Windows powershell

Xem 1-20 trên 100 kết quả Windows powershell
 • Windows PowerShell là một môi trường tương tác mới của hệ điều hành Windows, đặc biệt thích hợp với nhiệm vụ quản trị hệ thống. PowerShell này gồm có một công cụ tương tác trên dòng lệnh và một môi trường để thực thi script. PowerShell đòi hỏi NET Framework 2.0, phiên bản hiện tại là PowerShell 2.0 được tích hợp sẵn trong phiên bản Windows Server 2008 R2.

  pdf15p minhqui710 10-09-2010 323 106   Download

 • Tham khảo bài viết 'windows server 2008 - part 4 - windows powershell', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p thanhtung_hk 05-11-2010 179 91   Download

 • Providing you with the programmer?s approach to understanding Windows PowerShell, this book introduces the concepts, components, and development techniques for building software packages that leverage the power of PowerShell. The author team of PowerShell experts shows you how PowerShell makes writing code easy by providing a runtime engine with its own parser, plus you?ll discover that with PowerShell, all of the .NET Framework objects become accessible via scripting, making PowerShell a very powerful addition to your toolbox and a popular choice for future development....

  pdf50p ken333 14-06-2012 100 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra sql server bằng windows powershell 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc7p hangkute_101091 07-07-2010 100 26   Download

 • How do you use Windows PowerShell to navigate the filesystem, manage files and folders, or retrieve a web page? This introduction to the PowerShell language and scripting environment provides more than 400 task-oriented recipes to help you solve all kinds of problems. Intermediate to advanced system administrators will find more than 100 tried-and-tested scripts they can copy and use immediately.

  pdf1036p stingdau_123 15-01-2013 73 25   Download

 • Phần 1 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách ping đến host, đó chính là kiểm tra đầu tiên trên SQL Server. Kiểm tra quan trọng thứ hai ở mức hệ điều hành là xem xem tất cả các dịch vụ Windows có liên quan đến SQL Server trên host hiện có đang hoạt động hay không và báo cáo về trạng thái của hệ thống. Phần 2 này sẽ giới thiệu cho các bạn cách truy cập vào dịch vụ Windows trên máy từ xa bằng cách sử dụng Windows PowerShell và WMI-Object. Bước 1 ...

  pdf5p hangkute_101091 07-07-2010 86 15   Download

 • Windows Powershell in Action, Second Edition is a completely revised edition of the bestselling book on PowerShell, written by Bruce Payette, one of the founding members of the Windows PowerShell team, codesigner of the PowerShell language, and the principal author of the PowerShell language implementation. The definitive book on PowerShell V2. Windows PowerShell transformed the way administrators and developers interact with Windows.

  pdf1016p stingdau_123 26-01-2013 48 14   Download

 • In an ever growing and changing computer industry, learning how to manage systems effectively is necessary for any administrator. The new features in PowerShell 3.0 extend the already impressive language to support new features that makes working with complex and distributed systems simpler and faster. Microsoft Windows PowerShell 3.0 First Look offers a quick look into the new features available in the most recent version of the language. Quick, to-the-point examples ensure that you will be able to easily understand the new features. ...

  pdf200p titatu_123 09-03-2013 66 10   Download

 • Learn Windows PowerShell 3 in a Month of Lunches, Second Edition is an innovative tutorial designed for administrators. Just set aside one hour a day—lunchtime would be perfect—for a month, and you’ll be automating Windows tasks faster than you ever thought possible. You’ll start with the basics—what is PowerShell and what can you do with it.

  pdf367p caucaphung 04-02-2013 60 9   Download

 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 7 .Trong phần sáu chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách kiểm tra trạng thái cơ sở dữ liệu các thông tin về kích thước của cơ sở dữ liệu, còn trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách lấy được các thông tin đó trên TOP 10 các truy vấn dựa trên hiệu suất CPU.

  pdf12p badaovl 18-05-2013 31 7   Download

 • PowerShell gives Windows administrators immense power to automate and customize virtually any administrative task–saving time, increasing productivity, and giving you unprecedented flexibility. PowerShell 2.0 adds important new features that offer even greater control over Windows environments. Windows PowerShell Unleashed will not only give you deep mastery over PowerShell but also a greater understanding of the features being introduced in PowerShell 2.0–and show you how to use it to solve your challenges in your production environment....

  pdf319p ringphone 02-05-2013 19 4   Download

 • This portable reference to Windows PowerShell 3.0 summarizes the command shell and scripting language, and provides a concise reference to the many tasks that make PowerShell so useful. If you're a busy Windows administrator, and don't have time to plow through huge books or search online, this is the ideal on-the-job tool.

  pdf200p stingdau_123 15-01-2013 22 3   Download

 • This Cookbook by Windows PowerShell team developer Lee Holmes provides hundreds of tested scripts that you can use right away to get Microsoft's new tool working for you. More than 150 recipes, combined with a concise task-based introduction to the Windows PowerShell scripting language and environment, make it the perfect look-up guide when you encounter a thorny problem, or need a quick solution. The ideal companion to any tutorial or reference, this book meets the needs of system administrators at any level....

  pdf586p ringphone 03-05-2013 28 3   Download

 • Có nhiều tùy chọn dòng lệnh có thể giúp bạn cấu hình Windows Server 2008 trên mạng như Windows Powershell, ServerManager.exe, hoặc telnet server. Tuy nhiên một phương pháp đã được thử cho kết quả làm việc rất tốt trên mọi kiểu cơ sở hạ tầng thiết bị đang sử dụng ngày nay chính là SSH. Giới thiệu Có nhiều tùy chọn dòng lệnh có thể giúp bạn cấu hình Windows Server 2008 trên mạng như Windows Powershell, ServerManager.exe, hoặc telnet server. ...

  pdf11p votinh0nline 17-01-2011 204 90   Download

 • Windows Server 2008 - Part 4 - Windows PowerShell Trong Windows Server 2008 Microsoft đã tích hợp thêm một công cụ mới là Winows PowerShell đây là một công cụ đời sau của DOS Command.

  pdf8p phuochau2 09-03-2011 108 31   Download

 • Phần 1 của loạt bài này đã giới thiệu về kiểm tra đầu tiên trên SQL Server – các ping một host. Phần 2 là giới thiệu về cách kiểm tra tất cả các dịch vụ của Windows có liên quan đến SQL Server và phần ba là cách kiểm tra các thông tin phần cứng và phần mềm. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các thu thập các thông tin về card mạng và ổ đĩa cứng từ máy chủ.

  pdf9p hangkute_101091 07-07-2010 79 14   Download

 • Want to perform programming tasks better, faster, simpler, and make them repeatable? Take a deep dive into Windows PowerShell and discover what this distributed automation platform can do. Whether you’re a .NET developer or IT pro, this concise guide will show you how PowerShell’s scripting language can help you be more productive on everyday tasks. Quickly learn how to create PowerShell scripts and embed them into your existing applications, write "little languages" to solve specific problems, and take charge of your code.

  pdf85p hoa_can 29-01-2013 23 8   Download

 • Như bạn đã thấy trong chương 1, Windows PowerShell cung cấp một kiến trúc mở rộng cho phép chức năng mới được thêm vào vỏ. Chức năng này mới có thể được trong hình thức cmdlets, các nhà cung cấp, mở rộng loại, định dạng siêu dữ liệu, và do đó.

  pdf34p kimku6 24-10-2011 34 6   Download

 • Windows PowerShell snap-in là một hội đồng. NET có chứa cmdlets, các nhà cung cấp, và như vậy. Windows PowerShell đi kèm với một bộ cơ bản snap-in cung cấp tất cả các lệnh cơ bản và các nhà cung cấp được xây dựng vào vỏ. Bạn viết một snap-in khi bạn muốn cmdlet hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn

  pdf34p kimku6 24-10-2011 38 5   Download

 • là một phần mặc định của Windows PowerShell. Khi một snap-in được tải trong Windows PowerShell, tất cả các cmdlet và các nhà cung cấp trong snap-in có sẵn cho người dùng. Mô hình này cho phép các quản trị viên để tùy chỉnh shell bằng cách thêm

  pdf34p kimku6 24-10-2011 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản