intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của tín dụng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Vai trò của tín dụng
 • Bài thu hoạch môn Tôn giáo và tín ngưỡng "Một số biện pháp giáo dục "Đạo Hiếu" của Phật giáo trong đời sống thực tiễn hiện nay" nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào công tác giáo dục đạo hiếu trong đời sống xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p dongtrongphan 09-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tế bào gốc từ tủy xương: Đặc điểm, tiềm năng và ứng dụng trong điều trị biến chứng bệnh tiểu đường cung cấp một số thông tin về đặc điểm của các loại tế bào gốc từ BM và vai trò của chúng ở bệnh DM: chúng bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự toàn vẹn của BM, tiềm năng và ứng dụng của tế bào gốc từ BM trong điều trị các biến chứng của DM. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số phương pháp mới để tối ưu hóa liệu pháp tế bào gốc.

  pdf6p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ áp dụng mô hình tổ chức học tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn Kon Tum tiến hành khảo sát 204 nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả cho thấy các nhóm như an toàn tâm lý, tôn trọng sự khác biệt, cởi mở những ý tưởng mới, thời gian cho phản ánh, giáo dục và đào tạo, trao đổi thông tin, lãnh đạo củng cố học tập đều xếp vào nhóm thấp nhất so với định chuẩn của đại học Harvard đưa ra.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Vai trò của báo Pasaxôn Lào trong sự nghiệp xây dựng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay" tạo dựng một cái nhìn khái quát về tờ báo Pasaxôn dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng và Nhà nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó khẳng định những đóng góp cũng như thấy được những hạn chế của nó để đi đến đề xuất những giải pháp khắc phục.

  pdf93p bakerboys08 15-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị gồm có 6 bài, trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản phẩm; Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf77p dongcoxanh25 12-07-2022 10 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lễ hội truyền thống của các dân tộc phía Bắc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lệ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf151p vigeneralmotors 11-07-2022 6 1   Download

 • Bài báo "Xây dựng khung đánh giá năng lực tự học môn Tin học của học sinh phổ thông" trình bày tổng lược các nghiên cứu tiêu biểu ở trong nước và trên thế giới về tự học, trong đó tập trung làm rõ quan điểm về tự học và những biểu hiện của năng lực tự học. Dựa trên những quan điểm đã được nghiên cứu, bài báo đề xuất một khung đánh giá năng lực tự học của học sinh Trung học phổ thông trong môn Tin học. Khung đánh giá này có vai trò quan trọng trong việc sử dụng để đo hiệu quả của những biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học Tin học.

  doc15p runordie5 04-07-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản trị học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãnh đạo; công tác kiểm tra; truyền đạt thông tin; ra quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p namkimcham10 04-07-2022 11 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh tế doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của phân tích kinh tế doanh nghiệp; các phương pháp phân tích và hệ thống thông tin sử dụng trong phân tích; các loại hình và tổ chức công tác phân tích kinh tế doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Tài liệu "Công nghệ in 3 chiều" cung cấp tới người đọc những thông tin cơ bản nhất về in 3D, bao gồm: lịch sử hình thành, khái niệm, các công nghệ in 3D chủ yếu, vai trò và tầm quan trọng của công nghệ in 3D, cũng như các ứng dụng, các tác động về mặt kinh tế, xã hội và khung pháp lý, các rào cản và thách thức của công nghệ sản xuất hiện đại này.

  pdf58p thanhthanh191 23-06-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Chất lượng tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất" nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thạch Thất.

  pdf114p dongcoxanh25 22-06-2022 13 4   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong doanh nghiệp Nhà nước" được chia làm hai phần. Phần đầu tiên trình bày các nội dung như Khuôn khổ pháp lý và quản lý hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước. Phần thứ hai là các hướng dẫn chi tiết về các nội dung đã nêu trên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf120p thenthen19 08-06-2022 9 2   Download

 • Nối tiếp phần phần 1, phần 2 của tài liệu "Công tác thông tin cơ sở" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kinh nghiệm, mô hình làm tốt công tác thông tin cơ sở; Phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Những mô hình tiêu biểu trong công tác truyền thông cơ sở ở huyện Tháp Mười.

  pdf50p vimarissamayer 02-06-2022 9 1   Download

 • Website Rừng ngập mặn Việt Nam (https://www.rungnm.vn/) được xây dựng dựa trên quá trình tổng hợp tài liệu, điều tra và các nghiên cứu bổ sung. Website bao gồm các thông tin cơ bản về rừng ngập mặn: tình hình phân bố, sự đa dạng loài thực vật và động vật, đặc điểm thích nghi của thực vật và động vật, vai trò, sự suy giảm và hiện trạng bảo tồn rừng ngập mặn.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của hoạt động tạo hình trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ; Vai trò của hoạt động tạo hình với sự phát triển trí tuệ, nhận thức; Vai trò của hoạt động tạo hình với việc giáo dục tình cảm, đạo đức, kỹ năng giao tiếp xã hội; Vai trò của hoạt động tạo hình với việc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ;...

  pdf16p vimarissamayer 02-06-2022 8 2   Download

 • Bài viết làm rõ vai trò của điều tra đánh giá nhu cầu người dùng đối với các sản phẩm, dữ liệu đo đạc bản đồ trong xây dựng quy định, chính sách và trình bày các kết quả điều tra xã hội học, đánh giá nhu cầu người dùng về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

  pdf5p visherylsandberg 18-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết giới thiệu một số nội dung quan trọng trong dự thảo tiêu chuẩn cơ sở thiết kế kết cấu theo định hướng mới. Các vấn đề như: (1) vai trò, phạm vi và các giả thiết chính; (2) các yêu cầu cơ bản, quản lý độ tin cậy và tuổi thọ thiết kế của kết cấu; (3) các nguyên tắc thiết kế theo trạng thái giới hạn; (4) các biến cơ bản; (5) phân tích kết cấu và thiết kế dựa theo thí nghiệm và (6) kiểm tra bằng phương pháp hệ số riêng đã được tóm tắt và trình bày trong bài viết này.

  pdf9p vimarillynhewson 17-05-2022 21 1   Download

 • Bài viết thông tin cho việc đề xuất các can thiệp phù hợp giành cho nhóm đối tượng bị xem nhẹ, nghiên cứu về bạo lực giới về cơ bản xuất phát từ các quan hệ sức mạnh bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới và từ những thái độ cố hữu về quan hệ, vai trò và khả năng giới tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết trình bày vai trò của mạng đồng bộ Time/phase trong việc đảm bảo dịch vụ cho mạng di động 5G thông qua phân tích các yêu cầu về chất lượng tín hiệu đồng bộ trên mạng truyền tải. Từ đó, xây dựng mô hình, phương án đo kiểm đánh mức độ ảnh hưởng trên mạng thực tế thông qua các kết quả đo kiểm, cảnh báo trên thiết bị.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của tín dụng
p_strCode=vaitrocuatindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2