intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa học đường

Xem 1-20 trên 5150 kết quả Văn hóa học đường
 • Văn hóa học đường là một thuật ngữ khoa học tuy còn khá mới nhưng đóng vai trò quan trọng đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi VHHĐ là yếu tố đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Hơn thế nữa, VHHĐ là ột trong những yếu tố quyết đ nh đến quá tr nh h nh thành và hoàn thi n nhân cách của người học, đ ng thời ảnh hưởng đến uy t n, thương hi u của nhà...

  pdf6p coxetuanloc 09-01-2013 539 140   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả giáo dục văn hóa học đường, luận án đánh giá thực trạng hiệu quả giáo dục văn hóa học đường và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay.

  pdf205p lamtamnha_01 01-02-2018 99 37   Download

 • Một khía cạnh xây dựng văn hóa học đường nhìn từ góc độ tâm lý học trình bày một số nội dung sau đây: thực trạng không đáng có, văn hóa học đường, thay đổi văn hóa học đường thông qua thay đổi nhận thức và kỹ năng tương tác thầy - trò,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf8p susuqb 18-12-2015 125 27   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, trong đó tác giả chú trọng phân tích kết quả khảo sát các nội dung về nhận thức, sự quan tâm và việc thực hiện văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Trên cơ sở đó, tác giả đề ra bảy khuyến nghị nhằm nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên hiện nay.

  pdf6p thanhtrieung 05-09-2018 199 19   Download

 • Văn hoá học đường là môi trường để giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu môi trường học đường bị “ô nhiễm” thì nhà trường không thực hiện được chức năng truyền tải tri thức, các giá trị, chuẩn mực văn hóa đến thế hệ trẻ. Trong môi trường đại học hiện nay, các chủ thể tham gia vào quá trình giáo dục vẫn giữ được các giá trị, nét đẹp của nền giáo dục truyền thống, đặc biệt chuẩn mực đạo đức yêu trò, kính thầy vẫn là tư tưởng chủ đạo.

  pdf10p dtphuongg 10-09-2018 90 14   Download

 • Mục tiêu của luận án là nêu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 3 hiệu quả giáo dục văn hóa học đường, luận án đánh giá thực trạng hiệu quả giáo dục văn hóa học đường và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật ở Hà Nội hiện nay.

  pdf27p lamtamnha_01 01-02-2018 66 6   Download

 • Bài viết trình khái niệm văn hóa học đường; xây dựng và giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trong các trường đại học; một số ý kiến về xây dựng và giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf4p ketaucho 31-10-2019 37 3   Download

 • Bài viết đã đưa ra quan niệm về văn hóa học đường ở trường đại học. Bên cạnh đó, bài viết còn nêu bật vai trò quan trọng việc phát triển văn hóa học đường ở trường đại học đối với sự tồn tại và phát triển của chính bản thân nó.

  pdf7p vivatican2711 12-02-2020 11 2   Download

 • Việc xây dựng văn hóa học đường lành mạnh là cơ sở để tạo nên môi trường học tập thân thiện và tích cực cho trẻ tại các trường mầm non. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí văn hóa học đường tại một số trường Mầm non tư thục ở quận Tân Phú, TP. HCM.

  pdf9p vivatican2711 12-02-2020 16 1   Download

 • Bài viết này vận dụng phương pháp phân tích – tổng hợp trên cơ sở so sánh – đối chiếu thành quả nghiên cứu, xây dựng văn hóa học đường Âu-Mĩ làm nền tảng cho việc xây dựng nội hàm khái niệm văn hóa học đường ở Việt Nam hiện nay.

  pdf23p vibeirut2711 20-08-2020 8 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, thái độ và hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và mối tương quan giữa chúng để từ đó tìm ra các giải pháp hình thành và phát triển năng lực này cho sinh viên nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.

  pdf5p quenchua7 06-08-2020 16 0   Download

 • Bài viết đưa ra các khái niệm về văn hóa học đường, giáo dục văn hóa học đường và giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên. Đồng thời tập trung phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên một số trường đại học ở ba miền Bắc, Trung và Nam. Từ kết quả đó, làm cơ sở đề xuất các biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 8 0   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề chung nhất về giáo dục hành vi văn hóa học đường (VHHĐ) cho sinh viên các trường đại học sư phạm (ĐHSP) trong xu thế toàn cầu hóa, bao gồm việc phân tích các khái niệm: Văn hóa học đường, hành vi văn hóa học đường, giáo dục hành vi văn hóa học đường. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đưa ra một số nội dung và hình thức giáo dục hành vi văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học sư phạm.

  pdf7p tamynhan9 02-12-2020 0 0   Download

 • Văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa giáo dục do đó có vai trò rất quan trọng đối với giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục đại học Việt Nam nói riêng. Bài viết gồm 2 nội dung chính: (1) Yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa học đường truyền thống trong giai đoạn hiện nay; (2) Ý kiến góp phần xây dựng văn hóa học đường trong các trường đại học Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế.

  pdf9p vimississippi2711 07-12-2020 1 0   Download

 • Việc lựa chọn và thực hiện đồng bộ những giải pháp xây dựng văn hóa học đường hiện nay ở các cơ sở giáo dục phổ thông là rất quan trọng. Đây chính là những nhân tố quyết định để các cơ sở giáo dục phổ thông đạt được các giá trị và chuẩn mực đã đề ra nhằm xây dựng thành công văn hóa học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết vai trò của hiệu trưởng đối với công tác xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

  pdf8p quenchua10 18-01-2021 3 0   Download

 • Báo cáo " Một khía cạnh xây dựng văn hoá học đường nhìn từ góc độ tâm lý học " Bài viết này đề cập đến một số khía cạnh như văn hóa học đường, thay đổi văn hóa học đường thông qua thay đổi nhận thức và kỹ năng tương tác thầy- trò, làm thế nào để tương tác thầy- trò có hiệu quả?

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 108 18   Download

 • Những lời nói, hành động dù rất nhỏ của học sinh- thế hệ tương lai của đất nước ngày hôm nay có thể sẽ là những thành tựu hay thất bại của nền giáo dục. Và giáo sư Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN cũng từng nhìn nhận rằng: văn hóa học đường ở VN cần đảm bảo ba yếu tố: cơ sở vật chất đảm bảo, môi trường giáo dục tốt và văn hóa ứng xử, giao tiếp. Qua cách nhìn nhận ấy, chúng ta thấy rằng học đường là môi trường...

  pdf7p abcdef_1 24-04-2011 643 231   Download

 • Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam là đối tượng nghiên cứu thường xuyên của nhiều ngành khoa học xã hội khác nhau. Và để tiếp cận đối tượng rộng lớn đó, ngôn ngữ chính là một trong những ngả đường chủ yếu, không chỉ của ngôn ngữ học mà cả các ngành khác như dân tộc học, nhân học, văn hoá học... Chính vì vậy nên ngay từ khi các ngành khoa học trên hình thành ở việt nam, việc tiếp cận văn hoá các dân tộc qua con đường ngôn ngữ và ngôn ngữ học đã được tiến hành. Các bạn có thể xem qua tài liệu để cùng hiểu hơn về cách tiếp cận văn hóa qua ngôn ngữ.

  pdf57p denlong_do 28-10-2011 164 33   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Thông qua trường hợp văn hóa tộc người H’Mông tại bản Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, luận án luận giải mối quan hệ giữa văn hóa tộc người và phát triển du lịch cộng đồng, công cụ thích hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người trong đời sống xã hội đương đại.

  pdf27p change00 04-05-2016 98 19   Download

 • Phân tích hiện trạng giáo dục nhân cách con người Việt Nam, bài viết chỉ ra rằng giữa nhân cách mong muốn và nhân cách hiện tại của con người Việt Nam có một khoảng cách đáng lo ngại. Nguyên nhân là do những phát biểu của chúng ta về nhân cách con người Việt Nam mong muốn thường quá cao xa, lí tưởng, trong khi đó giáo dục nhân cách đang đối diện một hiện tượng nghiêm trọng, đó là sự phân rã văn hóa. Cùng tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 98 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa học đường
p_strCode=vanhoahocduong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2