intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu của đối tượng

Xem 1-20 trên 1815 kết quả Vật liệu của đối tượng
 • KHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU:Nguyên Vật lịêu là đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để chế tạo ra sản phẩm mới. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU:chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xụất và khi kết thúc một chu kỳ sản xuất thì hình dáng ban đầu của vật liệu bị biến đổi,giá trị của vật liệu được dịch chuyển tòan bộ vào giá trị của sản phẩm mới. - Chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn từ 60-90% trong giá thành sản phẩm một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh...

  doc48p microadvert 16-11-2010 6496 2574   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp luôn luôn phải cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của doanh nghiệp , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng...

  doc74p congthien_xd 19-03-2012 1983 971   Download

 • - Vật liệu là đối tượng lao động biểu hiện dưới dạng vật hóa, là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất tạo thành sản phẩm mới. Kế hoạch sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp vật liệu có đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng hay không. Nếu vật liệu có chất lượng tốt, đúng quy định sẽ tạo điều kiện cho sản xuất tiến hành thuận lợi, chất lượng sản phẩm tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường....

  pdf96p thainhatquynh 06-07-2009 555 254   Download

 • Trong quá trình sản xuất sản phẩm ở doanh nghiệp, ba yếu tố hình thành chi phí tương ứng: chi phí tiêu hao vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí khấu hao tư liệu lao động. Theo quan điểm của Mác Lênin thì đó chính là chi phí lao động vật hóa và lao động sống. Vậy vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động có ích của con người tác động. Trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất, vật liệu là tài sản dự trữ quan trọng nhất của sản xuất,...

  doc97p elirabetter 30-09-2009 230 124   Download

 • Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là tài sản dự trữ thường xuyên của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Mọi doanh nghiệp đều phải tiến hành thu mua để đáp ứng nhu cầu sản xuất chế tạo sản phẩm và các nhu cầu khác. Trong sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở cấu thành sản phẩm, chi phí cho nguyên vật liệu thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Do đó, nó là một phần căn cứ để xác định giá thành. Mặt khác, nguyên vật...

  pdf53p loaken_1 23-11-2012 112 48   Download

 • Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp và thường xuyên vào quá trính sản xuất sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Đặc điểm của nguyên vật liệu:

  pdf97p buoi_chieu 24-04-2013 51 13   Download

 • Các hệ thống CSDL đảm bảo tính độc lập dữ liệu giúp cho việc thiết kế vật lý có sự khác biệt với cấu trúc lôgic một cách đáng kể. Trong bài báo này tác giả sử dụng mô hình quan hệ lồng mở rộng để cài đặt cho thiết kế CSDL vật lý của hệ thống CSDL hướng đối tượng.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 37 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá kết quả ban đầu điều trị lót sàn hốc mắt bằng vật liệu titanium. Đối tượng và phương pháp: tiến cứu mô tả 25 trường hợp gãy sàn hốc mắt được ghi nhận tình trạng trước và 3 tháng sau lót sàn bằng mảnh ghép titanium.

  pdf7p jangni4 20-04-2018 51 0   Download

 • Nguyên liệu vật liệu của doanh nghiệp là đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng chủ yếu cho quá trình chế tạo ra sản phẩm. Giá trị nguyên liệu vật liệu thường chiếm tỷ lệ cao trong giá thành sản phẩm. Hiện nay nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sau khi gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới.

  doc71p lamdaumientay 22-03-2011 1236 626   Download

 • Lịch sử phát triển của vật liệu trao đổi ion -Trong Kinh thánh của người Hy lạp cổ đã đề cập đến việc tách muối trong nước biển. -Thế kỷ 19: ở Anh, có những tài liệu viết về hiện tượng trao đổi ion -1850: Harry Thompson và John Way (nhà hoá nông) cho nước phân chứa nhiều amonium đi qua lớp đất sét. Amonium bị giữ lại trên lớp đất, Ca được tách ra. Nguời ta có được các nhận xét sau:...

  pdf64p anhthaopro 15-04-2011 472 147   Download

 • CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ MÔN HỌC SỨC BỀN VẬT LIỆU ( SBVL )ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔN SBVL 1.1.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA SBVL- HÌNH DẠNG VẬT THỂ SBVL nghiên cứu vật thể thực ( công trình, chi tiết máy …) Vật thể thực có biến dạng dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài ( tải trọng, nhiệt độ, lắp ráp các chi tiết chế tạo không chính xác…) Vật thể thực sử dụng trong kỹ thuật được chia ra ba loại cơ bản: Khối: có kích thước theo ba phương tương...

  pdf29p muaythai4 21-08-2011 293 90   Download

 • NVL là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất. Với cách hiểu chung nhất có thể hiểu: NVL là phạm trù mô tả các loại đối tượng được tác động vào để biến thành sản phẩm (dịch vụ) Để có thể sử dụng và quản lý tốt NVL, cần phải phân loại chúng theo nhiều cách phụ thuộc vào từng quy trình sản xuất Căn cứ vào tính chất thì NVL được chia làm 3 loại:  Nguyên liêu: là đối tượng lao động chỉ được khai thác, chưa qua chế biến....

  pdf29p hocbong1122 20-02-2013 132 52   Download

 • Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chế tạo ra sản phẩm. Đối tượng lao động ở đây được hiểu là những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp nhu cầu của mình. VD: lốp xe được chế biến từ mủ cao su, mủ cao su (dạng chất lỏng) qua quá trình chế biến nhờ lao động của con người...

  pdf104p nokia_12 09-05-2013 55 16   Download

 • Quá trình lao động là quá trình con người sử dụng tư liệu lao động tác động lên đối tượng lao động, làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất hoá lý của đối tượng lao động để tạo ra những sản phẩm với chất lượng ngày càng cao. Như vậy, một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có đủ 3 yếu tố cơ bản đó là: - Tư liệu lao động. - Đối tượng lao động. - Sức lao động. Đối tượng lao động là một trong những điều kiện không...

  pdf101p hocbong1122 20-02-2013 35 8   Download

 • Luận án thông qua các tiêu chí đánh giá và các phương pháp đánh giá, luận án đi sâu nghiên cứu quản trị mua nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex.

  pdf173p cothumenhmong6 17-07-2020 16 5   Download

 • Luận án đề ra mục tiêu: Xây dựng mô hình toán động lực học đối với hệ chuyển động cơ khí của hệ thống phân phối vật liệu nano ứng dụng cho việc chế tạo pin mặt trời màng mỏng, trong đó có tính đến các 4 yếu tố bất định dưới dạng hàm số và hằng số, cụ thể là việc xét đến các yếu tố khe hở của bánh răng trong hộp số, ma sát động, ma sát tĩnh và độ đàn hồi của vật liệu cũng như khớp nối mềm giữa trục động cơ với tải.

  pdf27p manhinh999 10-12-2019 13 3   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào các vấn đề sau đây: Ảnh hưởng của nồng độ Si lên cấu trúc, tính chất cơ học của vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN, ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ Si lên cấu trúc vi mô cũng như cơ tính của lớp vật liệu AlSiN; mối tương quan giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của vật liệu phủ ngoài CrN/AlBN, ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của hệ CrN/AlBN/CrN; mối liên hệ giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của Si3N4 VĐH cũng như sự thay đổi cấu trúc vi mô của hệ khi chịu tải trọng lớn, ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ tính của hệ Si3N4...

  pdf27p change01 05-05-2016 31 2   Download

 • Khảo sát độ bền kéo của vật liệu compozit đối với 2 phương pháp chế tạo cho thấy, các mẫu compozit có BT được xử lý trước với PVA cho độ bền kéo cao hơn so với các mẫu phối trộn nóng chảy. Kết quả thu được tại tỷ lệ PA11/BT (60/40) có mặt 10%kl PVA chế tạo theo phương pháp này cho độ bền kéo đứt đạt giá trị cao nhất (41,5 Mpa). Tại tỷ lệ này, độ dãn dài khi đứt của vật liệu cũng đạt giá trị cao nhất là 6,9%.

  pdf4p trangcham1896 21-12-2018 42 0   Download

 • Đề tài ứng dụng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân trạng thái rắn (ss-NMR) trên các hệ vật liệu microcompozit của polypropylen và chất độn dạng hạt với các tương tác pha khác nhau, tìm hiểu mối liên hệ giữa sự thay đổi cấu trúc phân tử, trong đó nhấn mạnh đến tính linh động phân tử, đến sự thay đổi tính chất cơ của vật liệu.

  pdf24p capheviahe27 23-02-2021 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu mối liên hệ giữa sự thay đổi cấu trúc phân tử, trong đó nhấn mạnh đến tính linh động phân tử, đến sự thay đổi tính chất cơ của vật liệu trên các hệ vật liệu microcompozit của polypropylen và chất độn dạng hạt với các tương tác pha khác nhau.

  pdf124p capheviahe27 23-02-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vật liệu của đối tượng
p_strCode=vatlieucuadoituong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2