intTypePromotion=3
ADSENSE

Viện trưởng viện kiểm sát

Xem 1-20 trên 214 kết quả Viện trưởng viện kiểm sát
 • Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao của ông Lê Thanh Đạo do Quốc Hội ban hành

  pdf1p lawbmhc4 24-11-2009 81 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng công tác quản lý việc kiểm tra - đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tỉnh An Giang nhằm mục đích khảo sát thực trạng công tác quản lí kiểm tra - đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan kết quả học tập của sinh viên trường để đề xuất các biện pháp về vấn đề này.

  pdf120p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 44 15   Download

 • Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH và chức Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội của ông Hà Mạnh Trí và việc bầu ông Hà Mạnh Trí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc Hội ban hành

  pdf1p lawbmhc4 24-11-2009 350 5   Download

 • Thông qua các phương pháp nghiên cứu: Tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp toán học thống kê đề tài đã đánh giá được thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác huấn luyện đội tuyển Cầu lông sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông qua các mặt: Kế hoạch huấn luyện, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, công tác tuyển chọn thành phần đội tuyển, công tác kiểm tra và đánh giá. Kết quả cho thấy, kế hoạch huấn luyện còn thiếu khoa học.

  pdf4p violympus 18-03-2019 22 1   Download

 • Nghị quyết số: 128/2016/QH13 miễn nhiễm chức vụ Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;...

  pdf2p bienbuondiuem 13-05-2016 34 0   Download

 • Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ của Tóa án nhân dân tối cao ngày 29 tháng 11 năm 1986 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của bộ luật hình sự. Căn cứ vào Điều 24 Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Hội đồng thẩm pháp Tòa án nhân dân tối cao họp ngày 28 và 29-11-1986 với sự tham gia của đồng chí đại diện Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí đại diện Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  doc20p bichauctvn 07-11-2010 359 127   Download

 • Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội “Về việc thi hành Bộ luật dân sự”; Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp....

  doc10p mtferwic 04-09-2012 316 41   Download

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

  ppt37p sunny_1 31-10-2013 145 31   Download

 • Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khoá X về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 (trong đó có Điều 137 và Điều 140 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân) đã xác định chức năng của Viện kiểm sát nhân dân là “thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp” và quy định “Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng...

  pdf37p dontetvui 20-01-2013 92 24   Download

 • Một số vấn đề pháp lí liên quan đến quản lí đất đai và quyền sử dụng đất Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội có quyền bầu cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng thời phê chuẩn các thành viên của Chính phủ do Thủ tướng đệ trình. Tuy nhiên, do việc bầu cử cũng như phê chuẩn đều chỉ có một ứng cử viên nên bầu cử và phê chuẩn hầu như không khác...

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 45 7   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model) thông qua mô hình kinh tế lượng cấu trúc tuyến tính (SEM – Structural Equotion Model) phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của nhóm khách hàng là sinh viên trong các trường đại học.Trong điều kiện kết quả khảo sát sinh viên các trường đại học tại Tp. Biên Hòa cho thấy các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của sinh viên gồm quy chuẩn chủ quan, thái độ sử dụng, và nhận thức kiểm soát hành vi.

  pdf5p cathydoll5 27-02-2019 53 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng tranh chấp nợ hụi và thực tiễn giải quyết tranh chấp nợ hụi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. Đề tài ứng dụng các phương pháp như thống kê mô tả, tổng hợp, phân tích số liệu từ cuộc khảo sát đối với 135 cá nhân đã từng có tranh chấp nợ hụi, số liệu thu được tại Tòa án nhân dân và thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự trong quá trình giải quyết tranh chấp nợ hụi.

  pdf77p thithizone3 30-07-2019 50 5   Download

 • Thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu ra và bãi nhiệm nên cũng có thể tạo ra vị trí độc lập của viện kiểm sát đối với Chính phủ. Các cơ quan thanh tra nhà nước là các cơ quan của Chính phủ nên không thể giám sát Chính phủ được. Do vậy, việc bỏ chức năng kiểm sát chung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà không giao chức năng giám sát...

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 32 1   Download

 • KẾ HOẠCH SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 Căn cứ Chỉ thị số 06/2011/CT-VKSTC ngày 20/5/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự trong ngành Kiểm sát nhân dân;

  pdf6p luatsuminhtri 25-06-2013 25 1   Download

 • Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf9p thanhdieutran 14-04-2014 45 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 050/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 nhằm quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

  doc7p tiantian0108 06-12-2018 12 0   Download

 • Giám sát công tác lắp đặt, căng kéo cáp và đặt neo, bơm vữa lấp lòng ống chứa cáp Công tác lắp đặt , căng kéo cáp , đặt neo , bơm vữa phải được giám sát theo đúng từng bước trong Quy trình công nghệ mà Nhà thầu đã soạn và trình tr-ớc cho TVGS phê chuẩn. Người Giám sát viên tại hiện trường cần chú ý các đề mục sau : - tham khảo Quy trình 22TCN 247-98 về thi công dầm BTCT DƯL của Bộ GTVT - kiểm tra các văn bản pháp lý về kết quả...

  pdf6p conloc01 14-12-2010 279 157   Download

 • Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình dùng để bồi dưỡng kiến thức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, gồm các nội dung chính: kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng; kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng, các giai đoạn thi công trọng yếu, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường,...

  pdf118p luungoc91 04-04-2014 331 111   Download

 • Cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung - cơ quan Viện kiểm sát nói riêng là một đòi hỏi có tính cấp bách của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: "Chất lượng công tác tư pháp nói chung chưa ngang tầm với yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân; còn nhiều trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, vi phạm các quyền tự do dân chủ...

  pdf105p vinamilkvietnam 21-08-2012 191 30   Download

 • Văn bản pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân.(đ69) 1. Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao a. Mục đích ban hành Các văn bản này quy định những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dâncácc cấp; qui định những vấn đề khác thuuộc thẩm quyền của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. b. Qui trình soạn thảo(đ70) · Dự thảo Quyết định, Chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

  pdf27p thiuyen2 12-08-2011 98 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
742 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Viện trưởng viện kiểm sát
p_strCode=vientruongvienkiemsat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản