intTypePromotion=1
ADSENSE

Visual studio 2005

Xem 1-0 trên 0 kết quả Visual studio 2005
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005" tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng DataGridView và ADO.NET, làm việc với Report và Crystal Report, làm việc với Visual SourceSafe 2005, Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005, ứng dụng quản lý nhân sự và tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf197p hanthienngao 16-12-2021 16 2   Download

 • Bài giảng này được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu học môn Lập trình Windows cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Bài giảng đề cập đến những nội dung về lập trình Visual Basic.NET căn bản và các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET. Kết quả cuối cùng là tạo ra các ứng dụng quản lý sử dụng Visual Basic.NET như một công cụ phát triển trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf184p tradaviahe20 17-04-2021 36 3   Download

 • Bài giảng Lập trình Website - Dương Thành Phết với mục tiêu phát triển được các ứng dụng Web trên nền tảng công nghệ ASP.Net bằng cách sử dụng phần mềm MS Visual Studio 2005 với ngôn ngữ lập trình C#; quản trị, bảo trì và nâng cấp hệ thống website của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân;...

  pdf55p codon_03 01-12-2015 90 8   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở lập trình giới thiệu về môi trường lập trình .NET; cách cài đặt visual studio .NET 2005 (yêu cầu cài đặt, quá trình cài đặt, cài đặt MSDN); giao diện visual studio .NET (các bước tạo lập 1 project, các file của project); hướng dẫn debug.

  ppt21p cocacola_09 27-11-2015 179 12   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows bằng C Sharp (C#) nhằm cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản MS.NET, giúp sinh viên xây dựng ứng dụng bằng công cụ lập trình hiện đại & mạnh mẽ của MS là Visual Studio 2005/2008/2010/2013.

  pdf38p khoanam94 13-10-2014 221 65   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Visuabasic Bài 1: Nhập môn lập trình VB.Net 2005 trình bày nội dung về cách cài đặt Visual Studio.Net, giới thiệu .Net Frame Work, giới thiệu VB.Net, thành thần giao diện VB.Net, viết chương trình,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf23p phuongpham357 22-07-2014 150 20   Download

 • Môn học Lập trình Windows C# nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong môi trường Windows cơ bản & nâng cao. Cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản MS.NET. Giúp sinh viên làm quen với môi trường phát triển tích hợp hiện đại & mạnh mẽ của MS là Visual Studio .NET 2005, 2008.

  ppt10p xuanlan_12 26-04-2014 123 10   Download

 • .Giới thiệu về SQL Server Reporting Services Bộ phần mềm SQL Server 2005, 2008 và 2008 R2 đều được đóng gói sẵn với SQL Server Reporting Services (SSRS) – một giải pháp tạo báo cáo chuyên dụng dành cho các doanh nghiệp. Với SSRS, bạn hoàn toàn có thể tạo, xuất bản, và quản lý số lượng bản báo cáo vô cùng lớn từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

  pdf7p badaovl 18-05-2013 191 30   Download

 • Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Để hiểu hơn về công cụ lập trình này mời các bạn tham khảo tài liệu sau đây.

  pdf404p muaxuan102 26-02-2013 451 174   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu tới các bạn những tính năng mới của Visual Basic 2005, NET Framework 2.0 và công cụ phát triển Visual Studio 2005 thông qua một loạt các bài thực hành với những ví dụ tập trung súc tích. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

  pdf270p muaxuan102 26-02-2013 389 161   Download

 • Microsoft Visual C# is a powerful but simple language aimed primarily at developers creating applications by using the Microsoft .NET Framework. It inherits many of the best features of C++ and Microsoft Visual Basic but few of the inconsistencies and anachronisms, resulting in a cleaner and more logical language. With the advent of C# 2.0 in 2005, several important new features were added to the language, including generics, iterators, and anonymous methods. C# 3.

  pdf673p lqvang02 02-02-2013 136 27   Download

 • 1. Giới thiệu: - Có một thời trước đây , đa số máy tính người dùng có một thời kỳ khủng hoảng trong việc cài đặt ứng dụng Windows . Ví dụ , khi bạn cài đặt 1 version mới của 1 ứng dụng nào đó hay 1 ứng dụng không liên quan gì tới 1 ứng dụng đã cài trong máy của bạn , quá trình cài đặt sẽ copy version của dlls vào thư mục hệ thống và thay đổi thiết lập trong registry . Quá trình cài đặt này có thể gây nguy hiểm ứng dụng khác...

  pdf39p cobehoaha 30-01-2013 65 6   Download

 • Mục tiêu môn học Kiến thức yêu cầu Nội dung chương trình Phần mềm sử dụng trong môn học Tài liệu tham khảo Đá h giá kết quả môn h Đánh iá ả ô học Phương pháp học Liên hệ Phần ề Phầ mềm sử d ử dụng t trong môn h ô học Môi trường lập trình – Microsoft Visual Studio 2005/2008 Web Server – IIS (Internet Information Services) Hệ quản trị CSDL – Microsoft Access hoặc – Microsoft SQL Server 2005 – Microsoft SQL Express 2005 6 © 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN 5 ©...

  pdf0p muathu_102 28-01-2013 210 86   Download

 • Visual Studio 2005 Team System (VSTS) features a robust, integrated suite of test tools that work seamlessly in the Visual Studio development environment Covering all phases of the development lifecycle, this book shows readers how to implement best practices for software testing using the appropriate components of VSTS Readers will learn how to use the tools effectively, directly from those who helped design and develop the software

  pdf405p bookstore_1 10-01-2013 64 8   Download

 • Beginning Object-Oriented Programming with VB 2005 is a comprehensive resource of correct coding procedures. Author Daniel Clark takes you through all the stages of a programming project, including analysis, modeling, and development, all using object-oriented programming techniques and Visual Basic .NET. Clark explores the structure of classes and their hierarchies, as well as inheritance and interfaces. He also introduces the .NET Framework and the Visual Studio integrated development environment, or IDE. A real-world case study walks you through the design of a solution.

  pdf385p trasua_123 06-01-2013 107 16   Download

 • Nesta obra que privilegia a praticidade e a objetividade, o leitor encontrará os fundamentos do Visual C# e toda a orientação necessária para começar a criar programas e componentes em C#. Parte I Apresentando o Microsoft Visual C# e o Microsoft Visual Studio 2005 1. Bem-vindo ao C# 2. Trabalhando com Variáveis, Operadores e Expressões 3. Escrevendo Métodos e Aplicando e Escopo 4. Usando Instruções de Decisão 5. Usando Instruções de Iteração e Atribuição Compostas 6. Gerenciando Erros e Exceções ...

  pdf621p trasua_123 02-01-2013 84 5   Download

 • Mastering .NET development is as much about understanding the functionality of the .NET Framework as it is about the syntax and grammar of your chosen language. Visual C# 2005 Recipes: A Problem-Solution Approach recognizes this fine balance. This book meets your need for fast, effective solutions to the difficulties you encounter in your coding projects. The recipes included in this book have been chosen and written with emerging pros in mind. The book features an equal balance of code and text.

  pdf593p trasua_123 02-01-2013 57 8   Download

 • El real valor de las certificaciones del mundo informático (de sus realidades,mitos y proyección) Equivalencia de instrucciones de C# y VB .NET (y III) Configuración de aplicaciones Web de ASP.NET Gestión de concurrencia en ADO.NET El poder de la reflexión en .Net Introducción a GDI+ SQL-Server.Diseñar la estrategia de copias de seguridad y restauraciones

  pdf0p trasua_123 29-12-2012 54 7   Download

 • Welcome to ASP.NET 2.0 Everyday Apps For Dummies, the book that teaches ASP.NET 2.0 Web programming by example. In this book, you’ll find eight complete ASP.NET applications. We’re not talking trivial Hello-World-type applications here. Instead, they’re real-world applications like shopping carts and discussion forums. You can use any of them as-is, or modify them as you see fit. So you’ve got workable stuff already included. (What a concept.)

  pdf259p tailieuvip13 20-07-2012 105 16   Download

 • This is a practical guide for developers working with the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) using VB.NET. From introducing ODP.NET and programming with ODP.NET to application development using ODP.NET and on to discussing Oracle Developer Tools for Visual Studio 2005, this book covers the important aspects of ODP.NET. The book is written for professional .NET developers who need to work with and take full advantage of Oracle Database 10g using Visual Studio 2005. Developers are expected to be familiar with Visual Basic.NET 2005 and have minimum knowledge of Oracle SQL and PL/SQL....

  pdf326p suthebeo 17-07-2012 140 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Visual studio 2005
p_strCode=visualstudio2005

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2