intTypePromotion=3
ADSENSE

Vốn đầu tư xây dựng công trình

Xem 1-20 trên 571 kết quả Vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Nội dung tài liệu thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng về suất vốn đầu tư, giới thiệu về suất vốn đầu tư xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, hướng dẫn phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.

  pdf113p roongkloi 01-09-2017 71 12   Download

 • Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước( bao gồm vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước)....

  doc27p catbui 02-06-2009 644 266   Download

 • Chuyên đề 8: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trình bày về các nội dung chính: thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng...mới các bạn tham khảo tài liệu để hiểu sâu hơn về quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

  pdf38p cheap_12 09-07-2014 222 81   Download

 • Việc thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công và các hoạt động xây dựng khác phải căn cứ trên khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung, phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết. Đối với trường hợp tự thực hiện, việc thanh toán phù hợp với từng loại công việc trên cơ sở báo cáo khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt....

  doc31p naughtytiger 24-11-2009 877 368   Download

 • 1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quân của kinh tế thị trường. 2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.

  ppt154p badaohatgao 26-06-2013 247 96   Download

 • Công bố theo quyết định số 295/QĐ - BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây Dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2011

  pdf39p thanlannho 01-06-2011 333 78   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý luận chung về đầu tư; dự án đầu tư xây dựng công trình; phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng giao thông; một số phương pháp so sánh, lựa chọn phương án của dự án xây; chi phí sử dụng vốn và giá trị thời gian của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p doinhugiobay_00 01-11-2015 104 38   Download

 • Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí vườn Thiên Thanh địa điểm: Xã Hiệp Phước – huyện Nhà Bè – Tp. Hồ Chí Minh trình bày giới thiệu chủ đầu tư và dự án, tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, địa điểm xây dựng, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, giải pháp quy hoạch thiết kế cơ sở, phương án vận hành và sử dụng lao động, đánh giá tác động môi trường AT-PCCN, tổng mức đầu tư dự án, vốn đầu tư dự án, hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án, kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p lapduandautu 17-05-2018 196 43   Download

 • Xuất phát từ vấn đề hạn chế về nguồn vốn đầu tư trong xây dựng, giá thành và hiệu quả của việc rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nên việc nghiên cứu giải pháp tối ưu hoá sơ đồ mạng là hết sức cần thiết nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bài toán tối ưu hóa sơ đồ mạng đã giải quyết được vấn đề cần phải rút ngắn thời gian thực hiện những công việc nào để dự án đạt được mục đích với chi phí nhỏ nhất.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 47 9   Download

 • Mục đích của đề tài "Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước" hướng đến làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.

  pdf204p phongtitriet000 08-08-2019 38 9   Download

 • Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án...

  pdf10p zudenuong 25-04-2011 478 242   Download

 • Quy trình này quy định trình tự,nội dung,thủ tục tiến hành các công việc khi đầu tư xây dựng công trình từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu kết thúc dự án vào khai thác và sử dụng đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn của Tổng công ty X và nguồn vốn của công ty cổ phần do công ty X góp cổ phần do công ty X góp cổ phần chi phối

  pdf39p peheo_3 22-08-2012 497 254   Download

 • Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng công trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn...

  pdf10p zudenuong 25-04-2011 495 209   Download

 • a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô nêu tại Bảng III.1 được tính toán theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 200: 1989; phù hợp với cấp cầu và cấp đường ô tô theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn chỉnh một cái cầu bao gồm cả đường dẫn ở hai đầu cầu và được tính bình quân cho 1m dài của cầu theo từng loại kết cấu....

  pdf19p ba3333 10-05-2011 328 81   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định - Nộp lệ thẩm định dự án. ...

  doc2p phihung 21-08-2009 368 75   Download

 • Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác áp dụng các quy định của Nghị định này.

  doc24p qmcuong 21-01-2010 197 66   Download

 • Cùng với sự phát triển chung của các nền kinh tế trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng đang tăng trưởng rất nhanh và ổn định theo từng năm. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh kéo theo khối lượng đầu tư của xã hội sẽ tăng theo. Một phần lớn đầu tư của xã hội là đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay các dự án đầu tư xây dựng rất đa dạng về quy mô, nguồn vốn sử dụng. Tuy nhiên với nền kinh tế Việt Nam thì nguồn vốn đầu tư xây dựng công...

  pdf132p inside33 06-12-2012 147 63   Download

 • Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở khoa học về quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước đối với các công trình dân dụng; chỉ ra được thực trạng quản lý các dự án xây dựng công trình dân dụng bằng vốn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng bằng vốn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf146p bautroibinhyen5 01-12-2016 121 53   Download

 • a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

  pdf13p ba3333 10-05-2011 122 23   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng với vai trò kiểm soát chi phí của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước. Đưa ra được các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước trong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vốn đầu tư xây dựng công trình
p_strCode=vondautuxaydungcongtrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản