intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề dân tộc

Xem 1-20 trên 6185 kết quả Vấn đề dân tộc
 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chương XIII: Ý thức xã hội; Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Chương XV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p runordie3 27-06-2022 4 2   Download

 • Nội dung cuốn sách giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc ta với các phạm trù liên kết chặt chẽ như: cái đẹp, cái bị, cái hài, cái hậu, cái nhu, cái động…; ca ngợi cái đẹp của âm nhạc dân gian từ các điệu hát ru con đang được sưu tầm, phục hồi đến cái hay, cái giỏi của kịch hát dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf170p bakerboys06 08-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Vĩnh Long hiện nay đề xuất một số giải pháp giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

  pdf5p visherylsandber 28-06-2022 5 1   Download

 • Trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới, bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều quan tâm đặc biệt đến sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc mình. Thực tế lịch sử cho thấy, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề cần quan tâm. Bài viết trình bày tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng phụ nữ dân tộc thái tại tỉnh Sơn La, năm 2018.

  pdf5p vianapatricia 28-06-2022 3 1   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Tư tưởng độc lập, tự chủ là tư duy nổi bật, nhất quán trong toàn bộ hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh. Giữ vững độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó chính là kết tinh của sự nghiệp đối ngoại thời đại Hồ Chí Minh. Cùng tham khảo bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ trong đối ngoại, đoàn kết quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu kiến thức bản địa của người Mạ và S'Tiêng về quản lý và sử dụng rừng để đề xuất giải pháp quản lý bền vững vườn Quốc gia Cát Tiên" góp phần vào quản lý bền vững tài nguyên thiên nghiên, vì sự ổn định lâu dài của đồng bào dân tộc và việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên - đa dạng sinh học của các địa phương, thông qua nghiên cứu KTBĐ của đồng bào Châu Mạ, S'Tiêng và đề xuất giải pháp phù hợp.

  pdf133p bakerboys05 23-06-2022 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

  pdf162p bakerboys06 08-06-2022 12 2   Download

 • Cuốn sách Phương thức hoạt động ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam gồm nhiều bài viết là thu hoạch của mỗi cá nhân sau nhiều năm miệt mài công việc. Đề cập nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cũng còn nhiều vấn đề trong hoạt động đa dạng của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chưa được đề cập như: Vấn đề về quản trị bảo tàng, vai trò của hợp tác quốc tế, vấn đề đào tạo, dịch vụ bảo tàng... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 chi tiết.

  pdf351p bakerboys06 08-06-2022 4 0   Download

 • Trong bối cảnh ngày càng có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, nghiên cứu về di sản văn hóa trở thành chủ đề hấp dẫn với những kết quả rất đáng ghi nhận. Cuốn sách Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại ra đời với mong muốn đóng góp thêm vào dòng chảy nghiên cứu vốn đang rất sôi nổi về chủ để này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p bakerboys06 08-06-2022 12 0   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p bakerboys06 08-06-2022 3 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các đặc trưng hệ canh tác nương rẫy của cộng đồng người dân Barna ở huyện K'Bang tỉnh Gia Lai" là nghiên cứu hệ canh tác nương rẫy của đồng bào Ba Na có những đặc trưng gì chung so với hệ canh tác du canh của các dân tộc khác và những đặc thù riêng mang bản sắc người Ba Na; tập quán và kinh nghiệm của đồng bào trong canh tác như thế nào; các công đoạn canh tác được thực hiện như thế nào... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf122p bakerboys05 23-06-2022 13 1   Download

 • Bài viết "Mấy vấn đề về hệ giá trị Việt Nam" tập trung phân tích mối quan hệ giữa giá trị và văn hóa. Giá trị thể hiện mặt văn hóa của sự đánh giá như hay, dở, tốt, xấu,... đó không chỉ là những phẩm chất nằm trong đối tượng, là thuộc tính của đối tượng mà còn là cái nằm giữa đối tượng và con người, người đánh giá. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf7p thanhthanh191 21-06-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Văn hóa - một phạm trù biến hóa: Tổng thuật lịch sử 400 năm biến đổi nhận thức về văn hóa" vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh để cung cấp những kiến thức mới về văn hóa và những ý nghĩa quan trọng của những nhận thức ấy đối với việc hoạch định các chính sách văn hóa của nhà nước.

  pdf11p thanhthanh191 21-06-2022 1 1   Download

 • Ngoài mở đầu và kết luận, đề tài "Vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay" nghiên cứu hai nội dung sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

  doc20p xauxi93nth 23-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 2 Chế độ chính trị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lý luận chung về chế độ chính trị; Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc của nước CHXHCN Việt Nam; Chính sách đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 10 5   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của cuốn sách!

  pdf271p britaikridanik 22-06-2022 17 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1120 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vấn đề dân tộc
p_strCode=vandedantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2