intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luậtavăn bản luật

Xem 1-20 trên 28 kết quả Văn bản luậtavăn bản luật
 • Công văn 1388/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ ngày 05/7/1994

  doc1p dongson 19-08-2009 99 4   Download

 • Thông tư số 05/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf7p lawvhxh16 19-11-2009 47 2   Download

 • Nghị định 79/2003/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã do Chính phủ ban hành

  pdf11p lybangbang 10-10-2009 187 26   Download

 • Quyết định số 128/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu đối với các phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lybangbang 10-10-2009 120 20   Download

 • Quyết định 120/2004/QĐ-TTg về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 269 14   Download

 • Nghị quyết số 25-CP về chế độ nhuận bút trả cho nhưng tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

  pdf3p truongvu 10-10-2009 129 12   Download

 • Quyết định số 238/LĐTBXH-QĐ về việc ban hành mẫu sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf2p lawktkt6 29-10-2009 89 10   Download

 • Nghị định số 299-HĐBT về ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf9p ngankhanh 10-10-2009 112 7   Download

 • Quyết định số 3636/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  doc26p luuduchoa 10-10-2009 117 6   Download

 • Thông tư 16-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức khám, chữa bệnh và nguyên tắc thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf5p ngankhanh 10-10-2009 86 6   Download

 • Báo cáo 89/BC-LĐTBXH về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 74 6   Download

 • Quyết định 64/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 70 5   Download

 • Quyết định số 260/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p lawttnh10 12-11-2009 72 5   Download

 • Quyết định số 141-TTg về việc kiểm kê tài sản, xét định vốn của các xí nghiệp quốc doanh do Phủ Thủ tướng ban hanh

  pdf3p lawtm12 22-11-2009 73 4   Download

 • Chỉ thị số 231-CT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo và tăng cường củng cố quan hệ sản xuất XHCN đối với tiểu thủ công nghiệp và thủ công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf8p ngankhanh 10-10-2009 81 3   Download

 • Thông tư 11-BYT/TT về hệ thống tổ chức của Bảo hiểm y tế Việt Nam, từ trung ương đến địa phương và các ngành do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về hệ thống tổ chức của Bảo hiểm y tế Việt Nam, từ trung ương đến địa phương và các ngành

  pdf5p ngankhanh 10-10-2009 89 3   Download

 • Quyết định số 303-HĐBT về việc trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 70 2   Download

 • Quyết định số 1008/BYT-QĐ về việc ban hành danh mục mã số và mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf5p ngankhanh 10-10-2009 87 2   Download

 • Thông tư liên bộ số 73-TT/LB về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại - Bộ tài chính ban hành

  pdf3p ngankhanh 10-10-2009 76 2   Download

 • Nghị định số 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 51 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản luậtavăn bản luật
p_strCode=vanbanluatavanbanluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2