Vườn quốc gia yok đôn

Xem 1-7 trên 7 kết quả Vườn quốc gia yok đôn
 • Một số khái niên Vườn quốc gia : Vùng đất liền và hoặc biển tự nhiên được hoạch định để (a) bảo vệ tính toàn vẹn của một hay nhiều hệ sinh thái cho các thế hệ hôm nay và mai sau, (b) không được khai thác hay chiếm đoạt làm tổn hại đến mục tiêu đã hoạch định và (c) để làm cơ sở cho các hoạt động vui chơi, giải trí, khoa học, giáo dục, tinh thần của các du khách, tất cả các hoạt động này phải hài hoà giữa văn hoá và môi trường. Mục tiêu...

  pdf24p tulip_12 12-01-2013 123 43   Download

 • Tham khảo bài viết 'khái quát đại lý vườn quốc gia yok đôn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p heavenmaster2010 29-07-2011 65 19   Download

 • Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của loài Cẩm lai vú (Dalbergia oliveri) để làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh thích hợp để vừa bảo đảm mục đích bảo tồn nguồn gen, vừa mang lại thu nhập cho người dân, đồng thời làm giảm sự tác động của con người vào tài nguyên rừng.

  pdf108p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 89 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VƯỜN QUỐC GIA YOK DON GIAI ĐOẠN 2010 - 2020" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf6p kuckucucu 16-05-2012 43 11   Download

 • Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn quốc gia Yok Đôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf13p lawdt5 02-12-2009 74 8   Download

 • Quyết định số 39/2002/QĐ-TTg về việc mở rộng Vườn quốc gia YOk Đôn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh14 19-11-2009 80 5   Download

 • CÔNG ĐIỆN CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM, điện: Kính gửi: - Giám đốc các Vườn Quốc gia: Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên; - Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng I, II, III.

  pdf2p inoneyear 07-04-2010 75 3   Download

Đồng bộ tài khoản