
 18. Phân loại hệ thống thông tin c/ Hệ thống trợ giúp ra quyết định (Decision Support Systems, DSS) - trợ giúp các hoạt động ra quyết định - là một quy trình được tạo thành từ ba giai đoạn: Xác định vấn đề, xây dựng và đánh giá các phương án giải quyết và lựa chọn một phương án. - là hệ thống đối thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều CSDL và sử dụng một hoặc nhiều mô hình để biểu diễn và đánh giá tình hình.
 19. Phân loại hệ thống thông tin d/ Hệ thống chuyên gia (Expert Support Systems, ESS) - Nhằm biểu diễn bằng các công cụ tin học những tri thức của một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó. - Dùng để phân tích thông tin quan trọng dưới dạng tổng quát : + hiệu quả và năng lực của tổ chức + thị hiếu của khách hàng + các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh + năng lực của các nhà cung cấp… - Cung cấp các phương tiện hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho những nhà điều hành cấp cao nhất (CEO)
 20. Phân loại hệ thống thông tin d/ HTTT tăng cƣờng khả năng cạnh tranh (Information System for Competitive Advantage, ISCA) - Được sử dụng như một trợ giúp chiến lược, cho phép tổ chức thành công trong việc đối đầu với các lực lượng cạnh tranh - Được thiết kế cho những người sử dụng là những người ngoài tổ chức: khách hàng, một nhà cung cấp, tổ chức khác của cùng ngành...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2