intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6B - ThS. Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6B: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán" trình bày các nội dung: Phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, triển khai hệ thống, vận hành và bảo trì hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6B - ThS. Vũ Quốc Thông

 1. 2/9/2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2 CHƯƠNG 6-B TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN GV. ThS. Vũ Quốc Thông 1 Chân thành cám ơn sự góp ý của các đồng nghiệp cho chuyên đề này… • Cô Nguyễn Bích Liên, GV. TS. Bộ môn HTTTKT, Khoa KT-KT, ĐH Kinh Tế Tp.HCM • Thầy Nguyễn Vinh Phát, GV. ThS. Bộ môn HTTTKT, Khoa KT-KT, ĐH Kinh Tế Tài Chính (UEF) Tp.HCM • Anh Vũ Thành, Chuyên viên quản trị HTTTKT, Cty TNHH Indochina Land Vietnam • Anh Phạm Hoàng Anh, Chuyên viên tư vấn và triển khai HTTTKT, Cty TNHH TRG International Vietnam 2 1
 2. 2/9/2016 Mục tiêu và nội dung • Trình bày công việc phân tích, thiết kế hệ thống kế toán trong điều kiện tin học hóa • Giải thích công việc triển khai và vận hành hệ thống kế toán trong điều kiện tin học hóa • Phân tích hệ thống • Thiết kế hệ thống • Triển khai hệ thống • Vận hành và bảo trì hệ thống 3 Organizing AIS… Phân tích tính khả thi Tìm hiểu yêu cầu H/T Vận hành và bảo trì H/T Kiểm nghiệm H/T Thiết kế H/T Triển khai H/T 4 2
 3. 2/9/2016 Vòng đời của HTTTKT 5 Phân tích HTTTKT • Mục tiêu của phân tích H/T • Khảo sát sơ bộ • Đánh giá tính khả thi • Báo cáo kết quả phân tích 6 3
 4. 2/9/2016 Vì sao phải phân tích hệ thống? Expense reports Financial Sales reports reports 7 Mục tiêu của phân tích hệ thống - Đạt được sự hiểu biết về hệ thống hiện tại - Nhận dạng vấn đề hệ thống cần giải quyết - Nhận dạng thông tin tổ chức cần thiết - Đưa ra các yêu cầu cho hệ thống mới - Thiết lập mối quan hệ với người sử dụng 8 4
 5. 2/9/2016 Khảo sát sơ bộ Phương thức để nhận dạng vấn đề cần giải quyết (Problem identification) Nội dung tìm hiểu: - Dòng dữ liệu - Các kiểm soát nội bộ hiện hành - Đánh giá mức độ hữu hiệu và hiệu quả của H/T - Đề xuất giải pháp 9 Khảo sát sơ bộ Các công việc: - Tìm hiểu và đánh giá chung: đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, yêu cầu về thông tin và định hướng phát triển của tổ chức - Khảo sát hệ thống kế toán - Đề xuất các giải pháp… 10 5
 6. 2/9/2016 Khảo sát hệ thống kế toán - Hạch toán ban đầu - Xử lý dữ liệu - Cung cấp thông tin kế toán - Hệ thống máy tính và thiết bị tin học hỗ trợ - Phần mềm kế toán và các phần mềm hỗ trợ - Khảo sát bộ máy kế toán 11 Khảo sát hệ thống kế toán Hạch toán ban đầu - Đối tượng kế toán – đối tượng quản lý chi tiết - Hệ thống chứng từ kế toán – quy trình lập và luân chuyển chứng từ - Khai báo ban đầu: dữ liệu danh mục và số dư - Nhập liệu trên phần mềm hiện hành (nếu có) 12 6
 7. 2/9/2016 Khảo sát hệ thống kế toán Xử lý dữ liệu Mục đích: đánh giá khả năng xử lý chính xác, và kịp thời các dữ liệu kế toán Nội dung cần tìm hiểu: - Phương pháp kế toán hiện đang áp dụng - Khả năng xử lý của phần mềm hiện tại (nếu có) - Quy trình xử lý / nhập liệu của hệ thống - Kiểm soát xử lý / nhập liệu trên hệ thống 13 Khảo sát hệ thống kế toán Cung cấp thông tin kế toán Mục đích: đánh giá hệ thống báo cáo kế toán hiện tại có đánh ứng được nhu cầu thông tin kế toán của tổ chức hay không Nội dung cần tìm hiểu: - Khảo sát hệ thống báo cáo tài chính - Khảo sát hệ thống báo cáo quản trị - Khảo sát các báo cáo nội bộ khác 14 7
 8. 2/9/2016 Khảo sát hệ thống kế toán Hệ thống máy tính và thiết bị tin học hỗ trợ - Đánh giá năng lực, công suất, sự hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống máy tính và các thiết bị tin học hỗ trợ - Đánh giá an ninh hệ thống máy tính - Đánh giá khả năng nâng cấp đối với các thiết bị phần cứng 15 Khảo sát hệ thống kế toán Phần mềm kế toán và các phần mềm hỗ trợ - Đánh giá mức độ đánh ứng yêu cầu của người dùng (end-users’ satisfaction) - Đánh giá tính kiểm soát - Lưu ý các đề xuất thay đổi từ người sử dụng 16 8
 9. 2/9/2016 Khảo sát hệ thống kế toán Khảo sát bộ máy kế toán - Cơ cấu bộ máy kế toán - Phân quyền, phân chia trách nhiệm - Trình độ, năng lực của nhân viên - Các kiến thức và kỹ năng về hệ thống / CNTT - Chính sách nhân sự của tổ chức 17 Khảo sát sơ bộ Cách tiếp cận: - Theo phần hành (phân hệ) kế toán - Theo quy trình kinh doanh Công cụ: - Phỏng vấn - Bảng câu hỏi - Thu thập tài liệu hiện hành - Tài liệu hóa H/T hiện hành -… 18 9
 10. 2/9/2016 Khảo sát sơ bộ Các đề xuất cho H/T mới… - Thu thập, tổ chức và quản lý dữ liệu kế toán - Quy trình xử lý và kiểm soát trên H/T: I-P-O - Form/mẫu của các chứng từ, báo cáo liên quan - Các giới hạn của hệ thống -… 19 Đánh giá tính khả thi H/T mới không thể thành công nếu giải pháp đề ra không khả thi - Khả thi về công nghệ - Khả thi về thời gian thực hiện - Khả thi về tổ chức vận hành H/T - Khả thi về chi phí 20 10
 11. 2/9/2016 Báo cáo kết quả phân tích H/T Báo cáo phân tích hệ thống bao gồm: - Tổng quan - Phạm vi của dự án - Hiện trạng và các hạn chế của H/T hiện hành - Các yêu cầu mới của H/T - Đánh giá tính khả thi - Nhận định tổng hợp và kết luận - Phần phụ lục (các tài liệu H/T, bảng câu hỏi…) 21 Báo cáo kết quả phân tích H/T Kết luận của ban lãnh đạo… - Giữ nguyên hệ thống - Cải tiến hệ thống - Thiết kế hệ thống mới 22 11
 12. 2/9/2016 Thiết kế HTTTKT • Mục tiêu của thiết kế hệ thống • Thiết kế sơ bộ • Thiết kế chi tiết • Báo cáo thiết kế hệ thống (System Design Document SDD) 23 Thiết kế - Design HTTTKT = Ngôi nhà 24 12
 13. 2/9/2016 Mục tiêu của thiết kế hệ thống - Mô tả, trình bày hệ thống trước khi tổ chức thực hiện (bản vẽ hệ thống) - Chọn lựa cách thức sẽ triển khai hệ thống Cân nhắc việc phát triển, tùy chỉnh và chỉnh sửa mở rộng với ngân sách - Đánh giá tính kiểm soát trên hệ thống - Tài liệu hóa hệ thống tương lai 25 Thiết kế sơ bộ Khái lược qua các yêu cầu của hệ thống mới dựa trên phân tích ban đầu: - Đầu ra (output) - Dữ liệu và nhập liệu (input) - Quá trình xử lý trên hệ thống (process) - Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán (control) 26 13
 14. 2/9/2016 Lựa chọn cách thức sẽ triển khai hệ thống Tự viết phần mềm Thuê viết phần mềm Mua phần mềm đóng gói 27 Lựa chọn cách thức sẽ triển khai hệ thống 28 14
 15. 2/9/2016 Thiết kế chi tiết Cụ thể các yêu cầu của thiết kế hệ thống: - Thiết kế chi tiết đầu ra (các báo cáo) - Thiết kế chi tiết nhập liệu (các forms/mẫu) - Thiết kế chi tiết quá trình xử lý - Thiết kế chi tiết thủ tục kiểm soát Lựa chọn và đánh giá phần mềm 29 Thiết kế chi tiết đầu ra - Tính hữu dụng và mục đích sử dụng: AI sẽ sử dụng kết xuất (báo cáo), tại sao cần đến kết xuất, có thể ra quyết định từ các kết xuất ??? - Phương thức lưu trữ và phương thức trình bày kết xuất: trên giấy in hay trên màn hình… - Định dạng và hình thức trình bày: con số, câu chữ, bảng biểu, đồ thị, hình ảnh… - Có được in ra mẫu trắng hay không? VD. 30 15
 16. 2/9/2016 Bài tập thảo luận 1 • Doanh nghiệp có yêu cầu: cần quản lý chặt chẽ công nợ phải thu • Báo cáo cần được thiết kế: báo cáo nợ phải thu theo tuổi nợ Thiết kế ? POLDebtor_POLRPT.xls 31 Thiết kế chi tiết forms/mẫu nhập liệu - Nơi gửi, nơi nhận, nơi lưu trữ cần được quy định rõ - Truy cập và kiểm soát: người lập, người duyệt, người truy cập, số liên lưu chuyển, in ấn… - Các nội dung chi tiết trên forms / mẫu phải đầy đủ, rõ ràng, dễ nhập liệu, truy xuất và dễ kiểm tra 32 16
 17. 2/9/2016 Thiết kế chi tiết forms/mẫu nhập liệu 33 Thiết kế chi tiết forms/mẫu nhập liệu 34 17
 18. 2/9/2016 Thiết kế chi tiết quá trình xử lý - Mô tả và trình bày các phương pháp, chính sách kế toán sẽ được khởi tạo ban đầu - Xây dựng hệ thống tài khoản - Kiểm soát quá trình nhập liệu - Xây dựng danh mục các đối tượng cần quản lý chi tiết. VD. 35 Bài tập thực hành 2 Trên PMKT, thiết lập dữ liệu kế toán THUCHANH_CTYXYZ 36 Mô tả? 18
 19. 2/9/2016 Bài tập thảo luận 3 • Hệ thống tài khoản kế toán – Thiết kế hệ thống tài khoản phục vụ cho mục đích báo cáo cấp địa phương và cấp tập đoàn - HTTK Cty Polysius Vietnam (www.thyssenkrupp.com) - HTTK Cty PPF Vietnam (http://ppf.vn/ppf_vietnam.php) 37 Kiểm soát trên màn hình nhập liệu 38 19
 20. 2/9/2016 Xây dựng hệ thống mã hóa • Hệ thống mã hóa – Mã hóa: là cách thức để thực hiện việc phân loại, xếp lớp các đối tượng cần quản lý, được sử dụng trong tất cả các hệ thống, đặc biệt là trong HTTTKT VÌ SAO PHẢI MÃ HÓA? 39 Xây dựng hệ thống mã hóa • Vì sao phải mã hóa thông tin? – Nhận diện không nhầm lẫn. Ví dụ: mỗi khách hàng; mỗi tài khoản kế toán… – Sử dụng mã cho phép sử dụng các kí tự ngắn hơn để mô tả thông tin. Vì sao? – Nhận diện nhanh chóng một tập hợp các đối tượng kế toán mang một thuộc tính chung. Ví dụ: nhóm tài khoản Tiền TK11xxx; nhóm tài khoản Hàng Tồn Kho TK15xxx… 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2