intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin

Chia sẻ: Tu Oanh04 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

152
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin bao gồm những nội dung về thời đại thông tin, đặc điểm của thời đại thông tin, xu hướng phát triển CNTT, khái niệm hệ thống thông tin, thành phần cơ bản của hệ thống thông tin, công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin

  1. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Mục đích môn học ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua Bài giảng mạng Internet nói riêng. Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nắm vững những yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp khi Giảng viên: TS. Phạm Thị Thanh Hồng đầu tư vào CNTT nhằm tạo ra và duy trì khả năng cạnh Bộ môn Quản trị kinh doanh tranh trong môi trường kinh tế mới Email: hongptt-fem@mail.hut.edu.vn Website: http://hong.fem.googlepages.com © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 2 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Nội dung Tài liệu học tập Tài liệu chính: Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin Bộ slides, TS. Phạm Thị Thanh Hồng, 2007 Chương 2 Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: Chương 3 HTTT và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp Bài giảng HTTT quản lý, Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Chương 4 Chiến lược ứng dụng CNTT Minh Tuấn, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 Chương 5 Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống Information Systems – Foundation of E-Business, Steven Chương 6 Giá trị kinh doanh của HTTT và quản lý thay Alter, Prentice Hall, 2002 đổi Management Information Systems, Managing the Digital Firm. 9th edition, Laudon, K C and Laudon, J.P., Prentice Hall, New Jersey, 2006 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 3 4 1
  2. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Đánh giá môn học Nội dung bài tập lớn Bài tập cá nhân Trình độ 20 – 30 trang Sinh viên cao học khoa KT&QL Đề tài (chọn một trong 5 đề tài sau; những câu hỏi cụ thể phải giải đáp cho Tiêu chuẩn đánh giá xem tài liệu đi kèm): mỗi đề tài Dự lớp và thảo luận 10 % 1. Hãy tranh luận về khả năng áp dụng CNTT cho một hệ thống công việc cụ thể trong doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc. + bài tập tại lớp 30% 2. Tranh luận về khả năng áp dụng CNTT nhằm tạo ưu thế cạnh tranh cho hoặc Bài tập lớn 40 % doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc 3. Tranh luận về cơ sở hạ tầng cho phát triển TMĐT tại Việt nam hiện nay Bài thi cuối kỳ 60 % 4. Tranh luận về các chương trình phần mềm đang được cung cấp trên thị trường có liên quan tới một trong các chức năng: kế toán tài chính, quản lý sản xuất, marketing, quản lý nhân sự; hoặc một trong các cấp sử dụng thông tin: tác nghiệp, tri thức, chiến thuật, và chiến lược. 5. Tranh luận về khả năng ứng dụng một trong các hệ thống CRM, SCM, hoặc ERP trong doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 5 6 Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Nội dung chính ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý Thời đại thông tin là gì? Thời đại thông tin có những đặc điểm cơ bản nào? Tổng quan về hệ thống thông Các xu hướng phát triển CNTT tin Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin Những thành phần cơ bản HTTT Công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 8 2
  3. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Môi trường kinh tế hiện nay ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý Kinh tế toàn cầu là một nền kinh tế cho phép khách hàng, doanh toà nghiệp, và các nhà cung cấp, các nhà phân phối, và các nhà sản xuất có thể cùng hợp tác với nhau không bị hạn chế bởi không gian địa lý. Sự phát triển các doanh nghiệp xuyên quốc gia Sự hội nhập của các công ty nhỏ và vừa Môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu Hệ thống phân phối toàn cầu 1. Thời đại thông tin Sự chuyển biến từ nền kinh tế chung toàn cầu từ kinh tế công nghiệp kinh tế dịch vụ kinh Nền kinh tế số (digital economy, e-conomy) Sự xuất hiện của các doanh nghiệp kinh doanh điện tử Quá trình kinh doanh cơ bản được thực hiện dưới sự điều khiển của một mạng lưới số hóa Mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, và các đối tác dần được thực hiện dưới tác động của CNTT © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 10 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Thời đại thông tin Đặc điểm của thời đại thông tin Xuất hiện dựa trên sự xuất hiện của các hoạt động xã hội Internet đã tác động lên mọi mặt của nền kinh tế và các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên nền tảng thông tin Kinh doanh trong thời đại thông tin phụ thuộc vào công Thương mại điện tử (TMĐT) nghệ thông tin được sử dụng để thực hiện công việc kinh doanh Giao tiếp trực tiếp: là việc sử dụng các công nghệ truyền thông (như mạng Internet) để làm việc ở các vị trí khác nhau. Năng suất lao động của quá trình sản xuất tăng lên một Môi trường làm việc ảo: là môi trường làm việc có sự hỗ trợ của cách nhanh chóng công nghệ. Không nhất thiết được thực hiện ở một vị trí thời gian và Hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin xác định sự thành không gian xác định. Có thể cho phép liên lạc với bất cứ ai, bất cứ công trong thời đại thông tin đâu vào bất cứ thời điểm nào. Nền kinh tế dựa trên mong muốn của người tiêu dùng: Công nghệ thông tin có mặt trong mọi sản phẩm và dịch vụ Bánh kem sinh nhật dành cho chó Giầy thể thao đếm bước đi © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 11 12 3
  4. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Công nghệ thông tin và truyền thông ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý Các dạng phần cứng và phần mềm máy tính được sử dụng để xử lý dữ liệu và lưu trữ thông tin Các công nghệ truyền thông, viễn thông được sử dụng để truyền tải thông tin 2. Xu hướng phát triển CNTT © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 14 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Nhận định sai lầm về phát triển của CNTT Các xu hướng phát triển CNTT “Điện thoại” có quá nhiều nhược điểm để có thể được sử dụng như Nâng cao tốc độ, và khả năng có thể mang theo một phương tiện truyền thông. Thiết bị này rõ ràng là không có giá trị đối với chúng ta. -Western Union internal memo, 1876 Kết nối và liên kết giữa các thiết bị máy tính và công nghệ truyền thông Tôi nghĩ thị trường chỉ cần tới 5 chiếc máy tính. -Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 Sử dụng các thông tin đã được số hóa và đa phương tiện Những phần mềm tốt hơn và thân thiện với người sử Liệu một vi mạch sẽ dùng vào việc gì? dụng -Engineer at the Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968 Chẳng có lý do gì mà một người lại cần dùng máy tính ở nhà. -Ken Olson, president, chairman, and founder of Digital Equipment Corp., 1977 640K là quá đủ cho bất cứ ai. -Attributed to Bill Gates, chairman of Microsoft, 1981 Dell là một mô hình kinh doanh tuyệt với, nhưng nó khó mà đem lại -John Shoemaker, head of Sun’s server division, 2000 lợi nhuận. © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 15 16 4
  5. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Phần cứng máy tính Các xu hướng phát triển CNTT Dữ liệu có thể truyền Tốc độ bộ vi xử lý qua Internet Phần cứng máy tính: Nhanh hơn, nhỏ hơn, rẻ hơn nh: n, n, 1981: chiếc PC đầu tiên của hãng IBM 1990s: việc sử dụng PC trở nên phổ biến Hiện nay ... Các hệ điều hành hỗ trợ đồ họa dễ sử dụng (Microsoft Windows) Kỷ nguyên Trình duyệt web (Internet Explorer, Netscape, Firefox,..) Internet Công nghệ nhập/xuất dữ liệu/thông tin linh hoạt (màn hình cảm ứng, bàn Mật độ đường truyền Mật độ sử dụng Internet phím ảo, …) Khả năng chơi nhạc và trình diễn video Notebook trở nên phổ biến trong môi trường kinh doanh … Page 2 © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 17 18 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Lịch sử phát triển các bộ vi xử lý của hãng Intel Xu hướng phát triển công nghệ thông tin Bộ vi xử lý Năm MIPS Ý nghĩa Phần mềm: Được chuẩn hóa và tích hợp Đượ 4004 1971 0.06 Bộ vi xử lý đầu tiên được phát triển cho máy tính để bàn 8080 1974 0.06 Chạy cho máy tính cá nhân đầu tiên Gói phần mềm doanh nghiệp – 8086/8088 1978 0.3 Bộ vi xử lý cho các máy tính cá nhân đầu tiên của IBM chạy Các gói phần mềm dựng sẵn với các mô đun tích hợp cho phép trên nền DOS chuyển đổi dữ liệu giữa các nhóm làm việc, các phòng ban, và giữa 286 1982 0.9 Cho phép chạy những version đầu tiên của Microsoft Windows các chi nhánh ở nhiều quốc gia trên cơ sở “thời gian thực” 386 1985 5 Chạy các version sau của Microsoft Windows 486 1989 20 Chạy version Windows 95 Nhiều doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ ứng dụng Pentium 1993 100 Sử dụng cho các máy tính để bàn và máy tính xách tay Thường được thiết kế riêng theo tính chất của mỗi ngành Pentium 1995 200 Xử lý tốt các dữ liệu multimedia cho các máy tính chuyên dụng; Tích hợp dữ liệu qua các kênh theo truyền thông và kênh truyền Pro sử dụng cho các máy chủ và các máy trạm dùng vi xử lý qua các trang mạng nhằm phục vụ người dùng nội bộ, khách Pentium II 1997 300 Được thiết kế để xử lý video, audio và dữ liệu đồ họa hàng, và các nhà cung cấp Pentium III 1999 500- Hỗ trợ tốt hơn cho việc biểu diễn ảnh, 3D, video và audio và 1000 các ứng dụng nhận diện giọng nói Pentium IV 2000 >1500 Xử lý mạnh các biểu diễn đồ họa 3D, video và audio. Itanium 2000 Dành cho thị trường máy chủ © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 19 20 5
  6. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Main Trends Xu hướng phát triển CNTT Mạng máy tính: Độ rộng băng thông lớn, mạng toàn nh: toà cầu và không dây 1990s: Chuẩn hóa các trình duyệt trang mạng và giao thức Internet (TCP/IP) Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phổ biến sử dụng đường Sự kết hợp truyền cáp quang của máy tính Truy cập tốc độ cao (độ rộng băng thông lớn) cho phép đối với cả & các phương tiện người dùng là các doanh nghiệp và các hộ gia đình truyền thông 2000: Các công ty nối mạng với Internet 2003: Người dùng cá nhân sử dụng modem để kết nối vào Internet qua đường điện thoại Hiện nay: Nhiều công ty đầu tư vào hệ thống mạng không dây © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 21 22 Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Hệ thống thông tin ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý Hệ thống thông tin - một hệ thống xử lý thông tin để hỗ trợ cho các hệ thống công việc Thu thập thông tin 3. Hệ thống thông tin và vai Truyền thông tin trò của HTTT trong doanh Lưu trữ nghiệp Phục hồi Xử lý Hiển thị © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 24 6
  7. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Các thành phần của hệ thống thông tin Các giai đoạn ứng dụng CNTT Cá c ch Phầ Thời đại Vai trò chính Ứng dụng quan trọng ực l ươ n ân ng mề h trìn m Kế toán Chuyên gia CNTT nắm Hệ thống xử lý nhóm nn uồ h& vai trò chủ đạo 50s – giữa 60s Ng thủ tục Kiểm soát thực hiện hệ thống Tác nghiệp Sự tham gia của nhà Hệ thống trực tuyến quản lý Từ giữa 1960s Xử lý Thông tin Sự tham gia của người Hỗ trợ quyết định tương tác Xuất các dữ liệu để Nhập Cuối 70s – giữa 80s sử dụng (MIS) sản phẩm g Cơ tạ o dữ liệu ứn thông tin thông tin s Mạng Làm chủ bởi các nhà HTTT chiến lược (SIS) nc ởd quản lý doanh nghiệp Từ giữa 1980s Phầ ữl i ệu Lưu trữ dữ liệu Internet Lãnh đạo bởi các nhà Các ứng dụng trang mạng quản lý cấp cao Từ giữa 1990s Hệ thống truyền thông Copyright © 2003 Ray Trygstad © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 25 26 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Thảo luận Vai trò và mục tiêu ứng dụng HTTT Anh/chị kỳ vọng gì khi áp dụng CNTT? Tăng năng suất lao động 1. Hỗ trợ ra quyết định 2. Tăng cường hợp tác lao động 3. Tạo liên kết giữa các đối tác kinh doanh 4. Cho phép thực hiện toàn cầu hóa 5. Hỗ trợ chuyển đổi tổ chức 6. © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 27 28 7
  8. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Vai trò và mục tiêu của ứng dụng HTTT Vai trò và mục tiêu của ứng dụng HTTT Tăng năng suất lao động 3. Tăng cường hợp tác lao động 1. OLTP – OnLine Transaction Processing: Xử lý giao dịch trực Đội làm việc năng động tuyến Quản lý tài liệu TPS – Transaction Processing System: Hệ thống xử lý giao dịch Phát triển ứng dụng CIS – Customer-Integrated System: Hệ thống tích hợp khách 4. Tạo liên kết đối tác kinh doanh hàng Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp (IOS) 2. Hỗ trợ ra quyết định EDI (Electronic Data Interchange) – Trao đổi dữ liệu điện tử Giúp phân tích tình huống và hỗ trợ người ra quyết định 5. Cho phép toàn cầu hóa Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định Giúp vượt qua trở ngại về thời gian và địa điểm Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành Văn hóa Hệ thống thông tin địa lý Đưa ra một số gợi ý về phương thức thực hiện Trí tuệ nhân tạo (AI) © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 29 30 Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Vai trò và mục tiêu của ứng dụng HTTT ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế & Quản lý 6. Hỗ trợ thay đổi tổ chức Đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường hiện nay 4. Tác động của CNTT đối với doanh nghiệp – Tiềm năng và thách thức © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 31 8
  9. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Thảo luận Gương công ty ứng dụng CNTT thành công Boeing Airplane Company Chia thành 5 nhóm Wal-Mart Stores Trình bày về những tác động của CNTT tới một trong các Bissett Nursery Corp. ngành sau Federal Express Dịch vụ tài chính Charles Schwab Chăm sóc sức khỏe USAA Sản xuất L.L. Bean Dịch vụ giải trí nghe nhìn Progressive Corp. Giáo dục Bán lẻ Du lịch và khách sạn © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 33 34 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Doanh nghiệp có thể có những lợi ích gì khi ứng dụng CNTT Tình hình trang bị máy tính trong các doanh nghiệp Việt Nam Trong quản lý chuỗi cung ứng thông qua việc quản lý hàng lưu kho Trong giao dịch với khách hàng qua việc ứng dụng TMĐT Trong logistics thông qua ERP Trong quản lý người sử dụng thông qua các phần mềm hỗ trợ nhóm Trong marketing thông qua data mining Trong quản lý nội bộ thông qua mạng Intranets © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 35 36 Nguồn: Báo cáo TMĐT 2006, Bộ Thương mại 9
  10. Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin © 2007, TS. Phạm Thị Thanh Hồng 37 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2